Ετικέτα: Ionios New Agency

Αγορά Υπηρεσιών και Δίκτυα Franchise – IONIOS BROKERS

18 Φεβρουαρίου 2014

Ο υποψήφιος πρέπει να εστιάσει στην προσωπικότητα, εμπειρία και ευρηματικότητα των δημιουργών του franchise, στο κλίμα συνεργατικότητας που έχει δημιουργηθεί στον οργανισμό, βεβαίως στην αρτιότητα και αποτελεσματικότητα των δομών και κατά δεύτερη προτεραιότητα στην εμβέλεια του brand name γιατί αν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις το brand name χτίζεται. Μάρκος Ροντογιάννης Δ/νων Σύμβουλος της IONIOS BROKERS F.S.: Ποιες…