Στην ετήσια έκδοση του FRANCHISE SUCCESS, ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2012, καταγράφονται οι τάσεις, η δυναμική, τα πεπραγμένα του franchising του προηγούμενου χρόνου. Η 15ετής αυτή πορεία, σηματοδοτείται φέτος με την είσοδο της χώρας μας στο δυσκολότερο σημείο-επίπεδο της δημοσιονομικής κρίσης αλλά ταυτόχρονα αρχίζουν και σχηματοποιούνται οι πυλώνες-οι βάσεις μιας νέα εποχής για την ελληνική οικονομία, για τους έλληνες επιχειρηματίες, για το χώρο του franchising, για όλους μας. Έχουμε τονίσει και στο παρελθόν ότι δεν μιλάμε για μια περίοδο κρίσης αλλά μιλάμε για μια βαθύτατη κρίση που οδηγεί σε μια νέα εποχή, όπου το ανταγωνιστικό πεδίο φαίνεται απόλυτα διαφορετικό και  καθορίζεται από νέες δυναμικές και από ένα απόλυτα διαφοροποιημένο πλαίσιο.

Στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ  παρουσιάζουμε 2 έρευνες. Η μια αφορά το προφιλ των franchisees η δεύτερη την πορεία των συστημάτων franchise στην ελληνική αγορά το 2011. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετήσουμε και μάλιστα διαχρονικά την πορεία των ευρημάτων. Αρχικά, θα πρέπει να ορίσουμε το πλαίσιο: ποια είναι η αγορά ,οι τάσεις και η δυναμική της.

Σίγουρα μιλάμε για μείωση της ζήτησης, μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ραγδαία επιτάχυνση  των αλλαγών σε παραδοσιακούς κλάδους, ενίσχυση των τάσεων συγκέντρωσης και καθετοποίησης αλλά και ταυτόχρονα στροφή σε εμπορεύσιμα και εξαγώγιμα προϊόντα. Ένα νέο μοντέλο που αρχίζει δειλά-δειλά να εμφανίζεται και μάλιστα σε τομείς τέτοιους όπου τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα δεν είναι εντυπωσιακά και που στηρίζεται αποκλειστικά σε πρωτοβουλίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα στο ζητούμενο μοντέλο ανάπτυξης καταγράφεται σταδιακή ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, νέα ευέλικτα σχήματα συνεργασίας και διασύνδεσης των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα ενίσχυση του χαρακτήρα B2B έναντι του B2C. Αυτό δείχνει μια συνολική αλλαγή που μέσα στην κρίση αρχίζει να υπάρχει, μια μετατόπιση από μη εμπορεύσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και από παραδοσιακούς κλάδους του λιανεμπορίου, κατασκευών, υπηρεσιών σε εμπορεύσιμους τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, η πρωτογενής παραγωγή,  η μικρή βιοτεχνία, οι μικρές ευέλικτες κατασκευαστικές μονάδες, η τεχνολογία, η εκπαίδευση.

Βιώνουμε,στο νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης, μια τεράστια αύξηση της ανεργίας αλλά ταυτόχρονα μια σταδιακή μετατόπιση της μικρής επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς, όπως προαναφέραμε. Σε αυτό το νέο μοντέλο, περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναζητήσουν μια διαφορετική θέση στην παραγωγική δομή της χώρας.

Ποιοι είναι λοιπόν το προφίλ των νέων υποψήφιων franchisees; Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης όχι όμως και  τις ανάλογες επιχειρηματικές εμπειρίες. Μιλάμε για μια αύξηση του μέσου όρου της ηλικιακής ομάδας με αιχμή τις ηλικίες 35-54 και αμέσως μετά 25-34. Το  χρηματοδοτικό μοντέλο τους είναι η αναζήτηση πόρων από οικογενειακό ή φιλικό προϋπολογισμό. Έχουν πιο ρεαλιστική προσέγγιση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την επένδυση, επιλέγουν μέσα στην κρίση την επαγγελματική αυτονομία. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι σταθεροποιείται ένας σημαντικός αριθμός  υποψήφιων επενδυτών ο οποίος επιλέγει το franchising με κύριους λόγους την αυτοαπασχόληση ή τη συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος. Ταυτόχρονα σε αυτό το νέο προφιλ franchisees υπάρχει αύξηση επιφυλακτικότητας και ενίσχυση του φόβου αποτυχίας, αφενός γιατί το ανταγωνιστικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ασταθές αφετέρου γιατί το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς επιλέγουν να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση ως αποτέλεσμα ανάγκης και όχι συνειδητής επιλογής.

Σε αυτό το πλαίσιο πως αντιδρούν τα υφιστάμενα συστήματα franchise; Έχουμε 2 διακριτές κατηγορίες. Είναι προφανές ότι μετά από χρόνια υπάρχει συρρίκνωση του ρυθμού ανάπτυξης σε αρκετά δίκτυα και στασιμότητα. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι τάσεις αυτές δεν εξαρτώνται από τον κλάδο αυτό καθ’αυτό αλλά κυρίως από τον τρόπο που τα υφιστάμενα δίκτυα franchise αντιμετώπισαν την κρίση. Πώς επένδυσαν και πώς προσαρμόστηκαν στη μεταβολή της επιχειρηματικής τους πρότασης συνεργασίας, πώς αναδιατύπωσαν και επανακαθόρισαν τη στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου τους, πώς έχτισαν ένα διαφορετικό μοντέλο επικοινωνίας και συσπείρωσης στο δίκτυό τους, πώς ανασχεδίασαν το concept τους και την αλυσίδα αξίας. Ουσιαστικά, ένας προσεκτικός παρατηρητής θα έβλεπε ότι ακόμα και σε παραδοσιακούς τομείς που απευθύνονται στη λιανική και ιδιαίτερα σε κλάδους που έχουν τεράστια συρρίκνωση της ζήτησης που ξεπερνά το 40%, υπάρχουν δίκτυα τα οποία έχοντας προσαρμόσει τη στρατηγική τους έχουν πετύχει, όχι απλώς να διατηρήσουν το δίκτυό τους, αλλά να το ενισχύσουν και να διευρύνουν τα μερίδια αγοράς τους.

Ταυτόχρονα, στα νέα συστήματα franchise, σε πάρα πολλούς κλάδους, αρχίζει να εξετάζεται το franchising ως στρατηγική επιλογή ανάπτυξης αλλά με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα, που οφείλεται κυρίως στις παθογένειες που παρουσίασε το franchising, ιδιαίτερα από δίκτυα που θεώρησαν το χώρο ως ένα ELDORADO όπου θα μπορούσαν να έχουν γρήγορη κερδοφορία.  Υπάρχει επιφυλακτικότητα όχι τόσο ως προς το μοντέλο αλλά ως προς την τεχνογνωσία ανάπτυξης, οργάνωσης και διαχείρισής του. Παρατηρείται ότι μεγάλες  εταιρείες αρχίζουν να αξιοποιούν τα στοιχεία του franchising, δημιουργώντας νέα σχήματα συνεργασίας στα πλαίσια μιας πολύπλευρης, πολυκάναλης ανάπτυξης παράλληλα όμως με υφιστάμενες δομές και τούτο επιδιώκοντας κυρίως τη διασφάλιση μιας

  • Ομαλής μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο δικτύωσης αλλά και ταυτόχρονα
  •  Ομαλής μετάβασης σε νέα σχήματα, επιχειρηματικές δομές ευέλικτου και χαμηλού κόστους.

Επίσης, νέα συστήματα franchise αρχίζουν να παρουσιάζονται σε νέους κλάδους στο χώρο με αιχμή υπηρεσίες B2B στο χώρο της υγείας, ευεξίας αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή.

Ταυτόχρονα, με αυτά τα θετικά μηνύματα συνεχίζουν να υπάρχουν και νέα συστήματα franchise που αναπαραγάγουν ξεπερασμένα μοντέλα και μάλιστα σε παραδοσιακούς κλάδους που αντιμετωπίζουν ένταση του ανταγωνισμού και συρρίκνωση της ζήτησης ενώ άρχισαν να παρουσιάζονται και επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζονται σε σαθρά θεμελιώδη μεγέθη και παραδοχές εκμεταλλευόμενοι τα προβλήματα που δημιουργεί η συγκυρία.

Ήδη μια προσεκτική ανάλυση στο χώρο των αλυσίδων υγείας και ομορφιάς, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις εταιρειών στο χώρο της εστίασης, που όχι απλώς δεν έχουν μέλλον στο επιχειρηματικό χώρο αλλά και γενικότερα δυσφημίζουν και δημιουργούν προβλήματα γενικότερα στο θερμό.

Κλείνοντας  το σημείωμα αυτό, το 2012 θα είναι  ένα έτος ακόμα μεγαλύτερων προκλήσεων, έντασης των αντιθέσεων που γεννά η κρίση, η επιτάχυνση των αλλαγών του ανταγωνιστικού πεδίου. Σε αυτή τη νέα εποχή το franchising μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στους έλληνες επιχειρηματίες. Προϋπόθεση η σοβαρότητα, η προσεκτική επιλογή και κυρίως μια νέα επιχειρηματική ηθική που έχει ανάγκη ο τόπος.

Σχόλια

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 στις 15:58 pm
No-user-avatar
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΣΧΗΣ

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ!

Προσθέστε το σχόλιο σας