Τι είναι το franchising

Κατηγορία: Για το νέο Επιχειρηματία
Δημοσιεύτηκε: 02 Ιουλίου 2014
Τι είναι το franchising

Τι είναι το franchising

Το franchising είναι μια «συνεργασία» μεταξύ ενός ανεξάρτητου προσώπου (ο franchisee) και μιας επιχείρησης (ο franchisor), η οποία επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Η συνεργασία διέπεται από μια σύμβαση. Αυτό δίνει στον franchisee το δικαίωμα να τη λειτουργεί  με τη χρήση της εμπορικής επωνυμίας/σήματος του franchisor, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχήμα ή «σχέδιο». Όλες οι πτυχές της επιχείρησης του franchisee ελέγχονται αυστηρά συμπεριλαμβανομένης της  εικόνας,  των προϊόντων ή των υπηρεσιών, των συστημάτων, της λειτουργίας και του μοντέλου διοίκησης. Η μέθοδος αυτή συνεργασίας είναι συνήθως γνωστή ως business format franchising.

Ο franchisor θα:

Επιτρέπει στους franchisees να χρησιμοποιούν  τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και ένα συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Προσφέρει υποστήριξη στους franchisees,  ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρησης με μια  προκαθορισμένη  μορφή, δομή, μέθοδο και οργάνωση.

Παρέχει συνεχή υποστήριξη για να μπορέσουν οι franchisees να λειτουργήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους με επιτυχία μέσα στο προκαθορισμένο πλαίσιο.

Μπορείτε να γίνετε μόνο ένας επιτυχημένος franchisor, αν εσείς οι ίδιοι λειτουργείτε  ήδη μια επιτυχημένη επιχείρηση με μια αποδοτική πορεία και έχετε ικανή διοίκηση και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, για να αναπτύξετε και να υποστηρίξετε ένα δίκτυο franchise.

franchising-what-is-it

Τα πλεονεκτήματα

 • Μπορείτε να πετύχετε ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεών σας χωρίς μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, διότι κάθε επιμέρους ανεξάρτητη επιχείρηση franchise είναι αυτοχρηματοδοτούμενη από τον franchisee. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δημιουργία ενός franchise αποτελεί εξαρχής κέντρο κέρδους για τον franchisor.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ταχύτατα έναν αριθμό σημείων πώλησης για τη διανομή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών σας.
 • Χρειάζεται μόνο μια ευέλικτη, χαμηλού κόστους κεντρική οργάνωση με ένα πολύ καλά τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, που διαθέτει την κατάλληλη κουλτούρα για να διευθύνει ένα δίκτυο ανεξάρτητων επιχειρηματιών. Αυτό κρατά τα γενικά έξοδα σας σε ελεγχόμενο επίπεδο, επιτρέποντάς σας να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας μέσα από την επίτευξη σημαντικών συνεργειών και οικονομιών κλίμακας. Επίσης, μειώνει τον χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλετε για τη στελέχωση και διοίκηση επιμέρους μονάδων – αφήνοντας σας ελεύθερους  να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
 • Οι franchisees επενδύουν τα χρήματά τους, την  ενεργητικότητά τους, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους στη δική τους επιχείρηση, έτσι έχουν περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερο πάθος για να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις προς όφελος όλων.
 • Οι franchisees έχουν σημαντική γνώση των τοπικών αγορών και των ιδιαιτεροτήτων  τους και  η συμμετοχή τους στη ζωή της τοπικής κοινότητας  ενδυναμώνει  ακόμη περισσότερο το brand και το δίκτυο της επιχείρησης σας.
 • Οι  franchisees είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση και τη διατήρηση των πωλήσεων τους, την κερδοφορία τους  και του μεριδίου αγοράς τους.

Τα μειονεκτήματα

 • Αναπτύσσοντας ένα δίκτυο franchise μπορεί να αποδεχθεί ακριβότερη επιλογή στην αρχή, τόσο όσον αφορά την ταχύτητα όσο και το κόστος της αρχικής επένδυσης.
 • Η επένδυσή σας δεν μπορεί να αποσβεσθεί μέχρι που να εξευρεθούν  franchisees και να λάβετε (εάν βρεθούν) initial fees. Στη συνέχεια θα εισπράττετε έσοδα σε τακτική βάση από αυτούς, είτε μέσω πώλησης προϊόντων, είτε μέσω παροχής υπηρεσιών, είτε μέσω σταθερών εσόδων που καταβάλλονται για τη χρήση του brand και την τεχνογνωσία που ακολουθούν σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό απαιτεί και πρόσθετα έξοδα, όπως δαπάνες υποστήριξης, εσωτερικής επικοινωνίας κ.ο.κ.
 • Θα λάβετε μόνο ένα μέρος του κέρδους που αποκομίζει το κατάστημα, αντί του συνόλου των κερδών, αν ανήκε σε εσάς. Μερικοί franchisees μπορεί να προσπαθήσουν να μειώσουν  τα royalties που οφείλουν να καταβάλλουν ως αντάλλαγμα για την υποστήριξη και τη χρήση του brand,  με το να μην αποκαλύπτουν το σύνολο των εσόδων τους.
 • Για την προστασία του εσόδων σας και της φήμης της εταιρείας σας θα πρέπει να παρακολουθείτε όχι μόνο την απόδοση των πωλήσεων του κάθε franchisee , αλλά και τα στάνταρντ της  ποιότητας  των υπηρεσιών τους. Δεν είναι πάντα εύκολο να επιβάλετε τους όρους των συμβάσεων franchise που σχετίζονται με την εικόνα, την  καθημερινή λειτουργία και τις μεθόδους μάρκετινγκ και επικοινωνίας
 • Μερικοί franchisees μπορεί να προσπαθήσουν να μεταβάλλουν ορισμένα στοιχεία του concept και του συστήματος λειτουργίας του δικτύου  σας.
 • Οι franchisees θα αποκτήσουν σε βάθος γνώση του συστήματος franchise σας και μερικοί μπορεί στη συνέχεια να προσπαθήσουν να   χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση  για να συστήσουν επιχειρήσεις  και concepts  ανταγωνιστικά προς τη δική σας (ίσως και δίκτυα ανταγωνιστικά του δικού σας).
 • Πρέπει να είστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι που θα επιλέξετε ως franchisees  μπορούν να αποδεχτούν  την ευθύνη και το άγχος της λειτουργίας μιας επιχείρησης, αναλαμβάνοντας τα βάρη ενός επιχειρηματία.
 • Οι  franchisees δεν μπορoυν να αντιμετωπίζονται  σαν διευθυντές  καθώς  είναι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες που  δραστηριοποιούνται για το δικό τους συμφέρον, άρα έχουν την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία της επιχείρησης τους στα πλαίσια του συστήματος.
 • Η  επικοινωνία και η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, είναι ζωτικής  σημασίας σε ένα δίκτυο franchise και κατά τη γνώμη μας μια από τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας franchisor.