«Αλυσίδες σούπερ μάρκετ & franchising: Ευκαιρίες και προαπαιτούμενα»

Κατηγορία: Αφιερώματα Αγοράς
Δημοσιεύτηκε: 12 Ιανουαρίου 2015
«Αλυσίδες σούπερ μάρκετ & franchising: Ευκαιρίες και προαπαιτούμενα»

O χώρος των S/M είναι ιδιαίτερα ελκυστικός -υπό προϋποθέσεις- για τους υποψήφιους franchisees. Μια ιδιαιτέρα μεγάλου μεγέθους αγορά με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα έντονα ανταγωνιστική με αυξητικούς ρυθμούς συγκέντρωσης και ραγδαία αναδιανομή μεριδίων.

Παναγιώτης Ρουσόπουλος/ Διευθύνων Σύμβουλος της THE FRANCHISE CO.

PGRO χώρος των S/M είναι ιδιαίτερα ελκυστικός -υπό προϋποθέσεις- για τους υποψήφιους franchisees. Μια ιδιαιτέρα μεγάλου μεγέθους αγορά με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα έντονα ανταγωνιστική με αυξητικούς ρυθμούς συγκέντρωσης και ραγδαία αναδιανομή μεριδίων.

Οι τελικές επιλογές των υποψηφίων franchisees απαιτούν προσεκτική έρευνα σε πολλαπλά επίπεδα. Συστηματική έρευνα της τοπικής αγοράς (δημογραφικά στοιχεία, εισοδήματα, καταναλωτικά και αγοραστικά πρότυπα), ανάλυση του ανταγωνισμού τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, τύποι καταστημάτων. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση. Απαιτείται παράλληλα διερεύνηση και των πιθανών κινήσεων και ανακατατάξεων στην αγορά. Η εξαγορά και η ένταξη τοπικών αλυσίδων σε μεγάλα δίκτυα πιθανά να αλλάξει ριζικά το ανταγωνιστικό πεδίο…

Παράλληλα, η επιλογή αλυσίδας και του brand απαιτεί ιδιαίτερα σύνθετη προσέγγιση. Αναγνωρισιμότητα, ελκυστικότητα, χρηματοοικονομική διόρθωση, αγοραστική δύναμη, ποιότητα και τιμές στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ανταγωνιστικότητα προσφορών, επικοινωνιακή στρατηγική κ.ο.κ, είναι σημεία που πρέπει να μελετηθούν προσεχτικά…

Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία και του franchisee. Ιδιαίτερη έρευνα απαιτείται στις υποδομές, σε συστήματα logistics, καθώς και υποστήριξης. Απαραίτητο επίσης είναι ο υποψήφιος να διερευνήσει τις στρατηγικές κινήσεις της κάθε αλυσίδας και σε επίπεδο ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύου και μάλιστα όταν όλοι πλέον οι σημαντικοί παίχτες της αγοράς αναπτύσσουν μια πολυκάναλη ανάπτυξη, πολλαπλών formats.

Τέλος, ένας βασικός τομέας που υποτιμούν οι υποψήφιοι franchisees είναι η διερεύνηση της τοποθέτησης του κάθε δικτύου ως προς το δίκτυο franchise που έχουν αναπτύξει. Ποια είναι η επιχειρηματική κουλτούρα έναντι του δικτύου franchise τους και στρατηγικά ποιος είναι ο ρόλος του στο συνολικό πλάνο ανάπτυξης; Τι υποδομές έχουν σε στελέχωση και και κυρίως πώς αντιμετωπίζουν το δίκτυο στην καθημερινότητά του; Ο franchisee είναι προνομιούχος συνεργάτης έμπορος, ανεξάρτητος επιχειρηματίας αλλά ταυτόχρονα και οργανικό μέλος του δικτύου με κοινή κουλτούρα, μοντέλο εξυπηρέτησης κ.λπ.

Ο βαθμός επιτυχίας ενός franchisee δεν είναι διασφαλισμένος αν δεν υπάρχει και η αντίστοιχη δέσμευση στο κανάλι, στο δίκτυο, στο ρόλο των franchisees.

Tέλος, ο χώρος προσφέρει όπως προείπαμε, ένα σημαντικό μέγεθος, ρευστότητα, ευελιξία, ικανοποιητικά -φαινομενικά- περιθώρια.

Όμως οι υποψήφιοι franchisees θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το επιχειρηματικό μοντέλο του καταστήματός τους σε σχέση με την αγορά και το άμεσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά και σε σχέση με την περιοχή που ελκύουν το πελατολόγιό τους.

Ενδεικτικά, ένα κατάστημα με υψηλά σταθερά κόστη που απευθύνεται σε μια τοπική αγορά και με μικρό «καλάθι», καθιστά εύκολα την επένδυση μη αποδοτική.

Η σχέση αρχικής επένδυσης, σταθερών δαπανών, μικτού κέρδους καταναλωτικών προτύπων και ανταγωνισμού είναι μια σύνθετη άσκηση και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, έρευνα και εξειδικευμένη συμβουλή.

Εντούτοις, ο χώρος παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικός και μάλιστα σε μια φάση ανακατατάξεων μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη multiunit franchise. Προϋπόθεση, η προσωπική ενασχόληση, η συνεχής δέσμευση, η προσοχή σε λεπτομέρειες, το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και η συνεχής εγρήγορση στο ανταγωνιστικό πεδίο.

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise

THE FRANCHISE CO.