Πληροφορίες εταιρείας

Κατηγορία: About
Δημοσιεύτηκε: 26 Ιανουαρίου 2016
Πληροφορίες εταιρείας

Το Franchise Success, αποτελεί σήμερα το εγκυρότερο μέσο στο χώρο του franchising στην Ελλάδα, με στόχο να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και τη συνεισφορά του franchising σε εθνικό επίπεδο ως εργαλείο προσωπικής ανέλιξης και ευημερίας.

Εκδόσεις έντυπες και ψηφιακές, ενημερωτικά portal, eNewsletters, εταιρικά mini site, προσαρμοσμένες καμπάνιες κ.ά. είναι στην υπηρεσία της υπεύθυνης ενημέρωσης και αξιολόγησης τόσο για τους υποψήφιους επενδυτές/franchisees όσο και για τους franchisors.

Με το σύνολο των μέσων που έχει αναπτύξει, το πρωτότυπο περιεχόμενο, επίκαιρη αρθρογραφία, αναλυτικά αφιερώματα στους κλάδους της αγοράς, τις έρευνες και τα εξατομικευμένα εργαλεία μάρκετινγκ το FRANCHISE SUCCESS προσφέρει εξειδικευμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όλα τα συστήματα franchise.

Διαθέτοντας την πληρέστερη και πλέον ενημερωμένη database των δικτύων franchise της ελληνικής αγοράς κυκλοφορεί την ετήσια έκδοσή του το ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE, δυναμικό εργαλείο έρευνας και αξιολόγησης στην υπηρεσία του υποψήφιου επενδυτή και παράλληλα αναπτύσσει την πλέον ενημερωμένη on line data base.

Το FRANCHISE SUCCESS χάρις τα πολλαπλά μέσα κυκλοφορίας και διασποράς που έχει αναπτύξει προσεγγίζει διαφορετικά κοινά με την αναγνωρισιμότητα και την εγκυρότητα που το χαρακτηρίζει.