Ιδιαίτερα σημαντικά για τον κλάδο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα, είναι τα αποτελέσαμτα της μελέτης του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για τη συμβολή του Λιανεμπορίου Τροφίμων στην Ελληνική Οικονομία. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση του οργανωμένου λιανεμπορίου (για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) δείχνει μια αρκετά θετική εικόνα του κλάδου, αφού μόνο το 3% είναι υψηλού πιστωτικού κινδύνου, ενώ μόνο το 10% είναι ασυνεπείς εταιρείες όσον αφορά την συναλλακτική τους συμπεριφορά. 

Από τους δείκτες προκύπτει ότι οι ελληνικές αλυσίδες Σουπερ μάρκετ λειτουργούν εξίσου παραγωγικά συγκριτικά με αντίστοιχες γνωστές του εξωτερικού ενώ και ως προς την κερδοφορία (EBITDA) ο ελληνικός κλάδος βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του εξωτερικού με τα αποτελέσματά του (3,6%) να βρίσκονται κοντά στον μέσο όρο (4,2%) δείγματος γνωστών σούπερ μάρκετ (best practices) του εξωτερικού.

Επίσης η έρευνα της εξέλιξης των τιμών των προϊόντων του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα το 2010 ( η οποία βασίζεται στα πρωτογενή δεδομένα που παρέχει το νέο παρατηρητήριο τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου) παρέχει μια σαφέστατη ένδειξη ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων και η αντίστοιχη βιομηχανία (προμηθευτές) έχουν κάνει μια σημαντική προσπάθεια για να απορροφήσουν ένα σημαντικό κομμάτι της φορολογίας το 2010, αλλά και να μειωθούν ουσιαστικά οι τιμές των προϊόντων.

Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου επηρεάζονται από διάφορους σημαντικούς παράγοντες. Τέτοιοι είναι οι αναδυόμενες αγοραστικές τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών, η σημασία των καινοτόμων επώνυμων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, αλλά και η ενίσχυση των πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ο κλάδος στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπίσει θετικά τις προκλήσεις από την εφοδιαστική αλυσίδα του μέλλοντος, όπως βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογικά ενεργοί καταναλωτές, υγεία και ευεξία των καταναλωτών, ποιότητα ζωής.

Τέλος, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η αναμόρφωση του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου εμπορίου και συναλλαγών και η αναβάθμιση των υποδομών στην Ελλάδα, αφού υπάρχει σημαντική επιβάρυνση του κόστους αλυσίδας εφοδιασμού από ελλιπείς οδικές υποδομές, από αναχρονιστικούς κανονισμούς λειτουργίας των Ι.Χ. φορτηγών, των αποθηκών διανομής και των ίδιων των καταστημάτων σουπερμάρκετ. Η επίλυση των παραπάνω προβλημάτων μπορεί να εξοικονομήσει μερικές εκατοντάδες εκατομμυρίων Ευρώ από το κόστος λειτουργίας των καναλιών διανομής του λιανεμπορίου τροφίμων. Χαρακτηριστικά, ο περιορισμός των μηνιαίων μεταφορών σε Ι.Χ. φορτηγά που χρησιμοποιούνται στην μεταφορά/διακίνηση των προϊόντων μπορεί να επιφέρει έξτρα κόστος ανά τεμάχιο μέχρι 0,12€.

Σε κάθε περίπτωση το λιανεμπόριο τροφίμων έχει σημαντική συνεισφορά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Ελλάδας, δεδομένου ότι παράγει εθνικό πλούτο, δημιουργεί θέσεις εργασίας και υποκινεί νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το ευρύτερο οικοσύστημα του λιανεμπορίου τροφίμων (με τις έμμεσες και πολλαπλασιαστικές επιδράσεις) αποδεικνύεται ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της εθνικής οικονομίας με ουσιαστική συμβολή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αλλά και συνεισφορά στους σημαντικούς μακροοικονομικούς δείκτες.

Προσθέστε το σχόλιο σας