Η εκπαίδευση αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο στο DNA του Mon Kulur

Κατηγορία: Συνεντεύξεις από Franchisors
Δημοσιεύτηκε: 09 Μαΐου 2019
Η εκπαίδευση αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο στο DNA του Mon Kulur

«Στο Mon Kulur έχουμε δημιουργήσει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για τον επενδυτή – franchisee παρέχοντάς του όλα τα εργαλεία ελέγχου και ενημέρωσης σχετικά με τις αποδόσεις του καταστήματος. Μέσα από τα εργαλεία αυτά, κατανοούνται όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο».

monkulur Stathis kai Thodoris Karadimas

Στάθης Καραδήμας, Θοδωρής Καραδήμας – Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Διεθνώς η εκπαίδευση αποτελεί ένα ισχυρό στοιχείο που χαρακτηρίζει ένα δίκτυο franchise. Πώς αποτυπώνεται στο δικό σας σύστημα franchise και γιατί θεωρείτε ότι αποτελεί ένα τόσο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εσάς;

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο στο DNA του Mon Kulur για τη σωστή στελέχωση ενός καταστήματος και κατ’ επέκταση για τη σωστή λειτουργία του καταστήματος. Παρέχουμε ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης τόσο στο προσωπικό του καταστήματος όσο και στον συνεργάτη franchisee μέσα από θεωρία, πρακτική, αξιολόγηση, on the job training και πιστοποιήσεις σε καφέ και Pastry-bakery καλύπτοντας όλα τα φάσματα για την επιτυχή λειτουργία του καταστήματος. Υπάρχει μια πλήρης προετοιμασία που βασίζεται σε απλουστευμένα εγχειρίδια λειτουργίας, υποδομές, οργάνωση και προγραμματισμό, αποτελώντας και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Μέσα από έρευνες του Franchise Success, διαπιστώνουμε ότι μια από τις παθογένειες του training στο franchising είναι το ότι όλο το βάρος δίνεται στο «τεχνικό» τμήμα της εκπαίδευσης, στις αναγκαίες τεχνικές δεξιότητες. Ποιο είναι το σωστό μείγμα μεταξύ τεχνικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης κοινής κουλτούρας, ενός ενιαίου μοντέλου εξυπηρέτησης, μιας κοινής αντίληψης του επιχειρηματικού μοντέλου;

Η εκπαίδευση που παρέχει το Mon Kulur περιλαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να αποκτήσει ο νεοπροσλαμβανόμενος, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Στο Δίκτυο Mon Kulur το πρόγραμμα εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε έχει ως βάση την τεχνική κατάρτιση των εργαζομένων στα καταστήματα καθώς και την ανάπτυξη της ενιαίας κουλτούρας εξυπηρέτησης και της κοινής γλώσσας μεταξύ Franchisor και franchisee. Μέσα από την εκπαίδευση εξασφαλίζουμε σε ένα νέο εργαζόμενο του δικτύου Mon Koulour την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, και δεξιοτήτων που του επιτρέπουν την κατανόηση και υιοθέτηση όλων των αξιών που διέπουν το Mon Koulour.

Υπάρχουν στο σύστημά σας ειδικά προγράμματα ένθεσης και εκπαίδευσης του επιχειρηματία ως franchisee; Ποια η διαφορά τους σε σχέση με την εκπαίδευση ενός απλού υπαλλήλου;

Στο Mon Kulur έχουμε δημιουργήσει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για τον επενδυτή – franchisee παρέχοντας όλα τα εργαλεία ελέγχου και ενημέρωσης σχετικά με τις αποδόσεις του καταστήματος , μέσα από τα οποία κατανοούνται όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο. Ο εργαζόμενος είναι ένας εξίσου σημαντικός πυλώνας για εμάς όπου μέσα από την τεχνική εκπαίδευση διάρκειας 3-4 εβδομάδων που του παρέχουμε στοχεύουμε στην πλήρη ένταξη του στο δίκτυο μας.

Ποιος ο ρόλος της αρχικής εκπαίδευσης και ποιος της συνεχούς (είτε ad hoc είτε on the job), τόσο ποιοτικά όσο και επικοινωνιακά;

Μέσα από το σύστημα που έχουμε σχεδιάσει, δίνουμε έμφαση στην συνεχή εκπαίδευση , την ομογενοποίηση, τη σύγκλιση, που στον τομέα αυτό η εκπαίδευση εντάσσεται σε ένα πλάνο εσωτερικής επικοινωνίας. Στόχος είναι μέσα από το σύστημα αυτό, ο εργαζόμενος να εξελίσσει και τις γνώσεις του αλλά και την προσωπικότητα του. Ο ρόλος της αρχικής εκπαίδευσης είναι να εντάξει τον νέο εργαζόμενο στις αξίες και την κουλτούρα της εταιρίας, η οποία είναι εξίσου κρίσιμη με την τεχνική κατάρτιση, δίνοντας έτσι τις βάσεις για την επιτυχή διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών στο άνοιγμα ενός νέου καταστήματος.

Εδώ και μία δεκαετία αρκετά συστήματα franchise έχουν εισάγει συστήματα e-learning. Κατά την άποψή σας είναι όντως αποδοτικά; Ποιο είναι το ιδανικό μείγμα μεταξύ φυσικής εκπαίδευσης (αίθουσα διδασκαλίας ή on the job) και e-learning;

Το e-learning θεωρείται αναμφισβήτητα η πιο τεχνολογικά προηγμένη μέθοδος εξ αποστάσεως μάθησης. Στο Mon Kulur θεωρούμε ιδανικό τον συνδυασμό φυσικής και διαδικτυακής εκπαίδευσης καθώς αλληλοσυμπληρώνονται. Πιστεύουμε όμως ότι η προσωπική επαφή που υπάρχει μέσα από τη φυσική εκπαίδευση αποτελεί τον πιο αποδοτικό τρόπο για την καλύτερη κατανόηση της κουλτούρας, της φιλοσοφίας αλλά και του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας.

Συνδέεται η εκπαίδευση που παρέχετε με συστήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης της απόδοσης;

Στο Mon Kulur έχουμε σχεδιάσει ένα σύστημα εκπαίδευσης βασισμένο σε ένα εσωτερικό reporting που συνδέει τα προγράμματα εκπαίδευσης με συγκεκριμένους δείκτες αξιολόγησης απόδοσης. Η αξιολόγηση αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία για κάθε εργαζόμενο καθώς μέσα από αυτήν μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο πληροί τα κατάλληλα κριτήρια για τη θέση στην οποία βρίσκεται. Ακόμη, με την αξιολόγηση υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού τυχόν αδυναμιών σε τομείς που χρήζουν βελτίωση, γεγονός που μας κάνει να γινόμαστε καλύτεροι, μαθαίνοντας μέσα από τα λάθη μας.

Τι θα πρέπει να προσέξει ένας μελλοντικός franchisee στο θέμα της εκπαίδευσης προτού επιλέξει κάποιο δίκτυο;

Ο μελλοντικός franchisee θα πρέπει να αρχικά να ελέγξει εάν το δίκτυο που τον ενδιαφέρει εφαρμόζει κάποιο δομημένο σύστημα εκπαίδευσης και αν αυτό καλύπτει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ομαλή λειτουργία του καταστήματος. Ακόμη, θα πρέπει να ενημερωθεί για τα εργαλεία εκπαίδευσης, για το αν το δίκτυο τον υποστηρίζει καθόλη τη διάρκεια, με συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση και εάν όλα αυτά εφαρμόζονται στην πράξη.

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise

MON KOOLOOR