Η έρευνα που δημοσιεύουμε στο τρέχον τεύχος του Franchise Success -46- καταγράφει τις τάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των δικτύων Franchise το 1ο εξάμηνο του 2011, συγκριτικά με την πορεία των ίδιων συστημάτων το 2009 και το 2010.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν παλαιότερα ευρήματα των ετήσιων ερευνών που δημοσιεύτηκαν στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ Franchise αλλά και των θέσεων που έχουμε προβάλλει και από τη στήλη αυτή:

  • Οι αλυσίδες franchise αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανθεκτικές στη κρίση, επιτυγχάνοντας ακόμα και σε αυτή την εποχή θετικούς δείκτες,  όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου τους, ως  αποτέλεσμα κυρίως της  ευελιξίας  και της ταχύτητας προσαρμογής τους.
  • Στο υπό εξέταση δείγμα, τα  franchise σημεία πώλησης έχουν ιδιαίτερα θετικό δείκτη ανάπτυξης, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική του χώρου και τις ευκαιρίες που αναγνωρίζουν στο franchising οι υποψήφιοι επενδυτές, επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι.
  • Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας που χαρακτηρίζει την πορεία ενός κλάδου. Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες που σηματοδοτούν την πορεία ενός δικτύου. Σε κάθε κλάδο υπάρχουν δίκτυα που κερδίζουν μερίδια, αλλά και δίκτυα με σημαντικές απώλειες. Η επιτυχία και τα θετικά αποτελέσματα είναι αποτέλεσμα μελέτης, στρατηγικής, αποτελεσματικής ηγεσίας, οργάνωσης, ταχύτητας και αποτελεσματικής υλοποίησης. Τα επιτυχημένα δίκτυα δεν αναμένουν να καταλαγιάσουν τα πράγματα. Γνωρίζουν ότι όπως δηλώνει ο George Soros (20/2/09) «όταν η οικονομία είναι σε ελεύθερη πτώση και εξακολουθεί να εντείνεται η ύφεση και η κρίση, δεν γνωρίζουμε πότε θα φθάσουμε στο πάτο πριν φθάσουμε τελικά εκεί και δυστυχώς δεν υπάρχουν σημάδια για να ξέρουμε πότε φτάνουμε και που τελικά βρισκόμαστε».
  • Τα δίκτυα που δεν έχουν προσαρμόσει το σύστημα franchise και δεν έχουν χαράξει μια συγκροτημένη στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης είναι προφανές ότι υποχωρούν τόσο ως δίκτυα όσο και ως μερίδιο αγοράς. Η δε πτώση αφορά και τα εταιρικά και τα franchise και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό.
  • Τα δίκτυα που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτά που δεν είχαν προσαρμοστεί στις ραγδαίες αλλαγές του ανταγωνιστικού πεδίου που βίωναν και πριν την όξυνση της δημοσιονομικής κρίσης.
  • Τέλος δεκάδες  από τα  κατά δήλωση συστήματα franchise που προβάλλονταν τα τελευταία χρόνια με ελκυστικό περιτύλιγμα και μετ’ επαίνων,  κατά την  συγκέντρωση των στοιχείων, αποδείχθηκε ότι βρίσκονται πλέον εκτός αγοράς.

Η κρίση προσφέρει ευκαιρίες. Όπως έγραφε ο John Fitzgerald Kennedy, «Στην κινεζική γλώσσα η λέξη κρίση αποτελείται από δύο ιδεογράμματα, αυτό που σημαίνει κίνδυνος και αυτό που σημαίνει ευκαιρία».

Κάποια δίκτυα αντιμετωπίζουν την κρίση ως ευκαιρία. Και αναδεικνύονται κερδισμένα.  Και επίσης κάποιοι μεγάλοι όμιλοι αναγνωρίζουν στο franchising μια εναλλακτική στρατηγική αξιοποίησης της κρίσης, όπως και αρκετοί νέοι καινοτόμοι επιχειρηματίες δημιουργούν μοναδικές προτάσεις επιχειρηματικής ανέλιξης αλλά και προσωπικής ευημερίας.

Κάποιοι. Όχι όλοι.

Την τελευταία περίοδο αρκετοί άρχισαν να προβάλουν το franchising ως μοναδική λύση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων που δημιουργεί η κρίση, για τις δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εκτοπίζονται από την αγορά .

Πράγματι και αποτελεί το franchising μια αξιόπιστη εναλλακτική.

Και σε παλαιότερα άρθρα μας είχαμε αναλύσει τις ευκαιρίες για ένα νέο ξεκίνημα που προσφέρει το franchising καθώς και την αποτελεσματικότητά του ως εργαλείο ανάπτυξης.

Εντούτοις ας είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε επιπόλαιες γενικεύσεις και ισοπεδωτικές προσεγγίσεις.

Η άποψή μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι:

  • Δεν είναι αποτελεί Τη Μοναδική Εναλλακτική το franchising.
  • Το franchising αποτελεί λύση όταν είναι και επιλογή.

Επιλογή, αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, μελέτης και ανάλυσης .

 Όσο μεγαλύτερη η γνώση, τόσο ηπιότερη η κρίση.

Προσθέστε το σχόλιο σας