Teaser_new_franchisor

Τα πρώτα ελληνικά συστήματα Franchise ξεκίνησαν τη διεθνή τους ανάπτυξη.  Βασικό στοιχείο στα πρώτα αυτά βήματα είναι και η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας. Διαθέτοντας πολλά χρόνια συλλογικής πείρας για οδηγό τους, τα έμπειρα στελέχη των μεγάλων διεθνών δικτύων franchise, μπορούν να απαριθμήσουν πλήθος λόγων που καθιστούν την επιλογή του κατάλληλου franchisee ως τον πλέον ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωση ενός δικτύου franchise σε μια νέα αγορά.

Οι περισσότεροι franchisors ανά τον κόσμο πιστεύουν πως ένας πολλά υποσχόμενος master franchisee πρέπει να διαθέτει το απαιτούμενο κεφάλαιο, την ακεραιότητα και τις διοικητικές ικανότητες ούτως ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις απορρέουσες από το συμβόλαιο franchise υποχρεώσεις. Ωστόσο, συμβαίνει συχνά να μη γνωρίζουν τον τρόπο για να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές, καθώς οι franchisees βρίσκονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα γραφεία του franchisor. Διαφορές στη γλώσσα, στην κουλτούρα και στο οικονομικό υπόβαθρο των διάφορων περιοχών μπορούν, μεταξύ άλλων, να ανατρέψουν τις πιο καλοπροαίρετες προσπάθειες ικανότατων franchisors στην προσπάθειά τους να επεκταθούν στο εξωτερικό με τους κατάλληλους συνεργάτες. Και ιδιαίτερα για τα ελληνικά δίκτυα που στοχεύουν και σε αγορές με υψηλό επίπεδο δυσκολιών όπως η Βαλκανική αγορά! Στην περίπτωση ενός master franchisee, ο οποίος θα αναλάβει αποκλειστικά την ανάπτυξη ενός συστήματος franchise σε μία ολόκληρη χώρα, οι επιπτώσεις της σωστής επιλογής συνεργάτη κλιμακώνονται. Οι master franchisees που έχουν το δικαίωμα χορήγησης του συστήματος franchise σε μεμονωμένους franchisees, αλλά και να ανοίξουν και δικές τους εταιρικές μονάδες, ουσιαστικά γίνονται το alter ego της επιχείρησης. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τη λειτουργία της επιχείρησης σχετίζεται συχνά με το ταλέντο τους, τους πόρους τους, την ικανότητα προσαρμογής και τη δέσμευσή τους στους στόχους που έχουν θέσει από κοινού με τον franchisor.Η παράληψη έστω και ενός συστατικού στοιχείου από τα παραπάνω, μπορεί να μετατρέψει τους στόχους που αρχικά όλοι ενστερνίζονταν, σε απογοήτευση, οξύτητα ή ακόμη χειρότερες καταστάσεις.Οι τεχνικές επιλογής του κατάλληλου franchisee δεν είναι κάτι που μπορεί να παραβλεφθεί επειδή ο franchisor έχει πολύ καλούς και αξιόπιστους δικηγόρους διεθνώς. Οι δικηγόροι έχουν την ικανότητα να προσχεδιάζουν συμφωνητικά τα οποία προστατεύουν τον franchisor, την πνευματική του ιδιοκτησία και το δικαίωμα είσπραξης των αμοιβών του. Εφόσον, όμως, ο franchisor φτάσει στο σημείο να οδηγηθεί σε δικαστική διαμάχη για την είσπραξη των αμοιβών που δικαιούται ή για να προστατεύσει το σύστημά του, τη φήμη του και τα πνευματικά δικαιώματα σε μία ξένη χώρα, σκοπό του θα έχει όχι την αύξηση των κερδών του, αλλά την ελαχιστοποίηση των απωλειών του.

Η απόφαση για την επιλογή των χωρών όπου μπορεί να αναπτυχθεί το δίκτυο είναι και το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου franchise

Κάθε χώρα είναι μοναδική

Μια απ’ τις πλέον συναρπαστικές και συνάμα απογοητευτικές όψεις της ανάπτυξης δικτύων franchise διεθνώς είναι η διαφορετικότητα και η μοναδικότητα της κάθε χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις οι franchisors, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στο να διεξάγουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες μέσα στα σύνορα της χώρας τους χωρίς να αντιμετωπίζουν σημαντικά νομικά εμπόδια, εκπλήσσονται ανακαλύπτοντας ότι κάθε χώρα έχει τον ιδιαίτερο δικό της τρόπο λειτουργίας. Το σημείο αυτό είναι τόσο κρίσιμο, ώστε το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου franchise, σύμφωνα με καταξιωμένους συμβούλους του χώρου, να μη θεωρείται η αναζήτηση του προφίλ του ιδανικού master franchisee, ούτε η τελική επιλογή του, αλλά η απόφαση για την επιλογή των χωρών όπου μπορεί να αναπτυχθεί το δίκτυο.Το πρώτο μέλημα του franchisor πρέπει να είναι πρωτίστως να διερευνήσει με σύνεση την υπό εξέταση αγορά. Πολλοί franchisors αντιμετώπισαν προκλήσεις στη διεθνή τους ανάπτυξη επειδή δεν κατάφεραν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της αγοράς. Αν ο franchisor δεν έχει βαθιά γνώση της αγοράς, πώς θα καταφέρει να συγκροτήσει μία δίκαιη συμφωνία; Εξάλλου, διερευνώντας την αγορά ίσως ανακαλύψετε ότι ο master franchisee σας σε κάποια χώρα οφείλει να έχει συγκεκριμένη πείρα και κάποια ιδιαίτερα προσόντα, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχατε απαιτήσει, όπως διασυνδέσεις με την κυβέρνηση, πείρα στις εισαγωγές κ.λπ.

Λάθη που γίνονται συνήθως στη διαδικασία ανάπτυξης ενός δικτύου franchise

Ένα από τα πρωταρχικά λάθη των franchisors είναι ότι δεν πραγματοποιούν προκαταρκτικές επισκέψεις στις χώρες-στόχους. Δεν πραγματοποιούν έρευνες σε τοπικό επίπεδο ώστε να κατανοήσουν το διαφορετικό τρόπο ανταπόκρισης της κάθε αγοράς απέναντι στο δίκτυο franchise και στα προϊόντα του.Είναι σκόπιμο, λοιπόν, να επισκέπτονται τις χώρες που τους ενδιαφέρουν για να κατανοήσουν το περιβάλλον και τις απαιτήσεις της αγοράς, τροποποιώντας κατά περίπτωση και το concept του δικτύου. Ήδη την αδυναμία προσαρμογής και την επακόλουθη αποτυχία βιώνει οδυνηρά ισχυρό ελληνικό δίκτυο στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Βουλγαρίας. Η επιβράβευση των αλυσίδων αυτών που θα δημιουργήσουν το μεγαλύτερο αριθμό νέων καταστημάτων σε κάποια χώρα, δεν είναι ό,τι καλύτερο, δεδομένου ότι ίσως οδηγήσουν σε τεταμένες σχέσεις και ανταγωνισμό εντός του δικτύου και σε λανθασμένη εντύπωση της αγοράς αναφορικά με το σύστημα franchise. Ένα επίσης σημαντικό λάθος στο οποίο μπορεί να υποπέσουν οι franchisors είναι να εγκαταστήσουν δίκτυα franchise χωρίς πρώτα να έχουν αναπτύξει ειδικά εγχειρίδια, διαδικασίες εκπαίδευσης και άλλη τεκμηρίωση, ώστε να βοηθήσουν τους νέους συνεργάτες στην προσαρμογή τους στο ρόλο του master franchisee. Το να τους εξοπλίσει κανείς με το know-how λειτουργίας της εταιρείας δεν είναι αρκετό. Ειδικά όταν η συμφωνία επιτρέπει τις διαδικασίες ανάπτυξης δικτύου με subfranchise θα πρέπει να τους δοθούν τα εργαλεία υλοποίησης. Είναι λάθος να παρέχεται η ευθύνη ανάπτυξης ενός δικτύου franchise σε άτομα που δεν μπορούν να δεσμευθούν πλήρως στο σκοπό αυτό. Άτομα τα οποία έχουν ήδη δεσμευθεί απέναντι σε ένα άλλο δίκτυο, μπορεί να μην είναι το ίδιο επιτυχείς στην ανάπτυξη ενός νέου, όσο κάποιος που δεσμεύεται αποκλειστικά σε αυτό.Μία επιπλέον σύσταση είναι να τίθενται και να επικοινωνούνται σαφώς από τον franchisor τα κριτήρια επιλογής του επικεφαλής franchisee και να σκιαγραφείται με ρεαλισμό η εμπειρία ανάπτυξης δικτύων franchise.Τα θετικά στοιχεία του franchise σας πρέπει να είναι θέμα συζήτησης, χωρίς να παραλείπετε την αναφορά σε αποτυχίες και αρνητικά σημεία στην ανάπτυξη του δικτύου.Η εκτίμηση αποτελεσμάτων και οι προσδοκίες αναφορικά με την επίδοση και την ταχύτητα ανάπτυξης  είναι επίσης ένα συχνό λάθος των franchisors. Κάποιες περιοχές για παράδειγμα έχουν συγκριτικά υψηλά κόστη ενοικίων και εργατικών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή απόσβεση της επένδυσης όταν το μίσθωμα του franchise είναι πολύ υψηλό. Σε περίπτωση που ο franchisor δεν έχει κατανοήσει πλήρως το κόστος και το χρόνο που απαιτούνται για την ανάπτυξη του δικτύου ή την προσαρμογή του concept, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ένα μη ρεαλιστικό προγραμματισμό, μπορεί η ανάπτυξη του δικτύου franchise να είναι ανεπιτυχής. Ενδεικτικά τα παραδείγματα ελληνικών δικτύων στη Ρουμανία, όπου η καταβολή υψηλών μισθωμάτων έχει ως αποτέλεσμα τη στασιμότητα ενός ισχυρού και ιδιαίτερα επιτυχημένου δικτύου. Ή αντίστοιχα το υψηλό κόστος των εισαγόμενων πρώτων υλών στην αγορά της Βουλγαρίας.Οι franchisors πρέπει να εξετάζουν επιμελώς τα business plans με τους υποψήφιους master franchisees. Πρέπει να διαχειρίζεστε την επιχείρηση σαν να ανήκει στην εταιρεία σας. Χρησιμοποιήστε τα ικανότερα στελέχη σας στην αρχική φάση για να εξασφαλίσετε αποτελεσματικούς χειρισμούς. Και παράλληλα κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να βοηθήσετε τον franchisee να αποφύγει πιθανά προβλήματα και λάθη που οδηγούν σε απώλεια πόρων και ενδεχομένως σε άσκοπες εντάσεις. Όπως και σε όλες τις περιπτώσεις, άλλωστε, μία νέα επιχείρηση χρειάζεται την αναγκαία πίστωση χρόνου και υποστήριξη για να ορθοποδήσει και να συνεχίσει επιτυχώς.Η κατανόηση των τοπικών ηθών και εθίμων, συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων είναι το κλειδί για την επιτυχία του κατάλληλου master franchisee. Όταν πρόκειται για εγχώριο σύστημα franchise, ο franchisee βασίζεται στον franchisor, π.χ. για να προωθήσει καμπάνιες τοπικής διαφήμισης και αποστολή δελτίων τύπου ούτως ώστε να κάνει γνωστή την έναρξη λειτουργίας του καταστήματός του. Ωστόσο, τα μέσα διαφήμισης δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες, οπότε πρέπει να βρεθούν άλλα μέσα διαφήμισης. Ο σωστός master franchisee πρέπει να έχει επίγνωση των παραπάνω και να μπορεί να προτείνει εναλλακτικές ιδέες marketing στον franchisor -κατάλληλες για την τοπική αγορά-  για να χτίσει αποτελεσματικά το όνομα της επιχείρησης στη χώρα του. Σε περίπτωση που ο franchisor δεν έχει κατανοήσει πλήρως την αγορά, πριν ακόμα ξεκινήσει τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τον master franchisee, αυξάνει τις πιθανότητες δημιουργίας προβλημάτων τόσο στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, όσο και στη λειτουργία του δικτύου μετά την υπογραφή του συμβολαίου.Για παράδειγμα, αν κάποιος franchisor δεν μπορεί να κατανοήσει το κόστος και το χρόνο που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας ενός νέου εμπορικού καταστήματος, σε κάποια χώρα όπου τα ακίνητα έχουν υψηλό κόστος και είναι δυσεύρετα, ο οικονομικός προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης δεν θα είναι ρεαλιστικά. Αντίστοιχα, αν δεν πραγματοποιηθεί ακριβής προγραμματισμός των προσωπικών αναγκών του master franchisee (ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα του) και αν αυτές δεν ενταχθούν στον αρχικό προϋπολογισμό της επένδυσης, σίγουρα θα ξεφύγει από τον αρχικό προϋπολογισμό. Υπάρχει περίπτωση να χαθούν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης ενός δικτύου, όταν έρθει κάποια πρόταση συνεργασίας στον franchisor από χώρα στην οποία δεν έχει γίνει σχετική έρευνα της αγοράς. Πάντα να διεξάγετε έναν εποικοδομητικό διάλογο και προσδιορίστε αν ο υποψήφιος έχει τα απαραίτητα προσόντα για συνεργασία. Αν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, τότε μη διστάσετε να προχωρήσετε σε έρευνα της εγχώριας αγοράς.

Πού θα αναζητήσετε συνεργάτες master franchisees

Μεταξύ των βασικότερων πηγών ανεύρεσης υποψήφιων ανάπτυξης master franchisees είναι οι εκθέσεις franchise. Σημαντικές εκθέσεις διοργανώνονται, εκτός από αυτή της Ελλάδας, στην Αυστραλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σιγκαπούρη. Άλλες πηγές είναι διάφορες σχετικές ιστοσελίδες στο Internet, καθώς και οι κατά τόπους εταιρείες συμβούλων. Οι επαφές είναι επίσης μία σημαντική πηγή εξεύρεσης συνεργατών.

Είναι σκόπιμο να επισκεφθείτε τις χώρες που σας ενδιαφέρουν για να κατανοήσετε το περιβάλλον και τις απαιτήσεις της αγοράς, τροποποιώντας κατά περίπτωση και το concept του δικτύου σας

Η διεθνής ανάπτυξη είναι σημαντικό να γίνεται σύμφωνα με κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό

Πρωταρχικά, οι franchisors που σκέφτονται την είσοδό τους σε αγορές ξένων χωρών πρέπει να κινούνται στη βάση ενός συγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου με μακροπρόθεσμη δέσμευση στη διεθνή αρένα. Σχέδια τα οποία εστιάζουν μόνο στην εγχώρια αγορά εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο αποτυχίας για την ανάπτυξη του δικτύου.

Κάποιες τροποποιήσεις είναι απαραίτητες

Αν και όλοι οι υποψήφιοι franchisees πρέπει να διακρίνονται από ακεραιότητα, οικονομικές και διοικητικές ικανότητες, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ενός franchisee σε εγχώριο επίπεδο και ενός master franchisee.Ο τυπικός εγχώριος franchisee έχει την πολυτέλεια να μπορεί να εφαρμόζει τα δοκιμασμένα συστήματα που έχει αναπτύξει ο franchisor. Θέματα όπως: το λειτουργικό σύστημα του δικτύου franchise, ενέργειες marketing και διαφήμισης, κριτήρια επιλογής ακινήτων, διανομή και διάθεση προϊόντων και εξοπλισμού καθορίζονται πριν καν υπογραφεί η σύμβαση franchise.Αντίθετα, σε διεθνές επίπεδο όλα τα παραπάνω πρέπει να προσαρμοστούν έτσι ώστε να έχουν εφαρμογή στις κατά τόπους αγορές. Ο master franchisee πρέπει να έχει επαγγελματική διορατικότητα, γνώση της τοπικής αγοράς, ικανότητα να συνεισφέρει στην προσαρμογή των δεδομένων αυτών ώστε να απευθύνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς, γνώση του εγχώριου ανταγωνισμού, γνώση αγοράς ακινήτων, επαφές για θέματα παροχής εξοπλισμού και προϊόντων. Όλα τα παραπάνω προφανώς χρειάζονται κάποιο άτομο από την τοπική αγορά για να τα διαχειριστεί σωστά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση των αξιών και των προδιαγραφών του Concept και του συστήματος franchise.Σύμφωνα με τους συμβούλους της Τhe Franchise Co «Η επιτυχής επέκταση του concept ενός δικτύου franchise στο εξωτερικό εξαρτάται πρωτίστως από τη συγκρότηση και το υπόβαθρο των υποψήφιων συνεργατών. Πώς, όμως, καθορίζει κανείς τη συγκρότηση και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος συνεργάτης;Απαιτούνται συστηματική έρευνα, διεξοδικός έλεγχος και αυστηρή διαδικασία. Ο Υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι κατανοεί το concept, το σύστημα, την αγορά και τη δυναμική της. Για την επίτευξη των παραπάνω η αίτηση του υποψηφίου οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία όπως επαγγελματική και προσωπική οικονομική κατάσταση, συστάσεις σε επαγγελματικό και τραπεζικό επίπεδο αλλά και ένα προκαταρκτικό Business Plan.Γενικά έχει μεγάλη σημασία η συμπλήρωση μιας λεπτομερούς αίτησης από πλευράς του υποψήφιου master franchisee, για να μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα της εμπειρίας και της ικανότητας να αναπτύξει και να χρηματοδοτήσει το δίκτυο franchise στην αγορά του. Επιπλέον απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνει ο franchisor είναι:

ανάλυση της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης της χώρας

έρευνα ανταγωνισμού

ανάλυση ανά κατηγορία (γεωγραφική, κοινό στόχο κ.λπ.)

στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης.

Οι οργανωμένες εταιρείες διαθέτουν συμβούλους που υποβοηθούν τους υποψηφίους να κατανοήσουν το σύστημα, την αγορά και να συντάξουν ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό πλάνο. Μόνο ακολουθώντας  μια προσεκτικά προδιαγεγραμμένη διαδικασία, μπορεί να εξασφαλισθεί ότι και τα δύο μέρη θα προχωρήσουν σε συνεργασία για τους σωστούς λόγους, με κατάλληλα κεφάλαια και με σαφή συνείδηση των υποχρεώσεων κάθε μέρους.

Κάντε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να βοηθήσετε τον franchisee να αποφύγει πιθανά προβλήματα και λάθη που οδηγούν σε απώλεια πόρων και ενδεχομένως σε άσκοπες εντάσεις

Γνωρίζοντας τον υποψήφιο συνεργάτη σας

Είναι απαραίτητο ο franchisor να αφιερώσει χρόνο στο να γνωρίσει τους υποψηφίους πριν προχωρήσει σε υπογραφή συμφωνίας. Όσο και αν η διαδικασία αυτή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμά του, δεν μπορεί να συγκριθεί με το επακόλουθο κόστος σύναψης μιας μακροχρόνιας συμφωνίας με λάθος συνεργάτες. Μία απλή συνάντηση με τον υποψήφιο συνεργάτη στα γραφεία της εταιρείας είναι μια καλή αναγνωριστική επαφή, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μία ακριβής εκτίμηση και αξιολόγηση της επαγγελματικής του επάρκειας. Σημαντικό είναι ο franchisor να συναντά τους υποψηφίους στις χώρες τους τόσο πριν όσο και κατόπιν της αναγνωριστικής επαφής. Αυτές δε οι συναντήσεις καλό είναι να υλοποιούνται από διαφορετικό κάθε φορά στέλεχος του franchisor, ώστε να προκύπτουν πιθανές διαφορετικές γνώμες για τους υποψηφίους.Ένα πρωταρχικό λάθος που μπορεί να κάνουν οι franchisors είναι να αντιδρούν παθητικά απέναντι στους υποψηφίους. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο franchisor εμπιστεύεται τις πληροφορίες που παρέχει ο υποψήφιος στην αίτησή του και δεν τις διερευνά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναγνωρίζει την πραγματική αλήθεια γι’ αυτόν. Προκειμένου να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα, είναι σκόπιμο για τον franchisor να δημιουργεί το προφίλ του ιδανικού master franchisee και να το χρησιμοποιεί στη διαδικασία ανεύρεσης συνεργατών. Μια καλή πρόταση είναι να ανατίθεται σε μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων με γνώση της αγοράς για την αξιολόγηση των υποψηφίων, παράλληλα με την επίσκεψη στην κάθε χώρα.Όλες οι σχέσεις οικοδομούνται πάνω στις κατάλληλες επαφές. Είναι απαραίτητο να γίνεται περιοδεία στη χώρα, στα γραφεία και στις επιχειρήσεις του υποψηφίου. Τα φυσικά προσόντα αντιπροσωπεύουν τα προφανή και τα εύκολα να ελεγχθούν, αλλά η οικονομική επάρκεια της χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να επιβεβαιωθεί. Πολλές πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν μέσω μιας ανοιχτής και ειλικρινούς συζήτησης, αλλά η διακριτική  επίσκεψη μέσω του συμβούλου σας στους βασικούς προμηθευτές, τράπεζες κ.λπ. σίγουρα θα σας βοηθήσουν να  δημιουργήσετε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων οι franchisors χρησιμοποιούν συνήθως κάποια εξειδικευμένη εταιρεία, εξοικειωμένη με την εγχώρια αγορά και κουλτούρα. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που μπορούν να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Κλειδί είναι η επιλογή συμβούλου που έχει διασυνδέσεις και με ελληνικές εταιρείες ή με ελληνικές εταιρείες που έχουν δικά τους γραφεία στις αγορές-στόχους.Η πείρα έχει αποδείξει ότι τελικά ο προγραμματισμός είναι το κλειδί για την επιτυχία της διεθνούς ανάπτυξης δικτύων franchise. Οι franchisors θα πρέπει αρχικά να σχεδιάσουν το πού επιθυμούν να επεκταθούν και μετά να αποφασίσουν ποια θα είναι τα προσόντα του ιδανικού master franchisee. Οφείλουν να έχουν καθορίσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες εκείνες που θα δημιουργήσουν για τους franchisees τις προϋποθέσεις για να επιτύχουν. Και το κυριότερο, πρέπει να επισκεφθούν τις χώρες-στόχους και να καθορίσουν τις προοπτικές πριν καταλήξουν στο δίκτυο franchise, χρησιμοποιώντας τοπικές πηγές για να επιβεβαιώσουν το προφίλ και την αξιοπιστία του υποψηφίου συνεργάτη τους

Επόμενο άρθρο»

Προσθέστε το σχόλιό σας