Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων από τη THE FRANCHISE CO.

Κατηγορία: Για τους νέους Franchisors
Δημοσιεύτηκε: 08 Μαΐου 2020
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων από τη THE FRANCHISE CO.

Μετά την πανδημία, τι; Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για να αντιμετωπίσει νικηφόρα η επιχείρησή μου το αύριο; Τα βήματα δεν είναι αρκετά, χρειάζονται άλματα και συνεργάτες που θα τα υλοποιήσουν μαζί σου.

the-franchise-co-Post-Pandemic-Protocol

Το Post Pandemic Protocol της ΤΗΕ FRANCHISΕ CO. είναι ένα ολοκληρωμένο, μοναδικό εργαλείο, αποτέλεσμα μακροχρόνιας εμπειρίας και έρευνας σε βάθος, τεχνογνωσίας, διορατικότητας και δημιουργικότητας. Ένα συγκροτημένο πρόγραμμα ανάλυσης, κινητοποίησης και ευθυγράμμισης των διαθέσιμων πόρων, παρεμβάσεων και δράσεων με στόχο την επιχειρηματική συνέχεια, την ταχεία ανάκαμψη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης, την ενδυνάμωση και την ευελιξία, την προσαρμογή, τον μετασχηματισμό και τέλος, την ανάπτυξη.

Το 6Εsτο Post Pandemic Protocol της THE FRANCHISE CO. βασίζεται σε μια σειρά δοκιμασμένων εργαλείων ανάλυσης, καθώς και σε βέλτιστες πρακτικές από διάφορους κλάδους που γνωρίζουμε ότι αποδεδειγμένα λειτουργούν με εξαιρετική επιτυχία. Το 6Es προέρχεται από τα αρχικά των 6 παρακάτω λέξεων: Evaluate, Energize, Ensure, Εvolve, Εxecute, Εxpand.

Evaluate

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και σχεδιασμός  σειράς παράλληλων δράσεων άμεσης παρέμβασης,  που διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση τους, συντεταγμένα, με σαφή ιεράρχηση και προσανατολισμό.

Energize

Κινητοποίηση, εμπλοκή δέσμευση του συνόλου του οργανισμού. Επικοινωνία με εξωτερικούς και εσωτερικούς stakeholders. Ευθυγράμμιση σε μία κοινή στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης, δέσμευση, μεγιστοποίηση συνεργιών, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

Ensure

Υλοποίηση δράσεων που θωρακίζουν την  επιχείρηση και το  δίκτυο. Εδραίωση ενός ευέλικτου  μηχανισμού,  χαμηλού κόστους ικανού να ανταποκριθεί στις συνεχείς προκλήσεις.

Evolve

Επανεκκίνηση του οργανισμού. Επιτυχημένη προσαρμογή στην φάση μετάβασης.

Execute

Υλοποίηση στρατηγικής αποτελεσματικής μετάβασης στο  νέο περιβάλλον.

Expand

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συγκροτημένου προγράμματος μετασχηματισμού  και επίτευξης στόχων ανάπτυξης.

Ρωτήστε σήμερα για το Post Pandemic Protocol και τα 6Es και ξεκινήστε μαζί με τη THE FRANCHISE CO. να γράφετε το δικό σας best seller, την ιστορία της δική σας επιτυχίας!

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise

THE FRANCHISE CO.