Σαφές πλάνο εκπαίδευσης με ρεαλιστικά στοιχεία!

Κατηγορία: Συνεντεύξεις από Franchisors
Δημοσιεύτηκε: 23 Ιανουαρίου 2010
Σαφές πλάνο εκπαίδευσης με ρεαλιστικά στοιχεία!

Ως στοιχείο sine qua non θεωρεί τη διαδικασία της εκπαίδευσης στο franchise, ο κ. Περικλής Χατζημιχάλης, Διευθυντής Πωλήσεων στα OK! Anytime markets. Παράλληλα, επισημαίνει τη σημασία που επιδεικνύει το δίκτυο στην εκπαίδευση, αναφέροντας συγκεκριμένες ενέργειες.

ok anytime markets syn

F.S.: Πόσο επιτακτική κρίνετε την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης σε ένα δίκτυο franchise;
Π.Χ.: Σήμερα, περισσότερο από ποτέ ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης, στην οποία το ζητούμενο της εκπαίδευσης προβάλλει ως καθημερινή ανάγκη, προκειμένου κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, κλάδος ή concept να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με αξιοπιστία και αποδοτικότητα απέναντι στον διαρκώς εντεινόμμενο ανταγωνισμό. Πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στον κόσμο του franchise, στον οποίο κυρίαρχο ρόλο παίζει η εμπέδωση της τεχνογνωσίας με την ταυτόχρονη η εφαρμογή ενός επαγγελματικού προτύπου. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η εκπαίδευση στο franchise αποτελεί στοιχείο sine qua non. Δηλαδή, στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται, τότε αυτοστιγμή καταργείται και η ίδια η έννοια του franchise!

F.S.: Τι είδους στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης;

Π.Χ.: Θεωρώ πως σε ένα βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα πρέπει να εμπεριέχονται η περιγραφή και επεξήγηση του επιχειρηματικού πλάνου και του εκάστοτε franchise concept, η εμπορική φιλοσοφία που θα πρέπει να διακρίνεται από σαφήνεια, καθώς επίσης και μία ανάλυση του οικονομικού γίγνεσθαι, της πορείας, του ανταγωνισμού, της τάσης και εν γένει των συνθηκών του συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο ανήκει η εν λόγω επιχείρηση. Ασφαλώς, κάθε σύστημα franchise έχει το εγχειρίδιο λειτουργίας του, ενώ σημαντική παράμετρος είναι και η οικονομική προσέγγιση της εκάστοτε επένδυσης. Φυσικά, αφού ολοκληρωθεί η «θεωρητική» εκπαίδευση, το ζήτημα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων είναι η πρακτική εκπαίδευση που θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε κατά το δυνατόν περισσότερο ρεαλιστικές συνθήκες.

F.S.: Αλήθεια, έχετε διαχωρίσει τους τομείς που πρέπει να καλύπτει η εκπαίδευση; Και εάν ναι, με τι συχνότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται;

Π.Χ.: Οι συγκεκριμένοι τομείς αφορούν σε τμήματα όπως η γνώση του προϊόντος ή της παροχής υπηρεσίας που καλούμαστε να υποστηρίξουμε, το τεχνικό κομμάτι της υποστήριξης των εκάστοτε υποδομών, η εξυπηρέτηση των πελατών, η ασφάλεια των συναλλαγών, καθώς επίσης και σε μια σειρά από άλλα κομμάτια που επικαιροποιούνται αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών.

F.S.: Στο δικό σας franchise concept τι ισχύει στο ζήτημα της εκπαίδευσης;

Π.Χ.: Στα O.K.! Anytime markets η εκπαίδευση αποτελεί μέγιστο ζήτημα και για αυτό και δίνουμε τεράστια σημασία. Η διαδικασία της εκπαίδευσης ξεκινά ουσιαστικά από το στάδιο της προεπιλογής των συνεργατών μας, όπου και «ανιχνεύεται» η δυνατότητα εμπέδωσης της τεχνογνωσίας και της φιλοσοφίας από το δυνητικό συνεργάτη. Στα O.K.! Anytime markets εφαρμόζουμε ένα σαφές πλάνο θεωρητικής εκπαίδευσης σε τακτικές συνεδρίες που υποστηρίζεται από σύγχρονα εγχειρίδια ανά θεματική ενότητα με πλούσια βιβλιογραφία η οποία και ανανεώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Όσο για το πρακτικό σκέλος της εκπαίδευσης, έχουμε αναπτύξει ένα demo μηχανισμό σε «προστατευμένο» περιβάλλον δίχως οι εκπαιδευόμενοι να έρχονται σε επαφή με τους τελικούς καταναλωτές, ενώ στη συνέχεια οδηγούνται σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα-εκπαιδευτικό κέντρο. Σε αυτό, έμπειροι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν να εμπεδώσουν στον μελλοντικό μας συνεργάτη τόσο την ουσία, όσο και τις λεπτομέρειες της δραστηριοποίησης στην αγορά που κινούνται τα O.K.! Anytime markets. Τέλος, επειδή είμαστε υπέρμαχοι της διά βίου εκπαίδευσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνουμε σεμινάρια και εκπαιδευτικές συναντήσεις με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, που βοηθούν στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και στη δημιουργία μιας ομοιόμορφης παρουσίας των συνεργατών στα υποκαταστήματα μας. Θέλω να τονίσω πως από φέτος τα O.K.! Anytime markets ενθαρρύνουν και χρηματοδοτούν τη συμμετοχή στελεχών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια σε τομείς marketing, Διοίκησης επιχειρήσεων κ.ο.κ. Σκοπός; Η επαγγελματική «χαλύβδωσή» τους, που θα ενσαρκώσει την υποστήριξη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της εταιρείας στο μέλλον!

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise

OK! ANYTIME MARKETS | OK! GROCERY SUPER MARKET & DELI