Careers

Σύμβουλος Πωλήσεων
H Brainway AE (The Franchise Co, Franchise Success Media Group), με έδρα την Αθήνα και με 35 χρόνια τεχνογνωσίας σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο τομέα ανάπτυξης επιχειρήσεων και δικτύων Franchise, ζητά να εντάξει στο δυναμικό της

Σύμβουλο Πωλήσεων

Αναφερόμενος /η στη διοίκηση θα αναλάβει ενεργά καθήκοντα για:

Παρουσίαση της εταιρίας σε πιθανούς και υπάρχοντες υποψήφιους franchisors και franchisees στην Ελλάδα και Κύπρο
Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων προωθητικών πολιτικών και διαφημιστικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των πωλήσεων
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών και μελετών Marketing για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών της εταιρίας (franchise, ανάπτυξη επιχειρήσεων και δικτύων στην Ελλάδα και στη διεθνή αγορά, αναδιοργάνωση πωλήσεων κοκ)
Προώθηση Προωθητικών προγραμμάτων συστημάτων Franchise μέσω των εντύπων και των portal της εταιρείας
Απαραίτητα προσόντα:

· Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (ή αντίστοιχου ιδρύματος εξωτερικού) με κατεύθυνση Marketing ή διοίκηση επιχειρήσεων
· Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ομοειδείς αρμοδιότητες ή πωλήσεις
· Ηλικία από 30 έως 50 ετών
· Άριστη γνώση Η/Υ
· Πλήρης εξοικείωση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νέες τεχνολογίες επικοινωνίας
· Χρήση – αξιοποίηση CRM
· Άριστη γνώση αγγλικών
· Κάτοχος Ι.Χ.
· Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
· Ομαδικό πνεύμα
Παροχές:

· Συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων
· Σταθερό μισθό και Bonus
· Ασφάλιση ΙΚΑ
· Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
· Προοπτικές ανάπτυξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό άμεσα μέσω e-mail στο

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία θα βρείτε στις ιστοσελίδες www.thefranchiseco.gr

www.franchise-success.gr

www.franchiseportal.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


 

Junior Business Consultant
Η Brainway AE (The Franchise Co, Franchise Success Media Group), εταιρία συμβούλων η οποία αναλαμβάνει έργα ανάπτυξης στρατηγικής επιχειρήσεων, αναζητεί να εντάξει στην ομάδα των συμβούλων της νέο στέλεχος.

O junior business consultant ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ανάπτυξη διαγνωστικών και οικονομοτεχνικών μελετών συνδυάζοντας γνώσεις και ικανότητες στους τομείς της επιχειρησιακής στρατηγικής, της οικονομικής ανάλυσης και του marketing.

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι:

· Συμμετοχή σε projects στα πλαίσια ομάδας
· Business plans
· Feasibility studies
· Marketing plans
· Καταγραφή διαδικασιών και σύνταξη εγχειριδίων λειτουργίας
Προσόντα – ικανότητες:

· Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων
· Ικανότητα στη συλλογή, στην επεξεργασία και στην ανάλυση στοιχείων
· Οργανωτικός χαρακτήρας
· Υψηλός βαθμός παρακίνησης
· Ικανότητα εργασίας σε ομάδες
· Επιχειρηματική αντίληψη
Εκπαίδευση – σπουδές:

· Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής (οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, marketing)
· Απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές (M.B.A. ή Marketing)
Επιπλέον προσόντα:

· Εξαιρετική γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
· Εξοικείωση με την καταγραφή διαδικασιών μέσω flowcharts
· Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Η εταιρία προσφέρει:

· Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
· Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
· Άριστο περιβάλλον εργασίας
· Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
· Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό άμεσα μέσω e-mail στο
· Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία θα βρείτε στις ιστοσελίδες
www.thefranchiseco.gr

www.franchise-success.gr

www.franchiseportal.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


 

Marketing & Communications Specialist
Η Brainway AE (The Franchise Co, Franchise Success Media Group), είναι εταιρία συμβούλων, εξειδικευμένη στον σχεδιασμό στρατηγικής, οργάνωσης και ανάπτυξης δικτύων λιανικής και franchise στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την επίτευξη των στόχων της αναλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της προβολής, θετικής φήμης, προσέλκυσης επενδυτικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και υγιούς ανάπτυξης των πελατών της, δίνοντας έμφαση σε δράσεις digital marketing και επικοινωνίας.

Για την επίτευξη της αποστολής της αναζητεί στέλεχος για την ανάληψη του ρόλου Marketing & Communications Specialist.

Σαν Marketing και Communications Specialist θα συμμετέχετε στον σχεδιασμό για την στρατηγική ανάπτυξης επιχειρήσεων και δικτύων σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνετε τον σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών και σχεδίων marketing μέσα από πολλαπλά κανάλια με έμφαση στο digital marketing. Επίσης θα συμμετέχετε στον σχεδιασμό, υποστήριξη και ανάπτυξη εργαλείων υλοποίησης δράσεων marketing και business development. Αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων δράσεων και εργαλείων, τον συντονισμό ομάδων συνεργατών, αξιοποιείτε δεξιότητες design και συνδυάζετε τον δημιουργικό σχεδιασμό με την ανάλυση δεδομένων.

Βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

Συμμετοχή στη κατάρτιση σχεδίων Marketing
Σχεδιασμός υλικού marketing για αξιοποίηση μέσω πολλαπλών digital καναλιών καθώς και παρουσιάσεων, Company Profiles, brochures κλπ
Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση lead generation campaigns
Σχεδιασμός και υλοποίηση events για την εταιρία ή τους πελάτες της
Ενίσχυση της παρουσίας της εταιρίας και των πελατών της μέσω πολλαπλών ηλεκτρονικών καναλιών, websites, portals, social media
Παρακολούθηση και reporting δράσεων marketing
Προαπαιτούμενα:

Πτυχίο ΑΕΙ σε marketing / επικοινωνία. Μεταπτυχιακές σπουδές σε Marketing επιθυμητές.
Εξαιρετικές δεξιότητες σε copywriting
Εμπειρία σε δημιουργία παρουσιάσεων
Εμπειρία σε κατάρτιση σχεδίων marketing
Ενισχυμένες δεξιότητες και εμπειρία εφαρμογής αρχών marketing και επικοινωνίας
Εμπειρία στην δημιουργία περιεχομένου και των συντονισμό marketing campaigns
Εμπειρία αξιοποίησης εργαλείων social media
Δύο ή περισσότερα χρόνια στον τομέα mkt / επικοινωνίας
Ικανότητα χειρισμού των πληροφοριών που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων marketing, τις έρευνες καταναλωτή, τα media, τις καταναλωτικές τάσεις, αλλά και το περιβάλλον αγοράς στα κανάλια διανομής
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα:

Βασικές γνώσεις WordPress, basic HTML, Google Analytics, and SEO
Δεξιότητες σε Adobe Creative Suite
Δεξιότητες graphic communication
Προσόντα – δεξιότητες – χαρακτηριστικά:

· Επιχειρηματική αντίληψη
· Θετική στάση
· Ομαδικό πνεύμα
· Ευελιξία, προσαρμοστικότητα
· Δημιουργικότητα, καινοτομία
· Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυναμισμό
· Υψηλός βαθμός αυτό-παρακίνησης
· Οργάνωση, αντίληψη και επικοινωνιακές ικανότητες
· Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
· Στρατηγική και επιχειρηματική σκέψη
Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό άμεσα μέσω e-mail στο
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία θα βρείτε στις ιστοσελίδες
www.thefranchiseco.gr

www.franchise-success.gr

www.franchiseportal.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.