Τεύχος 60 – Editorial

Κατηγορία: Θέσεις και Απόψεις
Δημοσιεύτηκε: 25 Μαρτίου 2016
Τεύχος 60 – Editorial

Το 2016 ξεκίνησε με μια αναμενόμενη για τους γνώστες απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης… Το franchising για άλλη μια φορά δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τα τέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα που προκηρύχτηκαν.

Όπως ανακοινώθηκε: «Στο πλαίσιο των Δράσεων «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014-2020, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.».
Εντούτοις, αν και η διατύπωση είναι σαφής, υπό προϋποθέσεις δεν αποκλείονται οι franchisors από τα προγράμματα. Δεν θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επεκταθούμε και να μιλήσουμε αναλυτικά για το λαθεμένο της απόφασης αυτής και τη ζημία που δημιουργεί στην εθνική οικονομία. Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα και εδώ: (http://www.franchiseblog.gr/?p=628#more-628).
Κατά τη γνώμη μας, ο καλύτερος τρόπος για να πειστεί η κάθε κυβέρνηση και για να αντιμετωπισθεί η λαθεμένη προσέγγιση των γραφειοκρατών των υπουργείων -που κυρίως αντιδρά μέσα από μια στενοκέφαλη προσέγγιση των πραγμάτων- είναι η ενδυνάμωση της αξιοπιστίας του θεσμού. ‘Ετσι μόνο δημιουργείται ικανή βάση για να προσπεραστεί η οποιαδήποτε αντίσταση. Στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2016, θα δημοσιευθεί η πλήρης έρευνα για την πορεία του franchising το 2015 στην ελληνική αγορά. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης στα ώριμα δίκτυα. Όμως και αυτή τη χρονιά φανερώνονται για άλλη μια φορά ο παθογένειες του χώρου. Πιο συγκεκριμένα οι παθογένειες σχετίζονται
α) Με τα νέα δίκτυα και τον υψηλό βαθμό θνησιμότητάς που παρουσιάζουν και
β) με τις βαθιές επιπτώσεις της απουσίας μιας πραγματικά ουσιαστικής, αξιόπιστης και διαφανούς σχέσης μεταξύ franchisee-franchisor.
Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η θνησιμότητα των νέων δικτύων υπερδιπλασιάστηκε αυτή τη χρονιά, όχι μόνο στο χώρο της εστίασης αλλά σχεδόν στο σύνολο των νέων δικτύων. Αν και το ποσοστό των franchise που «κλείνουν» σε επίπεδο σημείων πώλησης δεν είναι σημαντικό, εντούτοις σε επίπεδο νέων franchisees είναι ιδιαίτερα υψηλό, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα δυσφήμησης του θεσμού. Είναι προφανές ότι η μακροχρόνια απουσία ενημέρωσης, συστηματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων franchisees, η απαξίωση της ανάγκης σοβαρής προετοιμασίας και η ανυπαρξία κανόνων οδηγεί στην εμφάνιση συστημάτων franchise που προκαλούν τελικά τεράστια ζημιά στον χώρο αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να εφαρμόζουν το franchising ως εργαλείο ανάπτυξης. Η συμβολή παραγόντων του χώρου σε αυτό το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα αλλά και οι ευθύνες είναι φυσικά ιδιαίτερα σημαντικές.
Αναλύοντας πιο επισταμένα ένα δείγμα 20 εταιρειών -επίδοξων franchisors- καταλήγουμε στο προφανές. Παρατηρούνται σοβαρά κενά, κενά που αφορούν κυρίως στην προετοιμασία του συστήματος franchise και λιγότερο σε προβλήματα που οφείλονται στην ανταγωνιστικότητα του cοncept ή της επιχειρηματικής ιδέας. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται κυρίως στην αδυναμία συγκρότησης μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής πρότασης -κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από την ίδια την επιχειρηματική ιδέα- στη μη θωράκιση και ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, καθώς και στην απουσία προετοιμασίας, συστημάτων διαδικασιών και μιας ιδιαίτερα προσεχτικά σχεδιασμένης και ορισμένης στρατηγικής ανάπτυξης.
Οι παράγοντες αυτοί είναι προφανές ότι λειτουργούν αρνητικά σε κάθε νέο δίκτυο αποσαθρώνοντας από τα πρώτα βήματα -των δυο, τριών ή και πέντε πρώτων franchise καταστημάτων- συνολικά το δίκτυο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και σε πολλούς franchisees με την απώλεια των κεφαλαίων τους. Και φυσικά κάτι τέτοιο λειτουργεί τελικά αρνητικά για όλο το θεσμό.