27 προγράμματα eLearning στο ΟΠΑ

Κατηγορία: Τελευταία Nέα της Αγοράς
Δημοσιεύτηκε: 27 Ιανουαρίου 2017
27 προγράμματα eLearning στο ΟΠΑ

Με συνολικά 27 προγράμματα eLearning, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εισέρχεται δυναμικά και στην εκπαίδευση από απόσταση.

Τα προγράμματα δημιουργήθηκαν ειδικά για να διδάσκονται ηλεκτρονικά και από απόσταση από Καθηγητές του ιδρύματος και εκπαιδευτές με πολύχρονη διδακτική εμπειρία.

Παρέχουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα και καλύπτουν μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών και προτιμήσεων. Όλα τα προγράμματα προσφέρονται με δίδακτρα. Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις ενός προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και συμπληρωματική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο πρώτος κύκλος των προγραμμάτων eLearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε επιτυχώς στο τέλος Οκτωβρίου του 2016 και ο δεύτερος θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2017 με προθεσμία υποβολής αίτησης παρακολούθησης έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2017 . Στόχος των προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν ένα σημαντικό ορόσημο στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα αλλά και να κάνουν πράξη την προτροπή: «Μάθε περισσότερα!».

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε καθημερινά στη γραμματεία της Μονάδας eLearning του ΟΠΑ χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

http://elearning.aueb.gr/