Πολυμετοχικά Δίκτυα

Franchising & πολυμετοχικές εταιρείες

04 Αυγούστου 2011

Οι επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Δικτύων (Παναγιώτης Ρουσόπουλος / Διευθύνων Σύμβουλος της DALE CARNEGIE TRAINING HELLAS και της THE FRANCHISE CO.)  Το franchising έχει συνεισφέρει σημαντικά στην Ελληνική οικονομία και σίγουρα έχει να συνεισφέρει -άμεσα και έμμεσα- ακόμη περισσότερα. Ένας χώρος που αρχίζει να αξιοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές από τον χώρο του franchising είναι και η «αγορά» της υγείας. Μια…