Ανακάλυψε τον επιχειρηματία που κρύβεις μέσα σου

Κατηγορία: Για το νέο Επιχειρηματία
Δημοσιεύτηκε: 16 Δεκεμβρίου 2004
Ανακάλυψε τον επιχειρηματία που κρύβεις μέσα σου

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός όσων είναι ιδιαίτερα απογοητευμένοι από το περιβάλλον εργασίας τους(στελέχη επιχειρήσεων που πιέζονται από ένα έντονα ανταγωνιστικό πλαίσιο, νέοι που πρωτοεισέρχονται στην αγορά εργασίας, απασχολούμενοι σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας οι οποίοι απαξιώνονται) οπότε αναζητούν νέο προσανατολισμό, έχει σημειώσει σημαντική αύξηση.

Αρκετοί μάλιστα, ωθούμενοι από έμφυτη επιχειρηματικότητα, στρέφονται προς κατευθύνσεις που ικανοποιούν την επιθυμία τους για μια δική τους επιχείρηση, για έναν χώρο που αξιοποιεί το δυναμισμό, τις εμπειρίες τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους.

Η ιδέα λοιπόν του επαγγελματικού προσανατολισμού, εκεί όπου δεν υπάρχουν προϊστάμενοι και υφιστάμενοι, γίνεται ολοένα και πιο δελεαστική.

Ωστόσο είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση συνεπάγεται μικρό ή/και μεγάλο ρίσκο. Για αυτό τον λόγο αυτό το franchising -υπό όρους – θεωρείται μια ιδιαιτέρως αποδοτική επενδυτική πρόταση, με αυξημένα ποσοστά επιτυχίας.

Η ήδη καθιερωμένη επωνυμία και η υπεραξία (φήμη, πελατεία, μερίδιο αγοράς κλπ) της επιχείρησης, καθώς και η συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση που παρέχεται από ειδικώς καταρτισμένα άτομα, η συνεχής εξέλιξη και η αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης είναι ορισμένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του franchising.

Πέραν τούτων όμως, βασική συνισταμένη της ελκυστικότητας ενός συστήματος franchise, είναι η αυτονομία που παρέχεται όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, καθώς τελικά το μόνο πραγματικό αφεντικό είναι ο ίδιος ο επενδυτής. Δεν υπάρχουν διευθυντές και manager να πατρονάρουν τις κινήσεις και να κατευθύνουν τις αποφάσεις του υποψήφιου επενδυτή. Μια τέτοια κατάσταση δεν είναι μόνο ιδεατή  αλλά και  πραγματοποιήσιμη… Αξιοποιώντας την δύναμη που του εξασφαλίζει η συλλογική εμπειρία, η κοινή αγοραστική δύναμη, η υποδομή ενός συστήματος, έχει την δυνατότητα της ανάληψης σημαντικών πρωτοβουλιών στο τοπικό επίπεδο, ισχυροποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και το μερίδιο αγοράς του σε σχέση με τα ανεξάρτητα καταστήματα..

Ορισμένες από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται με τη μέθοδο του franchising απαιτούν σχετικά χαμηλή αρχική επένδυση και συνεπώς αποτελούν εύκολα πραγματοποιήσιμες επενδυτικές προτάσεις.

Ακόμη, όμως και στην περίπτωση που το διαθέσιμο κεφάλαιο είναι σχετικά περιορισμένο, το leasing ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνουν λύση στο πρόβλημα, αφού αρκετές τράπεζες είναι πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν μια franchise επιχείρηση, καθώς η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων είναι αποδεδειγμένη. Μια προσεκτικώς επιλεγμένη επενδυτική κίνηση, λοιπόν, είναι η καλύτερη αρχή που μπορεί κάποιος να κάνει , αφού έτσι μπορεί να βολιδοσκοπήσει την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και ταυτόχρονα να επιτύχει τα πρώτα κέρδη του. Στη συνέχεια μπορεί κάλλιστα είτε να προχωρήσει σε μια επένδυση υψηλότερου κόστους με μεγαλύτερες προοπτικές κέρδους είτε  να επενδύσει στην διεύρυνση της υφιστάμενης συνεργασίας,αξιοποιώντας την γνώση και τις εμπειρίες που ήδη έχει αποκομίσει.

Αν έχετε λοιπόν αποφασίσει να αλλάξετε τη ζωή σας το franchising αποτελεί τη λύση.

Κάθε άνθρωπος κρύβεί μέσα του ένα επιχειρηματικό πνεύμα. Αν και η επιχειρηματική φιλοδοξία διαφέρει από τις ικανότητες, ας δούμε πως αυτές μπορούν να αναπτυχθούν…

Αποφύγετε τα μεγαλεπήβολα σχέδια

Ο πραγματικός επιχειρηματίας φαίνεται από τις ικανότητες και από το σθένος που διαθέτει σε ό,τι αφορά τη αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Το franchising μπορεί να αποτελεί επιλογή η οποία προϋποθέτει αυτονομία και πλήρη ανάληψη ευθυνών, έχοντας ταυτοχρόνως αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, ωστόσο δεν προσφέρει απόλυτη εγγύηση για την επιτυχή κατάληξη της επιχείρησης.

Η αγορά ενός franchise μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η αγορά του προτύπου λειτουργίας, της τεχνογνωσίας και της στρατηγικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Ωστόσο η επιτυχημένη λειτουργία του προτύπου και η σωστή εφαρμογή της στρατηγικής και της τεχνογνωσίας εξαρτώνται απ’ τον εκάστοτε “αγοραστή”.

Η προσπάθεια εξαπάτησης του ίδιου μας του εαυτού σε ό,τι αφορά, τις ικανότητες, τα προσόντα, τις εμπειρίες, τη δύναμη, τις απέχθειες και τις αδυναμίες μας, δεν έχει νόημα. Δεν είναι απολύτως δεδομένο ότι  κάθε άνθρωπος   έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να χαράζει ο ίδιος την στρατηγική ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Υπάρχουν αρκετοί που έναντι της απόλυτης επιχειρηματικής ανεξαρτησίας και της ανάληψης πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών κινδύνων, προτιμούν να λειτουργούν βάσει πλάνου το οποίο καταρτίζουν άλλοι περισσότερο έμπειροι.

Προκειμένου να διαπιστώσει κάποιος εάν έχει επιχειρηματικές ικανότητες, θα πρέπει να εξετάσει ιδιαίτερα προσεκτικά το αντικείμενο της δουλειάς, τις επιθυμίες του, τις ικανότητές του και αν τελικά το franchising είναι κάτι που του ταιριάζει.

Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν

Πριν από οποιαδήποτε απόφαση υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας:

  • Είστε αρκετά εξωστρεφείς, ώστε να χειρισθείτε αποτελεσματικά θέματα που σχετίζονται με πελάτες, προμηθευτές και προσωπικό;
  • Είστε ικανοί να αντιμετωπίσετε τις αναποδιές, τις δύσκολες καθημερινές καταστάσεις;
  • Μπορείτε να προωθήσετε την ανάπτυξη και να καλλιεργήσετε τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα  της επιχείρησής σας;
  • Έχετε ενημερωθεί αρκετά όσον αφορά το franchise ως επένδυση και ως αντικείμενο εργασίας;
  • Έχετε έρθει σε επαφή με ειδικούς συμβούλους;
  • Έχετε προσεγγίσει υφιστάμενους franchisees, έτσι ώστε να μάθετε τις απόψεις τους και να τους συμβουλευτείτε όσον αφορά την υποστήριξη που έχουν και το εύρος των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίζουν;
  • Έχετε κατανοήσει πλήρως τι είναι το franchising και ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις σας;
  • Στην πραγματικότητα, το franchise που έχετε επιλέξει, ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και τις ικανότητές σας;
 Για παράδειγμα, θα μπορέσετε σωματικά και πνευματικά να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης επένδυσης; Θα σας κινεί το ενδιαφέρον;
Πρόκειται για απλά, αλλά σημαντικά ερωτήματα και είναι απορίας άξιον πόσο λίγοι είναι εκείνοι που τα αναλογίζονται πριν αποφασίσουν, πριν επιλέξουν. Άνθρωποι χωρίς δυναμική προσωπικότητα, που δεν ερευνούν συστηματικα, που αδυνατούν να δίδουν εντολές και να αναθέτουν αρμοδιότητες, παρασύρονται, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν συνήθως λανθασμένες αποφάσεις.
Το να είναι κάποιος αφεντικό προϋποθέτει ικανότητες και ευελιξία στην αντιμετώπιση των θεμάτων, όχι μόνο με τον franchisor, με τους προμηθευτές, και με τους πελάτες, αλλά και με το προσωπικό. Απαιτεί την επιλογή σωστών υπαλλήλων, καθώς επίσης και το σθένος της απομάκρυνσης (απόλυσης) ενός συνεργάτη, όταν κρίνεται απαραίτητο και ωφέλιμο για το σύνολο της επιχείρησης.  Η αυτό-απασχόληση είναι ιδιαίτερα απαιτητική  για αυτό θα πρέπει να είστε ειλικρινής με τον εαυτό σας και να βεβαιωθείτε ότι η ηλικία, οι εμπειρίες και η υγεία σας, σας επιτρέπουν πολύωρη και σκληρή εργασία.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο οικονομικός παράγοντας. Μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στις απαιτήσεις ενός franchise και να διαθέσετε το απαραίτητο κεφάλαιο καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης της επιχείρησής σας;  Πολλοί από τους επενδυτές ρισκάρουν το μέλλον το δικό τους και της οικογενείας τους, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουροι πριν προβούν σε οποιαδήποτε κίνηση. Επιλέξτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σας διασφαλίζοντας την συναίνεση της οικογένειάς σας. Άλλωστε τούτο είναι η κύρια προϋπόθεση της επιτυχίας.

Αντιμετωποι με την πρόκληση της πώλησης

Ένας «αληθινός» επιχειρηματίας φαίνεται από την ικανότητα του να προωθεί τα  προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει η επιχείρησή του. Ίσως να φαντάζεστε ότι η πώληση είναι εύκολη διαδικασία. Ωστόσο, πρέπει να διαπιστώσετε αν διαθέτετε την ικανότητα να πείσετε τους υποψήφιους πελάτες σας ότι έχετε ένα προϊόν το οποίο θέλουν να αγοράσουν.

Πέρα των περιπτώσεων λιανικής πώλησης – όπου οι πελάτες έρχονται σε σας- και των ακόμη πιο σπάνιων περιπτώσεων που εξωτερικοί συνεργάτες έχουν αναλάβει την προώθηση των πωλήσεων, παρέχοντας έτσι χρόνο ώστε να ασχοληθείτε με την οργάνωση της λειτουργίας και την εκτέλεση παραγγελιών, στις περισσότερες περιπτώσεις ο franchisor προσδοκά από τον ίδιο των franchisee να αυξήσει τις πωλήσεις και να φέρει κέρδη στην επιχείρηση και στο δίκτυο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνικών πώλησης, όσο καλά καταρτισμένα και αν είναι, είναι σχεδόν αδύνατο να μετατρέψουν κάποιον τελείως άσχετο με την πώληση σε έναν καλό πωλητή και μάλιστα λίαν συντόμως (δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η παρεχόμενη από τον franchisor εκπαίδευση είναι σχετικά σύντομη).

Η δεξιότητα και η ψυχική δύναμη, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για να μπορέσει ένας πωλητής να “επιβιώσει” του συνεχώς εντεινόμενου ανταγωνισμού και των συνεχών δοκιμασιών, ειδάλλως θα αποπροσανατολιστεί από το στόχο του και θα χάσει τον έλεγχο.

Αποτελεσματικά μηνύματα

Ακόμα και αν ο franchisor  ισχυριστεί ότι μπορεί να διδάξει στον franchisee βασικές αρχές του marketing, που αποτελούν  το βασικό «όπλο» των πωλήσεων, ο συνεργάτης που δεν έχει τις κατάλληλες ικανότητες ή την κλίση για πώληση, δεν θα είναι αποτελεσματικός.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία πώλησης; Κατανόηση και χρήση των τοπικών ενημερωτικών  μέσων, διαδικασίες και τρόπους διαφημιστικής προβολής, σχεδιασμό, διανομή σε συγκεκριμένο κοινό στόχο, αποτελεσματική χρήση ή αξιοποίηση τεχνικών εργαλείων ή προωθητικού υλικού που σας προσφέρουν οι κεντρικές υπηρεσίες και γενικά, δημιουργία των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών μηνυμάτων, ώστε να προσελκύσετε πελατεία.

Ο franchisor μπορεί να συμβάλει προσφέροντας προωθητικό υλικό ή διαφημιστική προβολή σε εθνικό επίπεδο όμως τα στοιχεία αυτά δεν αρκούν για την προσέλκυση πελατείας στην περιοχή δραστηριοποίησής σας.

Επομένως, δεν θα πρέπει να  προχωρήσετε στην αγορά ενός franchise με την πεποίθηση ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα σας εξοπλίσουν με την απαραίτητη κατάρτιση, εφόσον το marketing και η ικανότητα πώλησης δεν αποτελούν εγγενή γνώρισμα του χαρακτήρα σας. Ακόμη και αν καταφέρετε να αποκτήσετε ορισμένες γνώσεις πάνω στις τεχνικές προώθησης, δε θα έχετε το χρόνο με το μέρος σας κατά τη διάρκεια προβολής και προώθησης της επιχείρησής σας.

Μην ξεχνάτε ότι η επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης εξαρτάται από τις ικανότητες του ιδιοκτήτη να την προβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό διερωτηθείτε κατά πόσο τελικά, μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε αποτελεσματικά σε αυτό το χώρο, όταν η εκπαίδευση θα έχει τελειώσει.

Μεγάλες απαιτήσεις

Η δημιουργία προσωπικής επιχείρησης, απαιτεί χρόνο, ενέργεια και πρωτοβουλίες. Σε περιόδους ύφεσης, θα χρειαστεί να αφιερώσετε μεγάλο μέρος του χρόνου σας και της ενέργειάς σας, ώστε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κατάστασης. Δείτε την  ατομική επιχείρηση ως μια άλλη εκδοχή της έγγαμης ζωής!

Αρκετά από τα πλέον επιτυχημένα συστήματα franchise διοικούνται από οικογένειες ή από ανδρόγυνα και οι franchisors τείνουν να αναζητούν  ανάλογες καταστάσεις. Μην ξεχνάτε ότι η στελέχωση μιας επιχείρησης είναι κοστοβόρα έτσι η υποστήριξη από την οικογένεια ή τον/ την σύζυγο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.  Βέβαια και αυτή η εκδοχή προϋποθέτει συστηματική διερεύνηση και σχεδιασμό σε ότι αφορά κυρίως τον καθορισμό αρμοδιοτήτων.

Υπάρχουν δυο τύποι επιχειρηματιών. Ο πρώτος σχετίζεται με τον επιχειρηματία  που έχει σκεφτεί και έχει αναπτύξει ένα concept και  ο δεύτερος με αυτόν  που στην ουσία έλκεται και “αντιγράφει” μια υπάρχουσα επιχειρηματική «ιδέα».

Οι franchisees είναι συνδυασμός διευθυντή και επενδυτή,  υπαλλήλου και συνεργάτη, που παραπέμπει στην δεύτερη κατηγορία επιχειρηματιών. Θα πρέπει, λοιπόν, να παραδεχτείτε ότι η ανεξαρτησία σας ως επιχειρηματία  προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις σας αφ’ενός προς τον franchisor (εδώ οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη σύμβαση που έχετε υπογράψει) αφ’ετέρου προς τους άλλους franchisees μια και η προσαρμογή σας -και δη η επιτυχία σας- καθορίζει έμμεσα και τη δική τους.

Αν εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να δυσανασχετήσετε με τις «εξουσίες» του franchisor με αποτέλεσμα να γίνετε ένας κακός συνεργάτης, τότε ξεχάστε το franchising ως επένδυση…Όπως διαπιστώσατε πρέπει να δαπανήσετε αρκετό χρόνο προκειμένου να αξιολογήσετε τις δυνατότητές, τις προθέσεις και τις προσδοκίες σας έτσι ώστε όταν λάβετε τελικά μια απόφαση να είστε σίγουροι ότι βασίζεται σε γερά θεμέλια!