Ο όμιλος Goody’s-Everest βραβεύτηκε με «Silver Medal» από τον EcoVadis

Κατηγορία: Τελευταία Nέα της Αγοράς
Δημοσιεύτηκε: 15 Δεκεμβρίου 2023
Ο όμιλος Goody’s-Everest βραβεύτηκε με «Silver Medal» από τον EcoVadis

Ο όμιλος εστίασης Goody’s-Everest αποκτά «Silver Medal» από τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό αξιολόγησης εταιρικής βιωσιμότητας EcoVadis. O φορέας αξιολόγησης EcoVadis επιβεβαίωσε τις επιχειρηματικές δεσμεύσεις και τις επιδόσεις του ομίλου στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος εστίασης Goody’s-Everest απέσπασε την ασημένια διάκριση “Silver Recognition Level” από τον «EcoVadis» -έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους διεθνείς φορείς αξιολόγησης της εταιρικής βιωσιμότητας- για τις επιχειρηματικές του πρακτικές και την προσήλωσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμολογία του ομίλου τον τοποθετεί στο κορυφαίο 25% των εταιριών που αξιολογούνται παγκοσμίως.

Goody's-Everest EcoVadis silver medal

Ο EcoVadis αξιολογεί τον βαθμό ενσωμάτωσης της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε μια εταιρεία, εξετάζοντας τις πολιτικές που εφαρμόζει, τις πρακτικές που υιοθετεί, καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιεί 21 κριτήρια βιωσιμότητας, σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες. Η αξιολόγηση βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact), οι συνθήκες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Standards) και το πρότυπο ISO 26000, ενώ παράλληλα προσφέρει και έναν οδικό χάρτη για τη διαρκή βελτίωση των αξιολογούμενων εταιριών.

Ένα σημαντικό επίτευγμα για τον όμιλο Goody’s-Everest

Ο Ανδρέας Τσουκάλης, CEO του Ομίλου Goody’s-Everest, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα το οποίο έρχεται περίπου έναν χρόνο από την οριστικοποίηση της στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου μας – γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αρχές του ESG έχουν ενσωματωθεί στην κουλτούρα του οργανισμού αρκετό καιρό πριν την έναρξη αυτής της συζήτησης. Ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση δε αποτελεί η κατάταξη του Ομίλου μας στο κορυφαίο 7% του κλάδου μας παγκοσμίως, πιστοποιώντας τη συλλογική προσπάθεια και την αξία που δημιουργούμε για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Ο Όμιλος Goody’s-Everest έχει δεσμευτεί εθελοντικά και ενσωματώνει στη λειτουργία του τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) συνεισφέροντας στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με αφοσίωση αυτή την πορεία εξέλιξης, στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών μας στον τομέα της βιωσιμότητας».

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise

EVEREST GOODY’S BURGER HOUSE