Εκπαίδευση: Δομικό στοιχείο των επιτυχημένων συστημάτων Franchise

Κατηγορία: Θέσεις και Απόψεις
Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO. (www.thefranchiseco.gr)
Δημοσιεύτηκε: 12 Μαρτίου 2019
Εκπαίδευση: Δομικό στοιχείο των επιτυχημένων συστημάτων Franchise

Για όσους εμπλεκόμαστε συχνά στον σχεδιασμό, στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και στη δημιουργία ακαδημιών εκπαίδευσης, βρίσκουμε ιδιαίτερα συναρπαστικό το να βλέπει κανείς νέους επιχειρηματίες να εξελίσσονται, να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες και να αναπτύσσουν την επιχείρησή τους. Ποιος είναι ο τέλειος συνδυασμός για μια νέα καριέρα; Το δίπτυχο της αρχικής και διαρκούς εκπαίδευσης, το θετικό εργασιακό περιβάλλον, οι δυνατότητες ανάπτυξης και η αλληλεπίδραση με τους πελάτες αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό για μια νέα καριέρα, γεμάτη τόσο από προκλήσεις, όσο και ανταμοιβές. Ένα δίκτυο ανοικτό σε επικοινωνία φροντίζει να αξιοποιεί τη συλλογική εμπειρία, γεγονός που εξελίσσει και αναδεικνύει την ποιότητα και τις τομές που πραγματοποιεί η κάθε αλυσίδα

Μέσα από τη μακρά πορεία μου στον χώρο του franchising κι έχοντας «διαβεί» όλους τους δυνατούς ρόλους, είτε ως franchisee, είτε ως franchisor, είτε ως σύμβουλος, πάντοτε αναρωτιέμαι και προσπαθώ να διερευνήσω ποια είναι εκείνα τα συστατικά στοιχεία που συντείνουν στην επιτυχία ενός δικτύου.
Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με επιτυχημένους franchisors αλλά και με franchisees που είτε αισθάνονται δικαιωμένοι από την επιλογή τους, είτε αποχωρούν από ένα δίκτυο, είτε και επανεπενδύουν στο ίδιο δίκτυο. Μέσα από κύκλους συζητήσεων και αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους άλλοι franchisors δεν επιτυγχάνουν, βρίσκω πάντοτε ένα κοινό στοιχείο.

ROUSOP 2018Είναι το στοιχείο εκείνο που προσπαθώ να διερευνήσω και πάντοτε αναδεικνύεται ως πρωτεύον. Ποιο είναι αυτό; Είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης, που κρύβεται πίσω από κάθε αποτυχία κι επιτυχία είτε του franchisor, είτε του franchisee. Ακόμη όμως κι όταν ο κομβικός ρόλος της εκπαίδευσης σ’ ένα σύστημα franchise είναι ιδιαίτερα προφανής, κάθε φορά με εκπλήσσει το ίδιο. Το πόσο υποβαθμίζεται δηλαδή η εκπαιδευτική διαδικασία, με επώδυνες συνέπειες τελικά για την πορεία του δικτύου στο σύνολό του.
Η έννοια της «εκπαίδευσης», ωστόσο, έχει τελείως διαφορετική σημασία για κάθε συνομιλητή μου, καθώς διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει μια ενιαία αντίληψη σχετικά με αυτήν. Τα όρια, τα στοιχεία που τη συγκροτούν, η διάρκειά της, τα μοντέλα, τα συστήματα και οι διαδικασίες ενός συστήματος εκπαίδευσης δεν είναι διακριτά. Αντ’ αυτών, η συζήτηση περιορίζεται στο κατά πόσον «ξέρω τη δουλειά» και στο αν τα καλύτερα συστήματα εκπαίδευσης είναι αυτά που πραγματοποιούνται σε αίθουσα, κατά τη διάρκεια της εργασίας ή στην καλύτερη περίπτωση, σε συνδυασμό με e- learning. Σπάνια ανακαλύπτουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση που να αναγνωρίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης ως ένα δομικό στοιχείο το οποίο στοχεύει στον πυρήνα ενός δικτύου και εντάσσεται οργανικά στο πλαίσιο των επιχειρησιακών διαδικασιών.

franchising and training