Συνημμένα Αρχεία

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η μεγάλη Έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του ΟΠΑ για την καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των ηλεκτρονικών φαρμακείων στην Ελλάδα. Η μελέτη ανέλυση 210 ηλεκτρονικά φαρμακεία (από τα 750 που λειτουργούν αυτή την στιγμή στην Ελλάδα), ενώ αξιοποιήθηκαν και οι απόψεις των Online αγοραστών από την αντίστοιχη ετήσια έρευνα του ELTRUN.

Όπως αναφέρεται η συγκεκριμένη αγορά -παρά το μέγεθός της- χαρακτηρίζεται από μια «ανωριμότητα» αφού το βασικό εργαλείο πώλησης είναι οι μεγάλες εκπτώσεις και άρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κερδοφορία των περισσότερων ηλεκτρονικών φαρμακείων.

Στους κύριους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες επιλέγουν ένα online φαρμακείο, συγκαταλέγονται καταρχήν οι τιμές και οι προσφορές καθώς μέχρι τώρα ήταν το κύριο εργαλείο προώθησης. Όμως, αρχίζει και εμφανίζεται σταδιακά μια σχετική ωριμότητα των online αγοραστών, οι οποίοι δίνουν σημασία στην Παράδοση (28%), ταχύτητα στην εξυπηρέτηση (22%), Ευκολία Εύρεσης προϊόντων (21%) και στην σωστή πληροφόρηση (10%).

Όπως επισημαίνεται πέρα από τις μεγάλες εκπτώσεις στις τιμές (που ήδη αποδεικνύεται ιδιαίτερα προβληματικό για την κερδοφορά αλλα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών) ήδη καταγράφονται σταδιακά τρεις (3) νέες τάσεις που ήδη είναι γνωστές σε πιο ώριμες ηλεκτορνικές αγορές άλλων προϊόντων:

  • Περισσότερες εξατομικευμένες υπηρεσίες (π.χ. έλεγχος παραγγελίας), περισσότερη εξατομικευμένη πληροφόρηση και περισσότερο “engagement” των online αγοραστών. Όλα αυτά δημιουργούν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που είναι αναγκαία στις αγορές απόο το διαδίκτυο.
  • Ψηφιακή συνεργασία των online φαρμακείων με τους επώνυμους προμηθευτές, μέσω κοινής διαδικτυακής καμπάνιας, από κοινού αξιοποίηση των στοιχείων ψηφιακών επισκεπτών, συνεργασία στη διαχείρηση blogs και άλλων προχωρημένων κοινωνικών δικτύων κλπ. Αυτό ελαχιστοποιεί υψηλά κόστη της ψηφιακής προώθησης και και βασίζεται στην καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των φαρμακείων και των επώνυμων brands.
  • Έξυπνη αξιοποίηση του καλά οργανωμένου φυσικού φαρμακείου στα πλαίσια της πολυκαναλικής (multi-channel) και πανκαναλικής (omni-channel) συμπεριφοράς των Ελλήνων online αγοραστων. Άρα χρήση του διαδικτύου για την προσέλκυση των πολιτών στο καλά οργανωμένο φυσικό φαρμακείο, μέσα από τα sites των προμηθευτών ή/και στα πλαίσια κοινών προωθητικών ενεργειών.

ΠΗΓΗ

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν-ELTRUN
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν - ELTRUN

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας