Συνημμένα Αρχεία

Άμεσα αναμένεται από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη προγράμματος που θα υποστηρίξει 7.000 νέους (18-35 ετών) να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση προσανατολισμένη στην καινοτομία.

Το πρόγραμμα επιδοτεί με 10.000 € δαπάνες ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (λειτουργικές, κατάρτιση, αμοιβές συμβούλων κλπ) καταβλητέες εντός 12 μηνών από την εγκριτική απόφαση και επιπλέον 3.000 € για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

Διασφαλίστε την επιτυχία της χρηματοδότησης

Η πολύχρονη εμπειρία, η τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός των στελεχών της The Franchise Co., αποτελούν εγγύηση για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας μας μπορούν να σας προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες προετοιμασίας, υποβολής και διαχείρισης του επενδυτικού σας σχεδίου, διασφαλίζοντας την επιτυχία της χρηματοδότησης.

Η The Franchise Co. εξασφαλίζει:

την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας και την κατάλληλη τεκμηρίωση των επιλέξιμων δαπανών, καθώς και την τεχνική αρτιότητα της πρότασης, ταυτίζοντας απόλυτα τις επενδύσεις με τις προδιαγραφές και τους όρους του προγράμματος.

τη συνεχή και άμεση υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου σε όλες τις φάσεις του προγράμματος (προετοιμασία, υποβολή, αξιολόγηση, έλεγχος, εκταμίευση).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή /και αναλυτικότερη πληροφόρηση, επικοινωνήστε άμεσα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους στο 2106456200 και στο epidotiseis@tfc.gr

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας