Σε μία ιδιαίτερη καμπή σαν αυτή που περνά η Ελληνική αγορά και ιδιαίτερα αυτή των Ασφαλίσεων όπως πχ. με τις μειώσεις των προμηθειών των διαμεσολαβούντων και την αλλαγή της εισπρακτικής πολιτικής των εταιρειών, η SENATUS® έρχεται να συνεισφέρει με την πρότασή της στη διασφάλιση των εισοδημάτων των Συνεργατών της. Μετά την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης από το Οικονομικό Τμήμα της εταιρείας, η Διοίκηση αποφάσισε πως δεν μειώνει τις προμήθειες προς το Δίκτυο της σε κανέναν κλάδο που δραστηριοποιείται (Ασφαλίσεις, Τραπεζικά, Φωτοβολταικά, Ακίνητα, Επιδοτήσεις, Χρονομισθώσεις, Μελέτες κλπ.) ενώ επίσης διατηρεί την ίδια εισπρακτική πολιτική από το 2007 έως και σήμερα. Η ανακοίνωση στις 21-03-2011, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το Δίκτυο το οποίο επιβεβαίωσε, για μια ακόμη φορά, την επιλογή του στην SENATUS® αλλά και στην δέσμευση της Μητρικής για συνεχή βοήθεια και υποστήριξη προς τους Συνεργάτες της. Οι υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν, Ασφαλίσεις, Τραπεζικά, Φωτοβολταικά, Ακίνητα, Επιδοτήσεις, Χρονομισθώσεις, Μελέτες κλπ. με απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε ένα κλάδο χωριστά. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της εταιρείας το 1998 η φιλοσοφία της οριοθετείται στην πλήρη και αποτελεσματική κάλυψη του πελάτη όπου και εάν αυτός βρίσκεται. Ως φυσιολογική εξέλιξη ήρθε το 2008 και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο σχεδιασμός και η δημιουργία Δικτύου Συνεργατών με την βοήθεια της παλαιότερης εταιρείας συμβούλων ανάπτυξης FC&D The Development eXperts. Ως μέθοδος ανάπτυξης επιλέχθηκε το Franchising και το Licensing σε συνδιασμό με την αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής για τις καθημερινές εργασίες, την συνεχή εκπαίδευση και την ουσιαστική υποστήριξη

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας