Η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή ενός συστήματος Franchise ως προϋπόθεση ανάπτυξης και διατήρησης των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων

Κατηγορία: Θέσεις και Απόψεις
Δημοσιεύτηκε: 23 Ιανουαρίου 2018
Η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή ενός συστήματος Franchise ως προϋπόθεση ανάπτυξης και διατήρησης των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων

Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)

Είναι προφανές ότι η οικονομία εισέρχεται σε μια διαφορετική φάση. Υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση τόσο στο επενδυτικό κλίμα, καθώς και στα καταναλωτικά πρότυπα. Παράλληλα μετατοπίζεται το ανταγωνιστικό πεδίο.

Μικρές αλλαγές που όμως σηματοδοτούν γενικότερες ανακατατάξεις.

Ποιοτικές και ποσοτικές.

Γεγονός που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα δίκτυα franchise τα οποία πρέπει να επανεξετάσουν συνολικά τη στρατηγική τους, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης δικτύου όσο και ανασχεδιασμού, concept και επιχειρηματικής πρότασης, συστημάτων, διαδικασιών. Πρωταρχική ανάγκη η αναδιάρθρωση της  αγοραστικής πρότασης, στο concept, στη συνολική πρόταση αξίας.

Σημαντικές αλλαγές που απαιτούν ανάλυση, σχεδιασμό, συστηματική προσέγγιση και κυρίως προσεχτικές κινήσεις.

Η φάση αυτή σίγουρα θα διαρκέσει μεγάλη περίοδο και θα έχει ακόμα ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό στοιχείο. Ενώ οι εναλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα και στο κλίμα θα γίνονται αργά, η αλλαγή του ανταγωνιστικού πεδίου θα είναι έντονη σε όλους σχεδόν κλάδους και εξαιτίας της εισόδου νέων παιχτών και  κυρίως λόγω της αξιοποίησης των θέσεων που κατέθεσαν την περίοδο της κρίσης οι ηγετικοί παίχτες στις κατηγορίες τους.

Είναι προφανές ότι σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό πεδίο κάποιοι ξεκινούν από διαφορετική θέση.

Για παράδειγμα, στον χώρο της ένδυσης,  έχει διαμορφωθεί ένα απόλυτα διαφορετικό πεδίο από ότι το 2010, πριν την κρίση. Η θέση και η είσοδος νέων διεθνών παιχτών την τελευταία περίοδο, έχουν διαμορφώσει σε συνδυασμό με την αύξηση των μεριδίων που κατακτούν τα e-shops, ήδη ένα νέο τοπίο.  Επίσης χαρακτηριστικό πεδίο είναι ο κλάδος athleisure και προϊόντα ή και υπηρεσίες τεχνολογίας.

Ειδικά στο retail οι παραπάνω αλλαγές εντείνονται ακόμα περισσότερο με τη συρρίκνωση των αποδοτικών εμπορικών περιοχών και τις δομικές αλλαγές στο χώρο του real estate. Αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό κόστος της επιχείρησης του ενοικίου αυξάνεται σημαντικά ενώ παράλληλα προβλέπεται και αύξηση του κόστους της εργασίας.

Αυξάνεται ξανά η μέση τιμή ανθρωποώρας ως απόλυτο μέγεθος ενώ θα μειωθεί σταδιακά ως ποσοστό επί του συνολικού τζίρου. Και αυτό  όχι για όλες τις κατηγορίες, αλλά για αυτούς που θα  μπορέσουν να δώσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση αξίας στην αγορά, αυξάνοντας τις πωλήσεις ανά μονάδα κόστους. Και αυτό δεν είναι θέμα αριθμών αλλά δράσεων που επηρεάζουν τα μεγέθη σε επίπεδο πωλήσεων.

Σημαντικές αλλαγές με επιπτώσεις στα θεμελιώδη μεγέθη της κάθε κατηγορίες αντίστοιχα και στην εστίαση, όπου ήδη οι επιπτώσεις είναι εμφανείς. Έντονα προβαλλόμενες αλυσίδες που επέτυχαν σημαντική ανάπτυξη την τελευταία πενταετία, όπως είχαμε προβλέψει  από αυτή εδώ τη στήλη άλλωστε, παρουσιάζουν σημαντική κόπωση επειδή ακριβώςστήριξαν την αγοραστική τους πρόταση, το κύριο ανταγωνιστικό  τους πλεονέκτημα σε δυο παράγοντες: στη χαμηλή τιμή, αλλά και στη φοροαποφυγή- εισφοροδιαφυγή.

Η πίεση του εσωτερικού ανταγωνισμού, η αδυναμία εξέλιξης  και η ανάδειξη νέων concept οδήγησε σε συμπίεση της κερδοφορίας και σε έντονους κλυδωνισμούς. Δίκτυα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και τις εσωτερικές συγκρούσεις  επέλεξαν την μείωση του κόστους με αποτέλεσμα την πτώση ποιότητας την περαιτέρω συρρίκνωση του πελατολογίου που δημιούργησε αυτόματα φυγόκεντρες τάσεις.

Αντίθετα, δίκτυα που επένδυσαν σε υποδομές, ενισχύθηκαν, εξέλιξαν το concept όχι μόνο επέτυχαν την συνεχή και υγιή ανάπτυξη τους στην αγορά  αλλά βελτίωσαν και τα περιθώριά τους και μέσω οικονομιών κλίμακας αλλά και με την ανανέωση του προϊοντικού μίγματος αλλά και μέσω της διείσδυσης τους σε όμορες αγορές, καλύπτοντας νέες ανάγκες.  Και τούτο ακόμα και σε έντονα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα όπως αυτό του street café. Επιπλέον, αλυσίδες που επένδυσαν σημαντικά σε υποδομές και σε συνεργασία με εταιρείες συμβούλων Franchise, επέτυχαν  σημαντική ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές, ορισμένοι μάλιστα επιτυγχάνοντας  το 20% του κύκλου εργασιών από αυτή τη δραστηριότητα. Και αυτό γιατί είτε προετοιμάστηκαν, είτε γιατί εξαρχής σχεδιάστηκαν για την “επόμενη μέρα”.

Η πρόκληση λοιπόν για το 2018 είναι να αφουγκραστούμε τις επερχόμενες αλλαγές, να κατανοήσουμε τις ευρύτερες ανακατατάξεις και να σχεδιάσουμε την πορεία μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες.

Το franchising θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο νέο τοπίο, όχι όμως με τις συνταγές που ακολούθησε την τελευταία 15ετία. Ο Peter Drucker μας θύμιζε «Κάθε Οργανισμός πρέπει να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει οτιδήποτε κάνει προκειμένου να επιβιώσει»

Σε αυτή τη διαδρομή είναι απαραίτητη μια  ολιστική προσέγγιση και όχι μηχανιστικές αντιγραφές από άλλα επιτυχημένα δίκτυα. Για το κάθε δίκτυο, κλάδο, εταιρία, υπάρχει ένας μοναδικός δρόμος, ένα μοναδικό αποτύπωμα.

Στο χέρι του κάθε επιχειρηματία είναι να ανακαλύψει και να αποτυπώσει τη δικιά του στρατηγική.