Δημοσιεύσεις σχετικές με: THE MINDTRAP

THE MINDTRAP...IN MULTIPLE INDUSTRIES

Δημοσιεύθηκε στις 19/06/2015

THE MINDTRAP...IN MULTIPLE INDUSTRIES

ΤΗΕ MINDTRAP! The most famous escape rooms are in Greece!

Δημοσιεύθηκε στις 01/04/2015
The new entertainment trend of escape rooms finally came to Greece.
The most famous are in THE MINDTRAP and you have to visit them!