Μοναδικές αρχές ανάπτυξης και μετάδοσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης franchise!

Κατηγορία: Θέσεις και Απόψεις
Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO. (www.thefranchiseco.gr)
Δημοσιεύτηκε: 23 Φεβρουαρίου 2010
Μοναδικές αρχές ανάπτυξης και μετάδοσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης franchise!

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαπνέουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πλήρους όσο και ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης που θα “αγγίζει” κάθε πτυχή ενός franchise concept, επισημαίνει ο κ. Παναγιώτης Ρουσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας DALE CARNEGIE TRAINING HELLAS και της THE FRANCHISE CO.

rousopoulos masterfranchise

F.S.: Κύριε Ρουσόπουλε, πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της εκπαίδευσης στο σύγχρονο franchising;

Π.Ρ.: Οι θεμελιώδεις αρχές του franchising στηρίζονται γύρω από την σταθερή επιθυμία των franchisors να επιτρέψουν στους franchisees τους να «αναπαράγουν» το επιχειρηματικό σύστημα που με τη σειρά τους είχαν σχεδιάσει και εφαρμόσει με επιτυχία στην πράξη πρώτοι. Κάτι, που προϋποθέτει τη μεταφορά του συνόλου των σχετικών πληροφοριών και δεδομένων που απαιτούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία «αναπαραγωγής» και πιστής αντιγραφής του ίδιου του franchise συστήματος. Με αυτό το δεδομένο, η εκπαίδευση παίζει καθοριστικής σημασίας ρόλο για την επιτυχημένη παρουσία του δικτύου στο σημερινά έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Διαδικασία εκπαίδευσης, που θα αποσκοπεί σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και με ολοκληρωμένο τρόπο να μεταλαμπαδεύει τη σχετική γνώση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του franchise συστήματος. Στόχος είναι να κατανοήσουν την ουσία του concept. Να μπορούν να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους σχεδόν απόλυτα τυποποιημένα έτσι ώστε να μπορούν να διοχετεύσουν ενέργεια, πόρους σε αυτό που είναι σημαντικό: την εξυπηρέτηση του πελάτη, την ανάπτυξη της επιχείρησής τους στην τοπική αγορά.

Η εμπλοκή εξειδικευμένων επαγγελματιών που ασχολούνται -μεταξύ άλλων- και με την εκπαίδευση στις γενικές αρχές διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων κρίνεται σκόπιμη στη διαδικασία της επιλογής των κατάλληλων μεθόδων για τη μετάδοση των αναγκαίων πληροφοριών μέσω της εκπαίδευσης.

F.S.: Με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης;

Π.Ρ.: Κατ’ αρχήν, κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης οφείλει να είναι «βολικό» για κάθε υποψήφιο franchisee που θέλει να ενταχθεί σε κάποιο οργανωμένο δίκτυο, δίχως να απαιτείται η προ-ύπαρξη συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, εργασιακής εμπειρίας -στον εν λόγω τομέα δραστηριοποίησης του franchise concept- ή ακόμη και πλήθους δεξιοτήτων! Θα πρέπει να είναι περιεκτικό, εκτενές και να καλύπτει το σύνολο των πτυχών της λειτουργίας του συστήματος του franchisor. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος εκπαίδευσης, ο franchisor θα πρέπει να «αναγνωρίζει» το σύνολο των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος franchise. Να διαμορφώνει λεπτομερείς διαδικασίες για κάθε μια από τις δραστηριότητες της επιχείρισης, να επιλέγει τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για τη μετάδοση των αναγκαίων πληροφοριών μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, να προκαθορίζει τα χρονικά πλαίσια που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις δεξιότητες που χρειάζονται σε ποικίλα στάδια της ανάπτυξης της επιχείρησης. Τέλος απαιτείται να υπάρξει μια διαδικασία που θα επιβεβαιώνει πως ο franchisee θα έχει λάβει το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης σε κάθε τομέα λειτουργίας του δικτύου. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, πηγή προβλημάτων & συγκρούσεων στις αλυσίδες franchise είναι το γεγονός ότι δυστυχώς οι περισσότερες αλυσίδες περιορίζονται στην «τεχνική» εκπαίδευση και μόνο. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία. Όμως σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να επικεντρώνεται στην κατανόηση του οράματος, του σκοπού, των αξιών και της εταιρικής κουλτούρας του δικτύου. Και ταυτόχρονα σε δύο ακόμα τομείς: α) Στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του franchisee, να κατανοεί δηλαδή τις κινητήριες δυνάμεις που οδηγούν στην κερδοφορία, ποιος είναι δηλαδή ο πυρήνας της επιχειρηματικής πρότασης και β) Να κατανοεί ότι εντάσσεται σε μια ομάδα με κοινές αρχές, αξίες που οδηγεί και σε προσωπική βελτίωση.

F.S.: Θέλετε, να εμβαθύνετε σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες επισημάνσεις ξεχωριστά;

Π.Ρ.: Ασφαλώς. Με την αναγνώριση του συνόλου των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος franchise, ο franchisor θα είναι σε θέση να αντιληφθεί το επίπεδο της εμπειρίας ή της ικανότητας που έχει ο franchisee του σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι η γνώση και παράδοση των προϊόντων / υπηρεσιών, οι ικανότητες στην πώληση, ενέργειες marketing, βαθμός εξυπηρέτησης των πελατών κ.ο.κ. Στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να αφορούν και τους υπαλλήλους του franchisee, καθώς θα κληθούν να διαχειριστούν μέρος ή ακόμη και το σύνολο των παραπάνω τομέων. Το θετικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως στη συντριπτική πλειοψηφία των συστημάτων franchise, πρόκειται για ξεκάθαρα στοιχεία. Βέβαια, ο franchisee θα πρέπει να εκπαιδευτεί στις παραμέτρους που εμπλέκονται άμεσα στη λειτουργία ενός πετυχημένου καταστήματος franchise, όπως είναι λ.χ. η κατανόηση της κερδοφορίας, η ζωτικής σημασίας ροή εσόδων, οι βασικές αρχές διοίκησης και λογιστικής, η γνώση της νομοθεσίας που σχετίζεται με τους υπαλλήλους και τα εργασιακά, την υγιεινή και ασφάλεια κ.ο.κ., η ανάπτυξη των ικανοτήτων ηγεσίας και διαχείρισης, αναζήτησης, πρόσληψης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων, επίτευξης στόχων κ.ά. Η διαμόρφωση λεπτομερών διαδικασιών για κάθε μια από τις δραστηριότητες της επιχείρισης μπορεί να καθορίζεται σε κάθε εγχειρίδιο λειτουργίας, εντούτοις όμως είναι χρήσιμο να μην παραμένει εκεί, δίχως κάποιο όφελος τόσο για τον franchisor όσο και τον franchisee. Σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων για τη μετάδοση των αναγκαίων πληροφοριών μέσω της διαδικασίας της εκπαίδευσης, πρόκειται για έναν τομέα που θεωρώ πως απαιτεί την εμπλοκή εξειδικευμένων επαγγελματιών που ασχολούνται -μεταξύ άλλων- και με την εκπαίδευση στις γενικές αρχές διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων.

Οι franchisor στο ζήτημα της εκπαίδευσης των συνεργατών του δικτύου τους οφείλουν να κινούνται με βάση τη ρήση: “Εάν ο μαθητής δεν έχει μάθει, τότε ο εκπαιδευτής δεν έχει διδάξει!”.

F.S.: Η επόμενη αναφορά είναι συνυφασμένη με την άρτια εφαρμογή προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης.

Π.Ρ.: Πράγματι, η σωστή διαχείριση, το «μέτρημα» του χρόνου είναι σε θέση να καθορίσει εν πολλοίς την επιτυχία ή μη ενός συστήματος franchise. Κι αυτό, καθώς εάν κάποιο οργανωμένο δίκτυο στο ζήτημα της εκπαίδευσης ακολουθήσει τη λογική που συνοψίζεται στο: «Πολλή ύλη, λίγος χρόνος», τότε είναι πολύ πιθανό ο franchisee να μην είναι σε θέση να… απορροφήσει το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση κατά την οποία υιοθετηθεί η πρακτική του: «Λίγη ύλη, πολύ αργά», τότε ο franchisee κινδυνεύει να μην πληροφορηθεί έγκαιρα και εν συνεχεία να αναπτύξει τις απαιτούμενες ικανότητες που είναι καθοριστικές για την επιτυχημένη έναρξη της λειτουργίας του franchise καταστήματός του! Οπότε, πάντοτε αναζητείται η «χρυσή» τομή, έτσι ώστε ο franchisee να θωρακίζει το γνωστικό του αντικείμενο και τις δεξιότητες που θεωρούνται ως εκ των ουκ άνευ για την επιτυχή του παρουσία στο επιχειρηματικό στερέωμα. Οφείλω να επισημάνω πως σχετικά με το είδος των δεξιοτήτων, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο απαιτούνται οι βασικές για τη διαχείριση των λειτουργιών του concept. Στη συνέχεια, βέβαια, μπορεί να υπάρξει δημιουργική εξέλιξη και για τις υπόλοιπες. Όσο για τη διαδικασία που θα επιβεβαιώνει πως ο franchisee θα έχει λάβει το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης σε κάθε τομέα λειτουργίας του δικτύου, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο. Γιατί στη θεωρία, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να θεωρείται άρτιο ή πλήρες. Στην πράξη, όμως, επειδή επεισέρχεται και ο παράγοντας της καθημερινής πάλης στην αγορά, για αυτό και ο franchisee θα πρέπει να είναι απολύτως σίγουρος πως διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια για να αναδειχτεί νικητής στον επιχειρηματικό στίβο! Οι δε franchisor οφείλουν να κινούνται με βάση τη ρήση: «Εάν ο μαθητής δεν έχει μάθει, τότε ο εκπαιδευτής δεν έχει διδάξει!».

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας επανεκπαίδευσης, θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλά ποιοτικά κριτήρια, ευρύτητα, να είναι σύγχρονη, να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της αγοράς και των πελατών και εν τέλει να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως διαφοροποιητικός παράγοντας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στην υπόλοιπη αγορά!

F.S.: Επιχειρώντας να προεκτείνω την τελευταία σας σκέψη, τι συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία η μαθησιακή διαδικασία δεν επαναλαμβάνεται, μένοντας στη μια και μοναδική φορά που έλαβε χώρα με την εισδοχή του franchisee στο οργανωμένο σύστημα;

Π.Ρ.: Μπορεί να μην αποτελεί κοινή πρακτική, ωστόσο το συγκεκριμένο φαινόμενο -δυστυχώς- συμβαίνει ακόμη και στις ημέρες μας. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πλήρως εσφαλμένη αντίληψη του όρου, της σημασίας, της δυναμικής και της προσοχής που πρέπει να επιδεικνύεται απέναντι στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Πόσο, μάλλον, όταν αναφερόμαστε σε δίκτυα franchise για τα οποία η εκπαίδευση θεωρείται και ως -άλλος- θεμέλιος λίθος της παρουσίας και εν γένει λειτουργίας τους! Μην ξεχνάτε πως μέσω της εκπαίδευσης γίνεται γνωστό στους συμμέτοχους στο franchise concept η φιλοσοφία, η κουλτούρα, η στρατηγική, η αναπτυξιακή πορεία και οι στόχοι του. Για αυτό και απαιτείται διαρκώς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας εκπαίδευσης, η οποία θα διακρίνεται από υψηλά ποιοτικά κριτήρια, ευρύτητα, θα είναι σύγχρονη, θα αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της αγοράς και των πελατών και εν τέλει θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ως διαφοροποιητικός παράγοντας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στην υπόλοιπη αγορά! Στόχος είναι η δέσμευση του προσωπικού, του franchisee σε μια κοινή πορεία και σε προκαθορισμένους στόχους. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και βασικό ρόλο παίζουν οι «area managers» που κύριος ρόλος τους είναι το συνεχές coaching και όχι ο έλεγχος. Εξάλλου, η συνεχής εκπαίδευση σε συνδυασμό με την διαδικασία της επανεκπαίδευσης ωθούν διαρκώς ένα franchise δίκτυο σε μια πελατοκεντρική πορεία. Στόχος είναι να κατανοήσουν την ουσία του concept. Να μπορούν να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους σχεδόν απόλυτα τυποποιημένα έτσι ώστε να μπορούν να διοχετεύσουν ενέργεια, πόρους σε αυτό που είναι σημαντικό: την εξυπηρέτηση του πελάτη, την ανάπτυξη της επιχείρησής τους στην τοπική αγορά.