Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που περιλαμβάνουν και τις επιχειρήσεις franchise

Κατηγορία: Ενημέρωση & Άρθρα
Δημοσιεύτηκε: 11 Ιανουαρίου 2017
Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που περιλαμβάνουν και τις επιχειρήσεις franchise

Δύο χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσω των οποίων θα ενισχυθούν τομείς που έως σήμερα ήταν αποκλεισμένοι από το ΕΣΠΑ, πρόκειται να προκηρυχθούν έως το τέλος Μαρτίου.

Το συνολικό ποσό (δημόσια δαπάνη) που θα διατεθεί έχει προϋπολογισθεί στα 75 εκατομμύρια ευρώ θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις franchising.

Η ένταξη των παραπάνω δραστηριοτήτων στα χρηματοδοτικά προγράμματα αποτελούσε πάγιο αίτημα της αγοράς, κάτι που τελικώς έγινε αποδεκτό από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η πρώτη δράση , προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών και συγκεκριμένα του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα οριστεί στους 18-24 μήνες.

Τα κίνητρα που θα χορηγηθούν και συνεπώς τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν θα πρέπει να εστιάζουν στις παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:

α. Εξοικονόμηση ενέργειας

β. Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία

γ. Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων

δ. Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, εντός του Α’ τριμήνου του 2017 προγραμματίζεται να προκηρυχθεί και η δράση που αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise . Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ (δημόσια δαπάνη). Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, θα οριστεί στους 18 – 24 μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων