Εν-τάξη: «Στόχος μας η παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών προϊόντων και η ευημερία κάθε συνεργάτη»

Κατηγορία: Συνεντεύξεις από Franchisors
Δημοσιεύτηκε: 03 Νοεμβρίου 2020
Εν-τάξη: «Στόχος μας η παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών προϊόντων και η ευημερία κάθε συνεργάτη»

Τα δίκτυο εκπαιδευτήρια εν-τάξη δημιουργήθηκε το 2014, από μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών. Κύριος στόχος ήταν ο κάθε μαθητής να μπορεί να γίνει αποδέκτης ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα, κάθε συνεργάτης-καθηγητής να μπορεί απρόσκοπτα, σε ένα υγιές επαγγελματικό χώρο, να εκτελέσει με επιτυχία τα καθήκοντά του.

«Στα εκπαιδευτήρια εν-τάξη κάθε εκπαιδευτική διαδικασία που σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε, φέρνει σε ισορροπία το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για τον μαθητή με το επιχειρηματικό όφελος του franchisee-Διευθυντή», μας εξηγεί ο Γιώργος Τερζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος των εκπαιδευτηρίων εν-τάξη.

en-taksi-franchise-alisida-frontistiriwn

Tι σας ώθησε να αναπτυχθείτε μέσω franchising;

Η ανάπτυξη για τα εκπαιδευτήρια εν-τάξη προέρχεται κατά κύριο λόγο από “word of mouth” των συνεργατών μας, τόσο των Μετόχων-Διευθυντών όσο και των καθηγητών μας. Από την αρχή της ίδρυσής μας, θέταμε ως κύριο στόχο όχι μόνο τα πόσα εκπαιδευτήρια αριθμεί το δίκτυό μας αλλά πόσους μαθητές ανά εκπαιδευτήριο έχουμε, τι ποσοστό κερδοφορίας επί του τζίρου πετυχαίνει το κάθε εκπαιδευτήριο κ.λπ. Έτσι, η ζήτηση για τη δημιουργία εκπαιδευτηρίων εν-τάξη έγινε έντονη γρήγορα και η Κεντρική Διοίκηση πήρε την απόφαση να παρέχει την επωνυμία μέσω franchising.

en-taksi-franchise-ekpaideusi-frontistiria

Πώς προσαρμόστηκε το δίκτυο εν-τάξη στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία;

Ένα βασικό στοιχείο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και του τρόπου διδασκαλίας μας από την ίδρυση των εν-τάξη είναι η χρήση διαδραστικών και τεχνολογικών μέσων όπως διακρατικοί πίνακες, πειράματα-εργαστήρια σε virtual reality, προγράμματα σε υπολογιστή κ.λπ.

Όταν τον Μάρτιο του 2020 αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε τη λειτουργία των φροντιστηρίων μας λόγω του Covid-19, βρεθήκαμε μπροστά σε μια πρόκληση. Αδράξαμε την ευκαιρία να εξελιχθούμε και στον τομέα της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Επανασχεδιάσαμε όλες τις διαδικασίες του μαθήματος, ώστε γονέας και μαθητής να μπορούν να γίνουν αποδέκτες της εκπαιδευτικής μας πρότασης με τον ίδιο αξιόπιστο κι αποτελεσματικό τρόπο όπως και στη δια ζώσης διαδικασία. Με πολύ προσεχτικά βήματα παρέχουμε κάθε εκπαιδευτική μας πρόταση και διαδικτυακά, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ποιότητας και του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Το Ακαδημαϊκό τμήμα με συνεχείς και πολλαπλές εκπαιδεύσεις προς διευθυντές, γραμματείς και καθηγητές, έχει εναρμονιστεί στη διαδικτυακή εποχή!

en-taksi-franchise-ksenes-glwsses-frotnistiria

Ποια είναι η απαιτούμενη εκπαίδευση του νέου συνεργάτη πριν το άνοιγμα που δικού του εν-τάξη;

Η εκπαίδευση των συνεργατών αποτελεί για εμάς βασική παράμετρο για την επιτυχημένη πορεία των εκπαιδευτηρίων. Ο νέος συνεργάτης θα πρέπει πρωταρχικά, να γνωρίσει και να κατανοήσει τη φιλοσοφία του Ομίλου μας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην ορθή χρήση των εκπαιδευτικών μας προϊόντων αλλά και στον γενικό τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων μας, τόσο από τη σκοπιά του γονέα όσο και από τη σκοπιά του διευθυντή σπουδών.

Τέλος, θεωρείται απαραίτητο να αποκτήσει σαφή εικόνα για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η εκπαίδευση κάθε συνεργάτη αποτελεί μια διαρκή εξελισσόμενη διαδικασία στον Όμιλό μας, διότι ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι η μετάδοση της γνώσης αλλά και η υιοθέτησή της χρειάζεται χρόνο, υπομονή κι επιμονή.

Κατά τη γνώμη σας, τι θα πρέπει να προσέξουν οι νέοι franchisees στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον;

Είναι πρωταρχική ανάγκη για τον υποψήφιο franchisee την εκάστοτε πρόταση franchise σε τέτοιο επίπεδο, που να μπορεί με ευκολία να κατανοήσει. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον μέσο χρόνο απόσβεσης της επένδυσής μας αλλά και το ποσοστό επιτυχίας ανά εκπαιδευτήριο, με το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία η πρόταση του franchisor. Ο franchisee θα πρέπει να επιλέξει έναν επαγγελματικό χώρο που να εμπνέει, που να δημιουργεί ασφάλεια, να διέπεται από απλούς κώδικες επικοινωνίας και εν κατακλείδι έναν χώρο, ο οποίος θα σεβαστεί το όραμά του.

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise
ΕΝ-ΤΑΞΗ