6 λόγοι να επιλέξετε ένα αναδυόμενο σύστημα Franchise

Κατηγορία: Επιλέγοντας Franchise
Συντάκτης: FRANCHISE SUCCESS
Δημοσιεύτηκε: 10 Απριλίου 2020
6 λόγοι να επιλέξετε ένα αναδυόμενο σύστημα Franchise
Τα πλεονεκτήματα για να επενδύσει κάποιος σε μία νέα επιχειρηματική πρόταση franchise, θα μπορούσαμε να πούμε πως συνοψίζονται σε έξι μεγάλες κατηγορίες.
1. Ευρύτερη και υψηλής εμπορικότητας περιοχή δραστηριοποίησης, δηλαδή ο franchisee μπορεί να επιλέξει περιοχή ή σημείο που να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και με δυνατότητες υψηλής αποδοτικότητας, μια και ο franchisor -ευρισκόμενος σε μια αρχική φάση- διαθέτει κενές περιοχές.
Βέβαια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο franchisor να έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να κατευθύνει σωστά τον franchisee σε περιοχή, όπου συνδυάζει εμπορικότητα και ελεγχόμενο επιχειρηματικό κίνδυνο. Ιδιαίτερα θα πρέπει να συνεκτιμηθεί σε αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι οι πρώτοι franchisees σε ένα σύστημα franchise λειτουργούν αντικειμενικά ως πιλοτικές μονάδες του franchisor. Ως εκ τούτου απαιτείται εξαιρετική ανάλυση του ανταγωνιστικού πεδίου, καθώς και της ικανότητας, της προετοιμασίας του franchisor να διαχειριστεί αποτελεσματικά την πιλοτική φάση.
2. Χαμηλότερο συγκριτικά ύψος αρχικής επένδυσης ως προς το entry fee. Επίσης, ενδεχομένως ο franchisor να αποφύγει να επιβαρύνει τον franchisee με κάποιο κέρδος στον εξοπλισμό, αντισταθμίζοντας τις οποίες οικονομίες κλίμακος επιτυγχάνει ένα ώριμο franchise. Σημαντικό στοιχείο και σε αυτή την περίπτωση από πλευράς franchisor κρίνεται η συστηματική μελέτη, ώστε να αποφευχθούν αφενός μεν η παρατεταμένη κατασκευαστική περίοδος, αφετέρου τυχόν λάθη όσον αφορά στην επιλογή εξοπλισμού ή τον σχεδιασμό που τελικά θα επιβαρύνουν τον franchisee.
franchising 2020
3. Είναι προφανές ότι ένας franchisor θέλει να πετύχουν όλοι οι franchisees που τον εμπιστεύτηκαν. Πολύ περισσότερο δε, ένας νέος franchisor που η μελλοντική του ανάπτυξη καθορίζεται από την επιτυχία των πρώτων franchisees. Το κοινό πάθος για επιτυχία -εφόσον είναι ξεκάθαροι οι όροι και το πλαίσιο λειτουργίας- δημιουργεί μία στέρεη βάση για το δυναμικό ξεκίνημα της νέας επιχείρησης. Οι νέοι franchisors στηρίζουν πολύ περισσότερο τους επενδυτές που τους εμπιστεύτηκαν, έχουν άμεση σχέση μαζί τους και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν διστάζουν να επενδύσουν οι ίδιοι, είτε καλύπτοντας πιθανές αστοχίες, είτε διευκολύνοντας τον franchisee να πετύχει ταχύτερη διείσδυση στην αγορά του και να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις του, και αυτό φυσικά προς αμοιβαίο όφελος.
4. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η συνεχής υποστήριξη -πέραν της όποιας αρχικής- που απολαμβάνουν οι νέοι franchisees σε αναδυόμενα συστήματα franchise, διαρκεί περισσότερο και είναι πιο άμεση, ενίοτε και πιο ουσιαστική από ό,τι σε ορισμένα ώριμα συστήματα franchise. Ως καθοριστικός παράγοντας καταδεικνύεται η εμπειρία του franchisor στον κλάδο, η δέσμευσή του για την επιτυχία του κάθε franchisee, η ύπαρξη υποδομών, η αμεσότητα και η ταχύτητα αντίδρασης στις προκλήσεις της αγοράς.
Οι παράγοντες αυτοί αντισταθμίζουν εν μέρει τόσο την απειρία στον χώρο του franchising όσο και την έλλειψη των πλεονεκτημάτων, σε επίπεδο τεχνογνωσίας και οικονομιών κλίμακος, που διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο.
5. Σε ένα νέο δίκτυο οι franchisees απολαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας όσον αφορά την καθημερινή δράση αλλά και τις πρωτοβουλίες που μπορούν να λάβουν σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο franchisee διαθέτει προ- ηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία και ταυτόχρονα έχει κατανοήσει τόσο τα drivers του concept και του επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς και τον ρόλο του ως franchisee. Ο ρόλος του franchisee μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος τόσο για τον franchisor όσο και για τη μελλοντική πορεία του δικτύου συνολικά.
Και σε αυτή την περίπτωση κρίσιμο παράγοντα αποτελεί το ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας, η διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ franchisee-franchisor, η κατάρτιση ενός συγκροτημένου επιχειρηματικού σχεδίου που είναι κατανοητό και από τα δύο μέρη καθώς και τα δομημένα κανάλια επικοινωνίας και αξιοποίησης της συλλογικής εμπειρίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η συμβολή του franchisee στην επιτυχή ολοκλήρωση του concept, στη συνεχή βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών είναι ουσιαστική και πολύτιμη, προς όφελος και των δύο μερών. Προϋπόθεση επιτυχίας αυτής της διαδικασίας, όπως τονίσαμε και παραπάνω, είναι η κατανόηση των ρόλων και της θέσης ενός εκάστου εντός του συστήματος franchise.
6. Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα για έναν franchisee που επιλέγει να ενταχθεί σε ένα νέο σύστημα franchise είναι οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στα πλαίσια του συστήματος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις μεγάλες ώριμες αλυσίδες τόσο στην ελλαδική όσο και στη διεθνή αγορά, οι περισσότεροι multi-unit franchisees ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με το δίκτυο στα πρώτα πρώιμα βήματά του, κεφαλαιοποίησαν σχέσεις, εμπειρίες και τεχνογνωσία και πέτυχαν να αναπτύξουν πολλαπλές μονάδες. επιτυγχάνοντας κερδοφορία και υπεραξίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις μεγάλες ώριμες αλυσίδες τόσο στην ελλαδική όσο και στη διεθνή αγορά, οι περισσότεροι multi-unit franchisees ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με το δίκτυο στα πρώτα πρώιμα βήματά του, κεφαλαιοποίησαν σχέσεις, εμπειρίες και τεχνογνωσία και πέτυχαν να αναπτύξουν πολλαπλές μονάδες. επιτυγχάνοντας κερδοφορία και υπεραξίες.