Ξεκινούν τον Ιανουάριο τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με επιδότηση έως και 100%!

Κατηγορία: Ενημέρωση & Άρθρα
Δημοσιεύτηκε: 12 Ιανουαρίου 2016
Ξεκινούν τον Ιανουάριο τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με επιδότηση έως και 100%!

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε ότι έως το τέλος του Ιανουαρίου θα δοθούν στη δημοσιότητα οι προσκλήσεις των νέων προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020ια την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την αναβάθμιση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών  και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιδότηση 100% θα παρέχεται από το πρόγραμμα «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, που στοχεύει στη δημιουργία νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια και θα Ενισχύει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών προσώπων ηλικίας άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης:

  • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
  • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση με 100% επιδότηση, των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Κατά την υποβολή της αίτησης, ως δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
  • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους .

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η  ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του τουρισμού

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες (να έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία).