«Πολλές ανεξάρτητες επιχειρήσεις θα στραφούν στο franchising»: συνέντευξη ΑΒ Βασιλόπουλος

Κατηγορία: Συνεντεύξεις από Franchisors
Δημοσιεύτηκε: 22 Απριλίου 2020
«Πολλές ανεξάρτητες επιχειρήσεις θα στραφούν στο franchising»: συνέντευξη ΑΒ Βασιλόπουλος

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 το κύριο μέλημα των Franchisors θα πρέπει να είναι: H καθημερινή επικοινωνία με τα καταστήματα με σκοπό την καθημερινή τους υποστήριξη και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου franchise.

Επίσης, σημαντικό βάρος πρέπει να δοθεί στην απρόσκοπτη τροφοδοσία των καταστημάτων σε εμπορεύματα, αλλά και στην καθοδήγηση και συμβουλευτική τους υποστήριξη σχετικά με τους νέους κανόνες λειτουργίας για την πρόληψη μετάδοσης του Covid-19. Θα πρέπει να γίνει εντατικοποίηση των μέτρων καθαρισμού και απολυμάνσεων του χώρου πώλησης και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων», μας εξηγεί ο Δημήτρης Παπαχρυσάνθου, Wholesale & Affiliate Retail Manager της ΑΒ Βασιλόπουλος.

ab-shop-and-go-zoom-franchise

Θεωρείτε πως ο Covid-19 θα φέρει αλλαγές στις προτεραιότητες και το προφίλ των υποψήφιων franchisees; Αν ναι, τι αναζητά πλέον ο νέος συνεργάτης; Πώς θα πρέπει να ανταποκριθούν τα δίκτυα franchise;

Σίγουρα, η νέα πραγματικότητα θα αποτελέσει ένα νέο πεδίο στη δραστηριοποίηση του θεσμού του franchising. Οι εμπειρίες που προκύπτουν θα εμπλουτίσουν τον τρόπο που ο υποψήφιος αξιολογεί τον κλάδο που θα επενδύσει αλλά και τον franchisor που θα συνεργαστεί. Η συμπεριφορά  του κλάδου στην κρίση αλλά και του franchisor θα είναι καθοριστικές. Η επιφυλακτικότητα θα είναι «πολύ έντονη». Η συνέχιση της λειτουργίας, η απρόσκοπτη τροφοδοσία, η «ολιστική» καθοδήγηση και υποστήριξη του δικτύου, θα είναι καθοριστικά στοιχεία στην αναζήτηση των υποψήφιων franchisees.

foodmarket franchise

Το προφίλ των υποψήφιων επενδυτών θα βρεθεί ακόμα πιο κοντά στον κλάδο λειτουργίας του project. Οι υποψήφιοι θα γίνουν περισσότερο διερευνητικοί και σχολαστικοί άρα και πιο συνειδητοποιημένοι. Η αποκλειστική ενασχόλησή τους με τη δραστηριότητα θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.

Τα δίκτυα franchise θα πρέπει από την πλευρά τους να επανεξετάσουν και να αναδιαμορφώσουν την πρότασή τους, εμπλουτίζοντας τον τρόπο σκέψης αλλά και τη στρατηγική τους. Θα χρειαστεί να επανεξεταστεί η μορφή και το περιεχόμενο του καταστήματος κατά συνέπεια και η τελική του πρόταση, όπως επίσης, να εμπλουτιστεί το πακέτο υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Οι καταναλωτικές συμπεριφορές εξελίσσονται ειδικά όταν μεγάλες κρίσεις επιταχύνουν τις αλλαγές, άρα επιβάλλεται κατάλληλη προσαρμογή.

Κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει τα δίκτυα franchise να διαφοροποιηθούν ως προς τη στρατηγική επικοινωνίας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για την προσέλκυση των franchisees;

Η στρατηγική προσέλκυσης νέων franchisees, θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί με γνώμονα το ότι ο υποψήφιος franchisee, όπως και κάθε άλλος πολίτης, θα στραφεί ολοένα και περισσότερο στα ψηφιακά μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή του και για την πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις της αγοράς. Σίγουρα, στο mix επικοινωνίας θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας και διαφήμισης, καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις, αλλά σαφώς σε πιο μετριασμένο βαθμό.

ab shopandgo franchise

Η επόμενη ημέρα θα φέρει νέα μοντέλα στη διαχείριση των δικτύων και τη λειτουργία τους. Σε ποιες προσαρμογές θα πρέπει να προβούν οι franchisors, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες;

Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανεξάρτητης επιχειρηματικότητας θα ζήσει πολύ μεγάλες αλλαγές και πιθανά θα κληθεί να αναζητήσει στέγη σε συνεργασίες μέσα από σχήματα franchise. Οι franchisors θα πρέπει να επανεξετάσουν τόσο τη μορφή και του περιεχόμενο του καταστήματος, επιχειρώντας να απαντήσουν στη νέα πραγματικότητα (αλλαγή στην αγοραστική συμπεριφορά, αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά, στην προληπτική υγιεινή και στην προσλαμβανόμενη ασφάλεια) όσο και τη συνολική υποστήριξη που προσφέρουν προς τους υποψηφίους, βοηθώντας την επενδυτική δράση. Η ΑΒ παρά το γεγονός ότι ήδη στηρίζει προσφέροντας ένα σημαντικό μέρος της αναγκαίας αρχικής επένδυσης, εξετάζει ήδη πλάνα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Ποια η εκτίμησή σας για το 2020, αναφορικά με τα συστήματα franchise στην ελληνική αγορά; Θα γίνουν πιο ανθεκτικά;

Η απάντηση κρύβεται στον κλάδο δραστηριοποίησης. Ο κλάδος της λιανικής τροφίμων όπως και στο παρελθόν, έχει δείξει σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων μεγάλη ανθεκτικότητα.

Αντίστοιχα, όσα από τα σχήματα franchise παρέχουν σοβαρές προτάσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, δείχνουν διαχρονικά μια ολοένα αυξανόμενη συγκέντρωση ενδιαφέροντος και υποψηφίων. Με γνώμονα το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας στη λιανική τροφίμων και όχι μόνο, θα οδηγηθεί να επανεξετάσει τον τρόπο λειτουργίας μετά τη λήξη της επιδημίας του Covid-19, η ένταξη στα ισχυρά σχήματα franchise θα αποτελέσει μια ισχυρή διέξοδο για τη συνέχιση αυτής της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της βιωσιμότητάς της αλλά και των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise

AB Food Market ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. AB SHOP & GO ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.