Εκπαίδευση και κατάρτιση

  • Οι συνεργάτες εκπαιδεύονται με πρακτικό και εφαρμόσιμο τρόπο σε θέματα Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τεχνικών Πωλήσεων, Ασφάλειας Τροφίμων & Δημόσιας Υγείας. Αποκτούν γνώση, αυτοπεποίθηση και ισχυρά εργαλεία ανάπτυξης.
  • Το Coffee Campus αποτελεί το τμήμα εκπαίδευσης της εταιρίας, στο οποίο εκπαιδεύονται επαγγελματίες barista-καφεκόπτες. Αποτελείται από 4 εκπαιδευτήρια σε Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία τα οποία είναι πιστοποιημένα από την Specialty Coffee Association (SCA) ως Premier Training Campuses.
  • Στην ομάδα του Coffee Campus ανήκουν 5 Authorized SCA Trainers (ASTs), οι οποίοι κατέχουν την ανώτατη διάκριση στο χώρο της εκπαίδευσης του καφέ, καθώς και 3 Q graders συνολικά στην εταιρία.
  • Το Coffee Campus παρέχει, ευέλικτα τμήματα επανεκπαιδεύσεων, πιστοποιήσεις SCA σε όλα τα επίπεδα, εκπαιδεύσεις on the job, καθώς και σεμινάρια πωλήσεων και εξυπηρέτησης που έχουν ως στόχο την βελτίωση και τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών του δικτύου.

Η βέλτιστη προσαρμογή στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς, η διαρκής υποστήριξη των συνεργατών μας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η τοπική ανάπτυξη, είναι καθημερινή προτεραιότητα του Οργανισμού.