έρευνα υποψηφίων franchisees 2013

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τρίτης κατά σειρά έρευνας που πραγματοποίησε το περιοδικό FRANCHISE SUCCESS πάνω στο προφίλ των υποψηφίων franchisees κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 το franchising εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη εναλλακτική για την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση από το μεγαλύτερο μέρος των υποψήφιων επενδυτών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στον ετήσιο οδηγό ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2013 και είναι αφετηρία χρήσιμων συμπερασμάτων.

Όπως αναφέρεται συγκριτικά με την έρευνα της προηγούμενης χρονιάς  παρατηρούνται μεταβολές όσον αφορά τα κίνητρα και το χρηματικό όριο που προτίθενται να επενδύσουν οι υποψήφιοι franchisees. Βασικό συμπέρασμα είναι πως αυξάνεται ο βαθμός εμπειρίας και διοικητικών ικανοτήτων των υποψηφίων franchisees, ενώ προσανατολίζονται κυρίως προς την αυτοχρηματοδότηση.

Σίγουρα η αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με τον προβληματισμό των υφιστάμενων επιχειρηματιών για εναλλακτικές λύσεις αυξάνει το ενδιαφέρον για το franchising. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως, όπως τονίζεται και στην έρευνα, αυξάνεται ο αριθμός των εξ ανάγκης επιχειρηματιών, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο λαθεμένων επιλογών.

Επίσης ο χώρος του franchising παραμένει μια σταθερή επιλογή σχετικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει και εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη μέθοδος επιχειρηματικής διεξόδου.

Όσον αφορά την υφιστάμενη απασχόληση των υποψηφίων franchisees αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρηματιών που αναζητούν λύση στο χώρο του franchise, ενώ ο αριθμός των ανέργων και των ιδιωτικών υπαλλήλων παραμένει σταθερός.

Στα χαρακτηριστικά του ιδανικού franchisor, η αξιοπιστία και η διαφάνεια παραμένουν τα κύρια στοιχεία, ενώ ο κλάδος που έρχεται πρώτος σε επιλογή εξακολουθεί να είναι η εστίαση.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας βγαίνει το συμπέρασμα πως στο θέμα της αξιολόγησης για την επιλογή του concept  δεν ακολουθείται μια συστηματική διαδικασία και ο κύκλος πώλησης παραμένει μακρύς.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τις έρευνες του 2011 και 2012 φαίνεται πως στο χώρο υπάρχει στάση αναμονής και προβληματισμού. Γεγονός είναι όμως πως οι υποψήφιοι αποτελούν ένα δυναμικό που μορεί να αποτελέσει πολύτιμο κεφάλαιο για το σύνολο του χώρου του franchising και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Διαβάστε on line την έρευνα

Προσθέστε το σχόλιο σας