Η σιγουριά των Ώριμων Δικτύων Franchise

Κατηγορία: Επιλέγοντας Franchise
Δημοσιεύτηκε: 10 Απριλίου 2020
Η σιγουριά των Ώριμων Δικτύων Franchise
Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αναδυόμενα και εδραιωμένα δίκτυα είναι η πολύτιμη εμπειρία, η γνώση του αντικειμένου, η τεχνογνωσία, τα δοκιμασμένα συστήματα, η αναγνωρισιμότητα, οι υποδομές κ.λπ.
Οι franchisors διαθέτουν και είναι πρόθυμοι να παρέχουν δοκιμασμένα, αποδοτικά εργαλεία με στόχο την ομοιόμορφη, εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου. Αναλαμβάνουν την ευθύνη για κάθε στάδιο υλοποίησης, διατηρούν σταθερές συνεργασίες με προμηθευτές και ακολουθούν ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
choosing franchise1
Επιπλέον, λειτουργώντας στο προστατευμένο πλαίσιο ενός ώριμου franchise, το βάρος του ανταγωνισμού υποχωρεί και τα όποια προβλήματα εμφανίζονται, λύνονται συστηματικά και άμεσα. Με αυτό τον τρόπο, οι συνεργάτες-franchisees μπορούν να επικεντρωθούν απρόσκοπτα στον συντονισμό και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Συν τοις άλλοις, η κατοχυρωμένη φήμη και η ήδη αναπτυγμένη πελατειακή βάση παγιώνει τη σιγουριά των επενδυτών-franchisees για άμεση ροή εσόδων.
Αν και υπάρχουν πολλά οφέλη από την επένδυση σε ώριμα δίκτυα franchise, δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι προϋποθέτουν την επένδυση υψηλού κεφαλαίου, με συγκεκριμένους όρους και προκαθορισμένες απαιτήσεις. Μάλιστα εξαιτίας των πολλών franchise units, δεν είναι απίθανο ο franchisee να αισθάνεται ότι έχει εισέλθει σε ένα απρόσωπο σύστημα, όπου συμμετέχει ως μία ακόμα μονάδα, και η υποστήριξη που του παρέχεται δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες είτε τις δικές του είτε της περιοχής που δραστηριοποιείται, χάνοντας έτσι σημαντικό τμήμα της αξίας της.
Επίσης η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού καταστημάτων franchise, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο franchisor έχει τη δυνατότητα ή και τη θέληση να προσαρμόσει το concept και το επιχειρηματικό μοντέλο στις νέες συνθήκες της αγοράς, σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο που συνεχώς μεταβάλλεται. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα βιώσαμε αρκετές περιπτώσεις ώριμων δικτύων, που αδυνατώντας να προσαρμοστούν στην αγορά, απώλεσαν σημαντικά μερίδια, υποχώρησαν στις προτιμήσεις των καταναλωτών, με ιδιαίτερες επώδυνες επιπτώσεις τόσο για τους παλαιότερους franchisees που τους είχαν εμπιστευτεί την περίοδο ανόδου του δικτύου, όσο και για τους νέους που τους επέλεξαν με κριτήριο την εδραιωμένη, όπως εκτιμούσαν θέση τους, στην αγορά.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έρευνα, συστηματική ανάλυση, προσεκτική εκτίμηση και συγκριτική αξιολόγηση τόσο των αντικειμενικών δεδομένων των εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων όσο και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής αλλά και του κάθε franchisee.