Έρευνα προς υποψήφιους, νέους και υφιστάμενους Franchisees 2019

Κατηγορία: Έρευνες
Δημοσιεύτηκε: 21 Ιανουαρίου 2019
Έρευνα προς υποψήφιους, νέους και υφιστάμενους Franchisees 2019

Το franchising μπορεί να διασφαλίσει πολλαπλά οφέλη και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινωνικού συνόλου και αυτό απαιτεί ενημερωμένους και με συνειδητή επιλογή υποψηφίους επενδυτές. (Επιτυχημένο Franchise: Σημεία ελέγχου για μια αποδοτική επιλογή.)

Είναι λοιπόν σημαντικό να διερευνήσουμε και να δώσουμε απαντήσεις για το ποια είναι τα κριτήρια επιλογής σε εποχή συνεχών αλλαγών, με ποιούς όρους θα επιλέξουμε το franchising ως επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και ποια από τα συστήματα franchise θα αποτελέσουν τις βασικές εναλλακτικές προς διερεύνηση.

Σε αυτά τα πλαίσια, το Franchise Success, ο εγκυρότερος φορέας ενημέρωσης στην αγορά του franchising διεξάγει για όγδοη χρονιά την “Έρευνα προς Υποψήφιους Franchisees”, με στόχο την καταγραφή των αλλαγών στο προφίλ,των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι υποψήφιοι franchisees, αλλά και των προκλήσεων και των κρίσιμων θεμάτων για τα δίκτυα franchise σε μια περίοδο που σηματοδοτεί μια νέα συγκυρία στον χώρο.

Εάν ενδιαφέρεστε να επενδύσετε ή ανήκετε ήδη σε ένα δίκτυο franchise παρακαλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα.

Με την ολοκλήρωση θα γίνουν διαθέσιμα σε εσάς τα αποτελέσματα της έρευνας.

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να ξεκινήσετε την έρευνα.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ