Ένας στους τέσσερεις προμηθευτές των εταιρειών που υπάγονται στο άρθρο 99 κλείνουν, εκτιμά σε σχετική επιστολή της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη η ΕΣΕΕ.

Με αφορμή το σχέδιο νόμου για την θεσμική ρύθμιση της προ-πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την δεύτερη ανάγνωση και να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου πριν την ψήφισή του. Τα κυριότερα σημεία της εισήγησης είναι τα ακόλουθα:

Η ΕΣΕΕ είναι πάντοτε υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας αλλά αυτή πρέπει να ισχύει για όλους. Έως τώρα, η υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα γινόταν κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονταν μαζί τους να αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα επιβίωσης. Ζητήσαμε να τεθεί εντός της προ-πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρα 99 και επόμενα πτωχευτικού κώδικα, όπως περιέχονται στο άρθρο 12 ν/σχ), η αποτύπωση και χαρτογράφηση των συγκεκριμένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που συνηθέστερα αποτελούν προμηθευτές των μεγαλύτερων και υπαγόμενων στην προ-πτωχευτική διαδικασία, ώστε να τύχουν ευμενέστερης μεταχείρισης ως πιστωτές και να μην οδηγηθούν στην αναστολή των εργασιών τους. Εκτιμάται ότι 1 στους 4 προμηθευτές των εταιρειών που υπάγονται στο άρθρο 99, κλείνουν.

Οι μικροί και μεσαίοι έμποροι δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να υπαχθούν οι ίδιοι στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, λόγω του απαιτούμενου υψηλού παραβόλου (5.000 €). Με το σχέδιο νόμου (άρθρο 100 παρ. 5 πτωχευτικού κώδικα, όπως περιέχεται στο άρθρο 12 ν/σχ) προβλέπεται μείωση του παραβόλου για τις ατομικές επιχειρήσεις στα 3.000 € αλλά για τις εταιρείες (όπως οι προσωπικές ΟΕ, ΕΕ) παραμένει στα 5.000 €. Ακόμη και με τη μείωση για τις ατομικές επιχειρήσεις, το παράβολο εξακολουθεί να είναι σε υψηλά επίπεδα, εμποδίζοντας τις ΜΜΕ να προσφύγουν στο συγκεκριμένο μηχανισμό δεύτερης ευκαιρίας.

Προσθέστε το σχόλιο σας