Αποτελέσματα Έρευνας Franchising & Covid-19: Αναβλητικότητα, σκεπτικισμός αλλά και εμπιστοσύνη στον θεσμό του franchising

Κατηγορία: Για το νέο Επιχειρηματία
Δημοσιεύτηκε: 15 Απριλίου 2020
Αποτελέσματα Έρευνας Franchising & Covid-19: Αναβλητικότητα, σκεπτικισμός αλλά και εμπιστοσύνη στον θεσμό του franchising

Πάντα κοντά στον νέο επιχειρηματία και με αποστολή να προσφέρει σφαιρική και αξιόπιστη ενημέρωση, το Franchise Success Media Group σε συνεργασία με την The Franchise Co. διεξάγει την έρευνα με τίτλο Franchising & Covid -19″, προσπαθώντας να σκιαγραφήσει τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί το ξέσπασμα της πανδημίας, στο επιχειρηματικό πεδίο.

Στόχος της έρευνας Franchising & Covid -19″ είναι η καταγραφή των αλλαγών στο επενδυτικό πλάνο, τις στάσεις, τις προτιμήσεις και τα επενδυτικά ενδιαφέροντα δυνητικών νέων επιχειρηματιών στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Η ταυτότητα της έρευνας Franchising & Covid -19″

Η διεξαγωγή της έρευνας ξεκίνησε την Παρασκευή 10 Απριλίου και μέχρι τη στιγμή που συντάσσεται το παρόν κείμενο, δηλαδή την Τρίτη 14 Απριλίου, είχαν λάβει μέρος σε αυτή 255 συμμετέχοντες, οι οποίοι δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε μία νέα επιχειρηματική κίνηση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα ή ότι έχουν εξετάσει το franchising στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδιασμού τους.

Η έρευνα“Franchising & Covid-19 ” συνεχίζεται και αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε αυτήν, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας Franchising & Covid -19″

Η επεξεργασία των έως τώρα αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι σε περιόδους κρίσης και οικονομικής αστάθειας, ο θεσμός του franchising απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των υποψήφιων επενδυτών, καθώς τους δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς σε ένα ευμετάβλητο και ρευστό, αυτή τη στιγμή, οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, αναγνωρίζεται από τους ίδιους ο κρίσιμος ρόλος των εταιρειών συμβούλων Franchise στην επιτυχία μίας νέας επιχειρηματικής κίνησης σε μία περίοδο, όπως αυτή που διανύουμε. Επιπλέον, καταγράφηκε η πρόθεση ενός σημαντικού μέρους του δείγματος να μετατοπίσει χρονικά τα επιχειρηματικά του σχέδια.

Ο θεσμός του του franchising απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των υποψήφιων επενδυτών, καθώς τους δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς σε ένα ευμετάβλητο και ρευστό, αυτή τη στιγμή, οικονομικό περιβάλλον.

Επισημαίνουμε σε αυτό το σημείο πως διαμορφώνονται 2 κυρίαρχες τάσεις. Εκείνων που αναβάλουν την επενδυτική τους απόφαση αναμένοντας να δουν τις επιπτώσεις της κρίσης και εκείνων που συνεχίζουν στον επενδυτικό τους σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, στην έρευνα καταγράφονται και οι κλάδοι που οι υποψήφιοι επενδυτές αναμένουν να αποτελέσουν ευκαιρία στο περιβάλλον μετά την κρίση, με τους κλάδους των convenience stores και των τροφίμων να παρουσιάζονται σαν κυρίαρχη επιλογή. Ισχυρή προτίμηση δείχνουν επίσης για franchise υπηρεσιών ή και για συγκεκριμένες κατηγορίες εστίασης σε format που παρουσιάζουν ευελιξία και ικανότητες  ανταπόκρισης στις νέες συνήθειες του καταναλωτή στο νέο περιβάλλον.

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει αυτή την περίοδο το Franchise Success Media Group .

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα στο οποίο έρχεται να δώσει απάντηση η έρευνα είναι το κατά πόσο η κρίση, που προκάλεσε ο Covid-19, έχει επηρεάσει την απόφαση για επένδυση στον χώρο του franchising. Τέσσερις στους δέκα υποψήφιους επενδυτές, ήτοι το 43,53% των συμμετεχόντων στην έρευνα, απάντησαν ότι η απόφασή τους έχει επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναβάλλουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Παράλληλα, διαμορφώνεται σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων οι οποίοι συνεχίζουν στον επενδυτικό τους σχεδιασμό με πιθανές τροποποιήσεις ως προς τον χρονικό ορίζοντα ή και τον κλάδο της επιλογής τους. Ειδικότερα, το 24,71% δείχνει αποφασισμένο να μη διακόψει λόγω της παρούσας κρίσης τα σχέδιά του. Το 23,53% δηλώνει πως, αν και τα σχέδια του αναπροσαρμόστηκαν, ωστόσο αυτό δεν επηρέασε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό του franchising. Τέλος,  ποσοστό της τάξεως του 8,24%, δηλώνει ότι προσανατολίζεται στην επιλογή ενός διαφορετικού κλάδου/τομέα.

franchise-covid-19

Όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο τοποθετούν οι υποψήφιοι franchisees το νέο επενδυτικό τους βήμα, σε συνάρτηση με το ξέσπασμα της πανδημίας, τα αποτελέσματα της έρευνας μοιράζονται. Και ενώ το 48,24% έχει αποφασίσει να αναβάλει την επένδυσή του για τον επόμενο χρόνο, το 35,29% προσανατολίζεται σε μία μικρή αναβολή των επενδυτικών του σχεδίων, με την υλοποίησή του ωστόσο να τοποθετείται χρονικά μέσα στο 2020, και ακόμα ένα 12,94% δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει κανονικά τα επενδυτικά του σχέδια μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

franchising-and-recession

Το franchising κερδίζει έδαφος…

Η εμπιστοσύνη στον θεσμό του franchising επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 68,24% αυτών δηλώνει ότι σε περιόδους κρίσης προτιμά τη συνεργασία μέσω franchising, σε σχέση με την αυτοαπασχόληση ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας.

frsnchisie-research-2020

Το ίδιο ποσοστό συμφωνεί με την άποψη ότι τα συστήματα franchise αποτελούν ευκαιρίες αλλά και πιο σίγουρες επιλογές.

franchising-and-recession

Στο ερώτημα «Τι διαφορετικό ζητάτε από ένα δίκτυο franchise;», οι υποψήφιοι επενδυτές ανέφεραν, κατά προτεραιότητα, μία πρόταση προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες (38,82%), μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότητα (35,29%), μεγαλύτερη διαφάνεια (12,94%) και περισσότερα στοιχεία (7,06%).

Εδώ παρουσιάζεται μία ξεκάθαρη τάση για τα κριτήρια επιλογής των δυνητικών franchisees στο νέο περιβάλλον αναδεικνύοντας την ανάγκη και παράλληλα την ευκαιρία για τα συστήματα franchise να σχεδιάσουν ειδικά εργαλεία ή/ και να εντάξουν στοιχεία ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στην επιχειρηματική τους πρόταση ή και συνολικά στη λειτουργία – στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Οι εταιρείες συμβούλων στην πρώτη γραμμή

Περαιτέρω, σε περιόδους κρίσης οι υποψήφιοι επενδυτές δείχνουν να αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει μία εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων στην επιτυχία ενός νέου επενδυτικού σχεδίου. Έτσι, το 75,29% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σε περιόδους οικονομικής αστάθειας/ κρίσης είναι πιθανότερο να απευθυνθεί σε μία εταιρεία συμβούλων.

Βασικά ζητούμενα σε αυτή τη σχέση είναι η ειλικρίνεια, η διαφάνεια, η εμπειρία, η σε βάθος γνώση του αντικειμένου αλλά και η παροχή εξειδικευμένων λύσεων, ανάλογα με τις ικανότητες, τις κλίσεις και την οικονομική δυνατότητα του υποψηφίου.

Σε αυτό το σημείο σημειώνουμε πως για τις αλυσίδες franchise αυξάνεται η σημασία της ποιοτικής επιλογής νέων franchisees καθώς η παρουσία νέων προκλήσεων μπορεί να απαιτεί την αυξημένη συμμετοχή και δέσμευση των franchisees στη διαμόρφωση και υλοποίηση νέων στρατηγικών ή και διαφοροποιήσεις στο επιθυμητό προφίλ των franchisees.

franchise-research

Νέο περιβάλλον, νέες ευκαιρίες

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν για το ποιοι κλάδοι εκτιμούν ότι θα προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες το επόμενο βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο διάστημα. Οι κλάδοι που αποδεικνύονται περισσότερο ελκυστικοί αυτή την περίοδο είναι οι εξής:

  1. 1. Supermarket – Convenience Stores – Mini Market
  2. 2. Street Food
  3. 3. Υπηρεσίες Courier – Logistics
  4. 4. Street café
  5. 5. Τα καταστήματα τεχνολογίας
  6. 6. Εξειδικευμένα Καταστήματα Λιανικής
  7. 7. Υπηρεσίες Ευεξίας Fitness
  8. 8. Χρηματοοικονομικές/ Ασφαλιστικές υπηρεσίες

franchise-industry-covid-19

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας ” Franchising & Covid -19″ του Franchise Success Media Group, δείχνουν μία κάποια διστακτικότητα από την πλευρά των υποψήφιων franchisees, οι οποίοι ωστόσο προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και τον σφυγμό της αγοράς, ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν σταματά ποτέ.

Το νέο περιβάλλον, που δημιουργούν οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, είναι πρωτόγνωρο και με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο κριτηρίων, διαδικασίας και κύκλου λήψης απόφασης για τις νέες επιχειρηματικές κινήσεις. Αυτή είναι όμως μια πρώτη επιφανειακή και βιαστική ανάγνωση. Καθώς το περιβάλλον μεταβάλλεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, απαιτεί από τους παίκτες της αγοράς να επιδείξουν την ίδια ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία.

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας Franchising & Covid -19″ του Franchise Success Media Group, δείχνουν μία κάποια διστακτικότητα από την πλευρά των υποψήφιων franchisees, οι οποίοι ωστόσο προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και τον σφυγμό της αγοράς, ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν σταματά ποτέ.

Απαιτείται ταχύτητα προσαρμογής των δικτύων franchise & ικανότητα στη διαχείριση της αλλαγής

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Διευθύνων Εταίρος της THE FRANCHISE CO .

franchise-symboyloi

Η πρωτόγνωρη πολυεπίπεδη κρίση που οφείλεται στην πανδημία του Covid-19 είναι βέβαιο ότι θα έχει πολλαπλές και μακροχρόνιες επιπτώσεις και στον χώρο του franchising.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η επόμενη μέρα δεν θα καθορίζεται μόνο από μία μεγάλη μείωση της ζήτησης και από την αύξηση της ανεργίας.

Η κρίση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στα καταναλωτικά πρότυπα, στα κανάλια διανομής, στον τρόπο εργασίας όσο και στα επιχειρηματικά μοντέλα.  Θα επηρεάσει τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων γύρω μας, τα κριτήρια και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Σηματοδοτεί και καθορίζει μια νέα εποχή.

Συχνά ακούμε να μιλούν για την επόμενη μέρα με τον όρο νέα κανονικότητα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι θα υπάρξει, μετά από πρόσκαιρους κλυδωνισμούς, ένα νέο, αλλά σταθερό περιβάλλον, ένα νέο ανταγωνιστικό πεδίο.

Κατά τη γνώμη μας, αυτή η νέα κανονικότητα δεν μπορεί παρά  να έχει ως κύριο συστατικό στοιχείο τη συνεχή αλλαγή, με έντονους κλυδωνισμούς, συγκρούσεις, ανακατατάξεις, μετατοπίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι προφανές ότι και το franchising θα αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις.

Τα δίκτυα franchise καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά όχι μόνο το lockdown και τη φάση όξυνσης της κρίσης που διατρέχουμε, αλλά ταυτόχρονα απαιτείται να δώσουν πειστικές απαντήσεις και προς την αγορά και εσωτερικά στα δίκτυά τους – εργαζομένους, franchisees, προμηθευτές και συνεργάτες – ότι διαθέτουν πράγματι ένα οργανωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης και εξομάλυνσης των επιχειρησιακών λειτουργιών και των πωλήσεων, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο, συγκροτημένο πρόγραμμα, που να απαντά αποτελεσματικά στις προκλήσεις ενός νέου ανταγωνιστικού τοπίου, που δυναμικά θα διαμορφώνεται και θα εξελίσσεται.

Ζωτικό στοιχείο αυτής της φάσης, είναι η συσπείρωση των franchisees και η κινητοποίησή τους, ώστε να καταστούν ενεργά στοιχεία όλων αυτών των φάσεων μετασχηματισμού, όπου τα δίκτυα franchise θα επανακαθορίσουν το concept, την πρόταση αξίας τους προς τους καταναλωτές, αλλά και θα εξελίσσουν συστήματα και διαδικασίες, επιχειρησιακές λειτουργίες,  καθώς, επίσης, και τα επιχειρηματικά μοντέλα συνεργασίας. Οι franchisees πρέπει να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη και όχι στοιχείο αντίστασης στις αναγκαίες αλλαγές.

Τα δίκτυα franchise θα παίξουν σημαντικό ρόλο  στο νέο ανταγωνιστικό πεδίο και οι franchisors, είτε νέοι είτε εδραιωμένοι, θα πρέπει επίσης να επανεξετάσουν συνολικά  το μοντέλο λειτουργίας τους ως δίκτυα, το σύστημα franchise καθώς και το μοντέλο περαιτέρω ανάπτυξής τους, στα πλαίσια ενός πολυεπίπεδου, πολυκάναλου αναπτυξιακού πλάνου.

Στα πλαίσια αυτά, απαιτούνται ευελιξία, ταχύτητα προσαρμογής, ικανότητα στη διαχείριση της αλλαγής, μετασχηματισμού και του οργανισμού του franchisor αλλά και του δικτύου.

Οι αλλαγές στον χρονικό ορίζοντα, στη διαδικασία και στα κριτήρια  λήψης απόφασης των υποψήφιων επενδυτών, που καταγράφονται στην έρευνα είναι προφανές ότι μας δίνουν το στίγμα μιας υποτονικής ζήτησης στον χώρο του franchising, για την επόμενη περίοδο.

Οι υφιστάμενοι franchisees θα αποτελέσουν καταλυτικό  παράγοντα σε όλες αυτές τις φάσεις.

Ο ρόλος τους θα αποδειχθεί καθοριστικός τόσο στην οργανική ανάπτυξη του δικτύου, μιας και μπορούν να καλύψουν την παροδικά μειωμένη ζήτηση από νέους franchisees, μέσα από ειδικά προγράμματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτή τη φάση. Επίσης, η θετική τους στάση, η συσπείρωσή τους γύρω από το δίκτυο, η δέσμευση στην κοινή επιχειρηματική δράση μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο προσέλκυσης – σε ένα δεύτερο επίπεδο – νέων επενδυτών.

Οι αλλαγές στον χρονικό ορίζοντα, στη διαδικασία και στα κριτήρια  λήψης απόφασης των υποψήφιων επενδυτών, που καταγράφονται στην έρευνα είναι προφανές ότι μας δίνουν το στίγμα μιας υποτονικής ζήτησης στον χώρο του franchising, για την επόμενη περίοδο.

Τέσσερις στους δέκα υποψήφιους επενδυτές, ήτοι το 43,53% των συμμετεχόντων στην έρευνα, απάντησαν ότι η απόφασή τους έχει επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναβάλλουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

H αναβλητικότητα λήψης απόφασης ως ποσοστό σταδιακά μειώνεται , ενώ αντίθετα ενισχύονται κριτήρια λήψης απόφασης όπως η διαφάνεια, η σαφήνεια της επιχειρηματικής πρότασης, η προσαρμογή εξειδικευμένων στις ανάγκες του κάθε franchisee λύσεων, η συμβολή έμπειρων συμβούλων franchise κ.λπ.

Παρακολουθώντας όμως σε ημερήσια βάση την εξέλιξη του μεγεθών της έρευνας Franchising & Covid -19 του Franchise Success Media Group και της The Franchise Co . διαπιστώνουμε ότι  η αναβλητικότητα λήψης απόφασης ως ποσοστό σταδιακά μειώνεται , ενώ αντίθετα ενισχύονται κριτήρια λήψης απόφασης όπως η διαφάνεια, η σαφήνεια της επιχειρηματικής πρότασης, η προσαρμογή εξειδικευμένων στις ανάγκες του κάθε franchisee λύσεων, η συμβολή έμπειρων συμβούλων franchise κ.λπ.

Επίσης, σταδιακά αυξάνεται – με χαμηλό ρυθμό – και ο δείκτης εμπιστοσύνης στο franchising, Η επιλογή δημιουργίας ενός franchise έναντι της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης επιχείρησης.

Το πώς θα χειριστούν τα δίκτυα franchise την επόμενη μέρα, μετά το lockdown, θα καθορίσει σημαντικά την εικόνα και το franchising συνολικά και το κάθε δίκτυο ξεχωριστά.

Κατά την εκτίμησή μας, στους επόμενους μήνες θα αυξάνεται ο αριθμός των επενδυτών που θα ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον χώρο του franchising μιας και θα απελευθερώνεται ένα εξαιρετικά δυναμικό κοινό, όπως επιχειρηματίες που η υφιστάμενη δραστηριότητά τους κλονίζεται και θα αναζητούν νέες επιχειρηματικές προτάσεις.

Επίσης, η προβλεπόμενη αύξηση της ανεργίας θα αυξήσει το  ενδιαφέρον για αυτοαπασχόληση, δημιουργώντας ώθηση κυρίως σε επιχειρηματικά μοντέλα όπου απαιτείται ενεργή συμμετοχή του franchisee και είναι χαμηλής αρχικής επένδυσης.

Περαιτέρω, οι αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων, η μείωση της ζήτησης, η ενίσχυση νέων καναλιών διανομής θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων συστημάτων franchise εντείνοντας ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον υποψηφίων franchisees.

Ο χώρος του franchising θα μετασχηματιστεί σημαντικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα υφιστάμενα μοντέλα λειτουργίας και συνεργασίας στην πλειονότητά τους δεν λειτουργούν  αποδοτικά.

Συνοψίζοντας, η πλειονότητα των υφιστάμενων δικτύων franchise καλούνται να δράσουν άμεσα αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της συγκυρίας και ταυτόχρονα θα πρέπει να μετασχηματιστούν, να αναπροσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τα συστήματα και τις διαδικασίες, το αναπτυξιακό τους πλάνο, στα πλαίσια ενός οργανωμένου συγκροτημένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Η συμβολή έμπειρων συμβούλων franchise σε αυτή την κρίσιμη φάση είναι εξαιρετικά πολύτιμη, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Θα πρέπει να συσπειρώσουν και να θέσουν στον πυρήνα των αλλαγών αυτών τους υφιστάμενους franchisees.

Θα πρέπει να επανακαθορίσουν άμεσα, το επικοινωνιακό τους πλάνο όσον αφορά την προσέλκυση και την ένταξη νέων franchisees.

Επίσης η συμβολή έμπειρων συμβούλων franchise σε αυτή την κρίσιμη φάση είναι εξαιρετικά πολύτιμη, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Οι επιχειρηματίες, στον χώρο του franchising, οι οποίοι θα κατανοήσουν τη δυναμική αλλά και τις προκλήσεις αυτής της νέας εποχής, που η πανδημία του κορωνοϊού δημιουργεί, θα είναι οι κερδισμένοι της επόμενης μέρας.