Τι να προσέξω κατά την επιλογή ενός franchise;

Κατηγορία: Επιλέγοντας Franchise
Συντάκτης: FRANCHISE SUCCESS
Δημοσιεύτηκε: 08 Απριλίου 2020
Τι να προσέξω κατά την επιλογή ενός franchise;
Όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε παρουσιάσει επί σειρά ετών στο «Πανόραμα Franchise» και σε άρθρα μας, το 80% των νέων συστημάτων franchise σταματούν τη δραστηριοποίησή τους στον χώρο έπειτα από λίγα χρόνια.
franchising 2020
Τα ίδια τα πλεονεκτήματα, υπογραμμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτυχίας. Είναι προφανές ότι απαιτείται:
1. Το νέο αυτό σύστημα franchise να έχει μία ήδη αποδεδειγμένη επιτυχή πιλοτική διαδικασία.
2. Να διαθέτει ισχυρά και διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά που δραστηριοποιείται, έναντι του υφιστάμενου αλλά και του μελλοντικού ανταγωνισμού. Να προσφέρουν, δηλαδή, κάτι νέο, όπως μία νέα ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία ή μία καινοτόμα υπηρεσία που επανακαθορίζει την αγορά ή ακόμη να δημιουργούν μία νέα κατηγορία καταστημάτων που αναδιατάσσει την αγορά.
3. Να έχει ένα συγκροτημένο πλάνο ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας αλλά και επιλογής ποιοτικών franchisees, καθώς και ορισμού των περιοχών δραστηριοποίησης, τόσο ως μέγεθος όσο και ως προτεραιότητες. H ύπαρξη και τήρηση καθορισμένων κριτηρίων επιλογής των πρώτων franchisees, ώστε να διαθέτουν τις απαραίτητες εμπειρίες, δεξιότητες, επιχειρηματική αντίληψη και πόρους, αποδεικνύεται ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας ενός νέου δικτύου.
4. Να υπάρχει δέσμευση από πλευράς franchisor στην επιλογή του franchising ως στρατηγικού εργαλείου ανάπτυξης και γνώση της δυναμικής και των ιδιαιτεροτήτων του.
5. Να έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο όσον αφορά στη σταδιακή δημιουργία υποδομών και ταυτόχρονα να διασφαλίζονται εκείνες οι απαραίτητες στρατηγικές συμμαχίες, τόσο σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και σε επίπεδο μεταφοράς τεχνογνωσίας, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικής υποστήριξης των πρώτων -και όχι μόνο- franchisees.
6. Τέλος, να επιλεγούν έμπειροι σύμβουλοι franchise (όχι απλά brokers) που θα υποστηρίζουν στην πορεία αυτή, τόσο τον franchisor όσο και τους franchisees που θα τον επιλέξουν (και θα επιλεγούν), παράγοντας ιδιαίτερα κρίσιμος και καθοριστικός για την πορεία ενός δικτύου κυρίως στα πρώτα καθοριστικά βήματά του.
 franchise resaerch
Ανακεφαλαιώνοντας, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ξανά για ποιους λόγους κρίνεται αποφασιστικής σημασίας η ενεργός εμπλοκή συμβούλων franchise, πριν την όποια τελική σας απόφαση ως υποψήφιος επενδυτής.
Ανεξάρτητα από το σύστημα που θα επιλέξετε ως franchisee, είναι ανάγκη να σας καθοδηγήσει μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων franchise, διασφαλίζοντας πρωτίστως εσάς ως υποψήφιο επενδυτή. Ειδικά στην περίπτωση επένδυσης σε αναδυόμενο concept, ο ρόλος της εξειδικευμένης εταιρείας συμβούλων και όχι απλώς ενός λογιστή και ενός δικηγόρου, είναι ακόμα πιο ουσιαστική, μια και θα συμβάλλει τόσο στην αξιολόγηση του συστήματος franchise, όσο και της επιχείρησης του franchisor, αλλά και του κλάδου, του ανταγωνιστικού πεδίου συνολικά, σε σχέση με τις εναλλακτικές που υπάρχουν, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας ιδιαίτερες δυνατότητες, εμπειρίες, δεξιότητες, προτεραιότητες αλλά και πόρους.
Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και προφανώς είναι εξαιρετικά κρίσιμο στην τελική επιλογή να υπάρχει εμπειρία, γνώση, ανάλυση και εξειδίκευση, που να λαμβάνει υπόψη ακριβώς τη μοναδικότητα του κάθε franchisee.
Η τελική επιτυχία καθορίζεται από πολλούς παράγοντες και για αυτό απαιτεί συστηματική, ολοκληρωμένη προσέγγιση, μεθοδική έρευνα και επιλογή συνεργατών. Μία διαδικασία, που απαιτεί ίσως παραπάνω χρόνο και ενδεχομένως επένδυση, που όμως δικαιώνει αυτούς που την επιλέγουν.