Ποιοι παράγοντες τονώνουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών και συμβάλλουν στην επαγγελματική τους άνοδο; Η έρευνα της ICAP Group για τη "Γυνακεία επιχειρηματικότητα" με εστίαση στη Γυναίκα Ανώτατο Στέλεχος, έρχεται να αποκαλύψει ποια είναι αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες γυναίκες και τις εξελίσσουν επαγγελματικά.

Τα κυριότερα γνωρίσματα που κατέχουν σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας είναι η επιμονή και η εργατικότητα, η ηθική, η δημιουργικότητα και η αποτελεσματική διαχείριση τυχόν κρίσεων που προκύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και η ισχυρή επιθυμία για επιτυχία και πραγματοποίηση καριέρας. Η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί τη σημαντικότερη ανταμοιβή ενώ η δυνατότητα καινοτομίας που απορρέει από την υψηλή τους διοικητική θέση αποτελεί σημαντικό κίνητρο για μια επιτυχημένη καριέρα.

Όπως προκύπτει από αρκετά στοιχεία της έρευνας, οι γυναίκες αντιμετώπισαν εταιρικές κουλτούρες και προκαταλήψεις που δεν συνέβαλαν στην επαγγελματική τους ανέλιξη και ανισότητα ευκαιριών συγκριτικά με τους άνδρες.

Οι αρκετά ανεπτυγμένες επικοινωνιακές τους δεξιότητες και η αυξημένη διορατικότητα  είναι τομείς στους οποίους υπερτερούν σε σχέση με το αντίθετο φύλο, γεγονός που προκύπτει από την υψηλή ανάμειξή τους στα επαγγελματικά γεύματα και τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά, από 25 Οκτωβρίου μέχρι 28 Νοεμβρίου του 2016, από τη Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group εστιάζει στη γυναικεία επιχειρηματικότητα με σκοπό τη διερεύνηση των βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις οδηγούν στην κορυφή της ιεραρχίας.

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας