Είναι η μεταπώληση μιας επιχείρησης franchise ταμπού για το δικαιοπάροχο;

Κατηγορία: Θέσεις και Απόψεις
Συντάκτης: Παναγιώτης Γ. Ρουσόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας συμβούλων Franchise THE FRANCHISE CO.(www.thefranchiseco.gr)
Δημοσιεύτηκε: 03 Μαρτίου 2014
Είναι η μεταπώληση μιας επιχείρησης franchise ταμπού για το δικαιοπάροχο;

Όσο ο θεσμός του Franchise ωριμάζει και όσο ο αριθμός των δικαιοπάροχων που πλησιάζουν την ωριμότητα σε ένα δίκτυο αυξάνει, τόσο είναι πλέον αναμενόμενο να υπάρχει ένας αριθμός δικαιοδόχων που επιθυμούν να μεταπωλήσουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις τους σε άλλους.

Από το αρχικό σημείο έναρξης της ανάπτυξης ενός συστήματος franchise ο στόχος ενός Franchisor είναι να οικοδομήσει “σωστά” το δίκτυο του .

Η βασική προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο είναι η αξιολόγηση και η επιλογή των κατάλληλων franchisees, η βέλτιστη επιλογή από πλευράς εμπορικότητας σημείου, ο καθορισμός της περιοχής δραστηριοποίησης, η συστηματική ένθεση και εκπαίδευση τους, η αποτελεσματική ένταξη-ενσωμάτωση τους στο δίκτυο ώστε οι νέοι δικαιοδόχοι να συμβάλλουν στην αύξηση πωλήσεων και βέβαια να ενισχύσουν με την παρουσία του την αναγνωρισιμότητα, την δυναμική του συγκεκριμένου brand.

Σε κάθε σχέση, ακόμα και στις πλέον αμοιβαία αποδοτικές και δημιουργικές πάντα ενυπάρχει η πιθανότητα διακοπής της. Και στο franchising όπως είναι αναμενόμενο, ο δικαιοπάροχος ενδέχεται να αντιμετωπίσει την απαίτηση κάποιων δικαιοδόχων να θελήσουν να πουλήσουν την επιχείρηση τους. Είτε γιατί δεν επιθυμεί επιχειρηματικά να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην αλυσίδα ή στο δίκτυο, είτε γιατί αντιμετωπίζει κάποια σημαντικά προσωπικά προβλήματα είτε γιατί πλέον επιθυμεί να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να κεφαλοποιήσει τους κόπους του.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο ΕΔΩ