Η πολλαπλή “ανάγνωση” της εκπαίδευσης “κλειδί” για τον Όμιλο So Easy!

Κατηγορία: Συνεντεύξεις από Franchisors
Συντάκτης: FRANCHISE SUCCESS
Δημοσιεύτηκε: 23 Φεβρουαρίου 2010
Η πολλαπλή “ανάγνωση” της εκπαίδευσης “κλειδί” για τον Όμιλο So Easy!

“Φροντίζουμε πάντοτε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς και να προσφέρουμε αυτό που αναζητά”.

Θεόδωρος Τζόγιας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου So Easy

soeasy tzogias

Η εκπαίδευση ως διαδικασία ένταξης σε ένα δίκτυο franchise περιλαμβάνεται στις παροχές που προβλέπουν τα περισσότερα δίκτυα προς τους franchisees τους. Πόσο μάλλον, όταν το συγκεκριμένο δίκτυο κινείται στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, οπότε δίχως άλλο αναγνωρίζει τη σημασία της στην επιτυχημένη λειτουργία του! Μάλιστα, ο κ. Θεόδωρος Τζόγιας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου So Easy ισχυρίζεται πως μέσω της εκπαίδευσης του franchisee δεν προσπαθεί μόνο να τον διδάξει, αλλά και να τον εμπνεύσει!

F.S.: Κύριε Τζόγια, ποια θεωρείτε πως είναι η συμβολή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης σε ένα δίκτυο franchise; Μπορείτε να μας απαριθμήσετε τις βασικές ιδιαιτερότητες που ισχύουν στο χώρο του franchise έναντι ενός εταιρικού δικτύου, αναφορικά με το ζήτημα της εκπαίδευσης;

Θ.Τ.: Δίχως άλλο το ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης σε ένα δίκτυο franchise αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους για την επιτυχημένη λειτουργία και παρουσία ολόκληρου του concept franchise. Εξάλλου, η λογική του συγκεκριμένου συστήματος ανάπτυξης βασίζεται στην εκπαίδευση των συνεργατών του franchisor που θα αποτελέσουν το δίκτυό του. Κι αυτό, καθώς οι τελευταίοι εντάσσονται σε ένα πλήρως οργανωμένο δίκτυο προκειμένου να επωφεληθούν του ταλέντου, της καινοτομίας, των γνώσεων και της εν γένει εμπειρίας του franchisor. Χαρακτηριστικά, τα οποία δεν μπορούν να μεταλαμπαδευτούν με κανέναν άλλον τρόπο πέραν της εκπαίδευσης των franchisees από την ίδια τη μητρική εταιρεία!

Αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες του χώρου του franchise εν συγκρίσει με αυτό ενός εταιρικού δικτύου, η βασική τους διαφορά έγκειται στους ευρύτερους στόχους της εκπαίδευσης κάθε περίπτωσης. Έτσι, λοιπόν, στο εταιρικό δίκτυο η εκπαίδευση των συνεργατών της ίδιας της εταιρείας πραγματοποιείται πρωτίστως έτσι ώστε αυτοί να μάθουν πώς επιβάλλεται να λειτουργούν στα πλαίσια της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση του συστήματος franchise η εκπαίδευση δεν έχει ως στόχο μόνο την επιβολή κάποιων κανόνων λειτουργίας, αλλά να καθιερωθεί ένα ευρύτερο πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Προκειμένου να αντιληφθείτε το πλαίσιο της λειτουργίας ενός δικτύου franchise θα πρέπει να το παραλληλίσετε με την αντίστοιχη μιας ομάδας ανεξαρτήτως αθλήματος. Σε αυτή την ομάδα, το σύνολο των “παικτών” αναλαμβάνουν μαζί με τον προπονητή τους τα ρίσκα και τις ευθύνες που θα προκύψουν και απολαμβάνουν επίσης μαζί τις επιτυχίες. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, μέσω της εκπαίδευσης του franchisee στον Όμιλο So Easy, δεν προσπαθούμε μόνο να τον διδάξουμε, αλλά και να τον εμπνεύσουμε!

F.S.: Έχετε προσδιορίσει ποια είναι τα συστατικά στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει ένα αρχικό πρόγραμμα εκπαίδευσης;

Θ.Τ.: Κοιτάξτε, θεωρώ πως ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει η γνωριμία όσο και η εν γένει εξοικείωση του «εκπαιδευόμενου»-franchisee με τη συνολικότερη φιλοσοφία της εταιρείας, καθώς απώτερος σκοπός ενός τέτοιου προγράμματος εκπαίδευσης δεν είναι να επιβάλλει τους τρόπους λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά να τον εμπνεύσει να τους χρησιμοποιήσει και να τους αξιοποιήσει προς όφελος του σημείου-επιχείρησης που «τρέχει». Περνώντας στο πρακτικό κομμάτι, περιλαμβάνει αυτά που πρέπει να μάθει κάποιος franchisee κατά τη διάρκεια του αρχικού εκπαιδευτικού προγράμματος και δεν είναι άλλες από τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ήτοι, τεχνικά, διοικητικά, λογιστικά και μια σειρά από πρακτικά ζητήματα, η γνώση για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση, στην περίπτωση της So Easy πρόκειται για ακαδημαϊκές υπηρεσίες και τέλος εκπαίδευση πάνω σε τρόπους προβολής και προώθησης των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

F.S.: Θεωρείτε πως ο τομέας της αγοράς στον οποίο δραστηριοποιείται η So Easy χρήζει μιας συχνότερης διαδικασίας εκπαίδευσης;

Θ.Τ.: Πράγματι, ο ακαδημαϊκός τομέας στον οποίο και κινείται η So Easy απαιτεί συχνή επανεκπαίδευση, καθώς συνεχώς δημιουργούνται νέες υπηρεσίες. Πόσο μάλλον όταν για την πλέον αποδοτική υλοποίηση αυτών που ήδη προσφέρονται, καθώς και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών, η επανάληψη και εμπέδωσή τους θεωρείται κάτι παραπάνω από απαραίτητη! Επιπροσθέτως, απαραίτητα κρίνονται και εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε νέους τρόπους προβολής, καθώς η αγορά προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ νέα μέσα προώθησης των πωλήσεων εμφανίζονται συνεχώς. Όσο για τους λειτουργικούς τομείς που συναρθρώνονται με αυτόν της εκπαίδευσης, είναι σαφέστατα αυτός της Έρευνας και Ανάπτυξης, αλλά και ο τομέας της υποστήριξης.

F.S.: Έχετε κάποια παραδείγματα από το δικό σας δίκτυο;

Θ.Τ.: Στον Όμιλο So Easy φροντίζουμε όσα ισχυριζόμαστε να συμβαδίζουν με όσα πράττουμε. Επιδιώκουμε να εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας είτε αυτοί είναι franchisees ή καθηγητές, ακόμη και γραμματείς με κάθε σεμινάριο να είναι ενδιαφέρον για αυτούς και να τους προσθέτει κάτι το καινούργιο κάθε φορά. Παράλληλα, φροντίζουμε να διαθέτουμε στελέχη τα οποία είναι έτοιμα να υποστηρίξουν κάθε κίνηση και πρωτοβουλία είτε αυτή αφορά σε ακαδημαϊκό πρόγραμμα, είτε σε κάποιο ζήτημα marketing ή στη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε εκπαιδευτηρίου. Ένα τυχαίο και σχετικά επίκαιρο παράδειγμα είναι οι γιορτές των Χριστουγέννων. Φροντίζουμε να συμβάλλουμε στην γιορτή του κάθε εκπαιδευτηρίου, προτείνοντας συγκεκριμένα projects και να τη συνδέουμε όχι μόνο με τη διασκέδαση των παιδιών, αλλά και με την ίδια την υπηρεσία που προσφέρουμε: την εκπαίδευση.

F.S.: Τελευταία, το έντονα “ανταγωνιστικό” οικονομικό περιβάλλον που ισχύει στο επιχειρείν, σας ώθησε στο να καταρτίσετε και εφαρμόσατε κάποιο ειδικό πρόγραμμα προκειμένου να βοηθήσει το δίκτυο της So Easy να αντεπεξέλθει στις “δύσκολες” συνθήκες;

Θ.Τ.: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ακολουθήσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα ή ότι κάναμε κάτι πολύ διαφορετικό από ότι συνήθως κάνουμε κάθε χρόνο. Είτε υπήρχε η κρίση είτε όχι, πάντοτε φροντίζουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς και να προσφέρουμε αυτό που αναζητά. Μάλιστα, ειδικά στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με τις οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, η στρατηγική που ακολουθήσαμε απέδωσε και δη σημαντικά, καθώς δεν προβήκαμε σε κινήσεις πανικού ή εντυπωσιασμού, αλλά συνεχίσαμε να προσφέρουμε απόλυτα ποιοτικές υπηρεσίες σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Εξάλλου, είμαστε υπέρμαχοι της λογικής να εφαρμόζουμε την κατάλληλη αναλογία της βασικής αρχής: “Value for Money”!

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise

SO EASY