Πρό των πυλών ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Κατηγορία: Ενημέρωση & Άρθρα
Δημοσιεύτηκε: 08 Φεβρουαρίου 2016
Πρό των πυλών ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Eπιχορηγήσεις για όλες τις παραγωγικές επενδύσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) συμπεριλαμβανομένου του Τουριστικού κλάδου, θα προβλέπονται με βάση το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Το ποσοστό επιχορήγησης θα φτάνει εώς και το 45%.

Στο σχέδιο περιλαμβάνει καινοτομίες όπως:
•    Νέες μορφές επιχορήγησης όπως η ενίσχυση του μισθολογικού κόστους
•    Ενισχύσεις για την επαναλειτουργία αδρανών επιχειρηματικών μονάδων
•    Εισαγωγή καθεστώτος Ταχείας αδειοδότησης

Ύψος Επενδύσεων
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

– Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ (από 1 εκατ. ευρώ).
– Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό 200.000 ευρώ (από 500.000 ευρώ).
– Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ  (ξεκινούσαν από  
200.000 και 300.000 ευρώ).

•    Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω τραπεζικού δανεισμού

Απευθυνθείτε σήμερα στους εξειδικευμένους συμβούλους μας για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ένταξης σας στα προγράμματα και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Θέλω να ενημερωθώ για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Η THE FRANCHISE CO. παρέχει:

✓ Προσδιορισμό κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων
✓Ολοκληρωμένες λύσεις για την επιτυχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας πλάνων
✓ Στρατηγικό & επιχειρησιακό σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε δικαιούχου
✓ Σύνταξη & υποβολή επενδυτικού σχεδίου – φακέλου υποψηφιότητας
✓ Παρακολούθηση & διαχείριση του φακέλου έως την ολοκλήρωση του έργου & την πλήρη εκταμίευση. 
✓ Ολιστική προσέγγιση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης