Πρόσωπα 2017, Δημήτρης Παπαχρυσάνθου Wholesale and Affiliate Retail Director στον ΑΒ Βασιλόπουλο

Κατηγορία: Συνεντεύξεις από Franchisors
Δημοσιεύτηκε: 22 Μαρτίου 2017
Πρόσωπα 2017, Δημήτρης Παπαχρυσάνθου Wholesale and Affiliate Retail Director στον ΑΒ Βασιλόπουλο

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, την περασμένη χρονιά, επένδυσε σημαντικά στην ενδυνάμωση της παρουσίας της σε όλη την Ελλάδα. Τα 39 νέα καταστήματα που εγκαινιάστηκαν μέσα στο 2016, προήλθαν όχι μόνο από οργανική ανάπτυξη αλλά και από Franchise. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο, που μετρά 379 σημεία πώλησης.

Η ανάπτυξη του δικτύου μας μέσω συνεργασιών τύπου franchise σε περιοχές με προνομιακές προοπτικές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Με 78 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά τροφίμων και στηρίζοντας σε όλη μας τη διαδρομή με συνέπεια τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές, έχουμε σχεδιάσει και προτείνουμε αξιόπιστα επιχειρηματικά σχήματα, με προοπτικές ανάπτυξης για κάθε συνεργάτη.

Μέσα από μια γόνιμη συνεργασία franchise με ένα ισχυρό όνομα, οι υποψήφιοι κάνουν μία δυναμική είσοδο στον κόσμο του επιχειρείν, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες.

PAPAXRUSANTHOU

Ποιες ήταν οι κύριες προκλήσεις του 2016 στον χώρο του franchising;

Το 2016, ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από οικονομική αστάθεια, χαμηλή ρευστότητα και πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Οι επενδύσεις, πάγωσαν για την ελληνική αγορά, τόσο από την πλευρά των νέων επιχειρηματιών, όσο και από τις εταιρείες. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών, αποτέλεσε μια εξίσου σημαντική παράμετρο, που έμμεσα επηρέασε και προκάλεσε δυσκολίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, η τήρηση διαδικασιών και η διατήρηση συστημάτων των επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων που προτείνονται από τις επιχειρήσεις σε νέους συνεργάτες, υπήρξε μια ιδιαίτερη πρόκληση που και ο χώρος του franchising κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Αν θα θέλαμε να κάνουμε έναν απολογισμό, ποιες ήταν οι ενέργειες ή πρακτικές που ακολουθήθηκαν το 2016 από την αλυσίδα και αναδείχθηκαν ως πλέον αποτελεσματικές και ποιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε;

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, την περασμένη χρονιά, επένδυσε σημαντικά στην ενδυνάμωση της παρουσίας της σε όλη την Ελλάδα. Τα 39 νέα καταστήματα που εγκαινιάστηκαν μέσα στο 2016, προήλθαν όχι μόνο από οργανική ανάπτυξη αλλά και από Franchise. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο, που μετρά 368 σημεία πώλησης.
Το concept Franchise που προτείνουμε στην ΑΒ Βασιλόπουλος, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Με προσεκτικά και μετρημένα βήματα στις νέες συνεργασίες στις οποίες προχωράμε, ελαχιστοποιούμε το ρίσκο επένδυσης, ενώ συχνά πραγματοποιούνται μικρές βελιτώσεις που κάνουν την διαφορά, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους νέους επιχειρηματίες.
Όπως προαναφέραμε, οι προκλήσεις το 2016 ήταν πολλές. Με την αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος να εντείνεται και την αδυναμία τραπεζικής χρηματοδότησης για πολλούς franchisees, τα «νέα ανοίγματα», αποθαρρύνθηκαν.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το προφίλ των υποψήφιων franchisee. Πού στοχεύουν περισσότερο, σε αυτοαπασχόληση – θέση εργασίας, συμπληρωματικό εισόδημα, family business, πώς προσεγγίζουν μια συνεργασία franchise;

Το προφίλ των επενδυτών που προσελκύει ένα σχήμα franchise, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά του σε συνδυασμό με το ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς.
Το μoντέλο AB SHOP&GO, που προτείνουμε από την ΑΒ Βασιλόπουλος που αφορά την Αττική, απαιτεί μικρότερο ύψος επένδυσης. Συνήθως λοιπόν, η στόχευση των Franchisee είναι να εξασφαλίσουν κυρίως στην προσωπική τους απασχόληση και ενός ακόμη μέλους της οικογένειάς τους, σε μερικό ή και αποκλειστικό επίπεδο απασχόλησης.
Όσον αφορά στο AB FOOD MARKET που αποτελεί μια επιτυχημένη επιχειρηματική λύση για την επαρχία και ο ο Franchisee φαίνεται να στοχεύει τόσο στη δημιουργία μιας Family Business όσο σε ένα πολύ καλό εισόδημα.
Σε κάθε περίπτωση, μέσα από μια γόνιμη συνεργασία franchise με ένα ισχυρό όνομα, οι υποψήφιοι εκτός από την εξασφάλιση της προσωπικής τους απασχόλησης ή ενός ακόμη μέλους της οικογένειάς τους, κάνουν μία δυναμική είσοδο στον κόσμο του επιχειρείν, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες.

Σε συνέχεια και με δεδομένο πως το franchising έχει γίνει μέρος της εγχώριας επιχειρηματικότητας αρκετές πλέον δεκαετίες κατά πόσον έχουν γίνει κατανοητά τα βασικά σημεία της συνεργασίας που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο υποψήφιος επενδυτής; Ποιες ενέργειες πιστεύετε πως θα ωφελούσαν με στόχο την περαιτέρω συνειδητοποίηση – εκπαίδευση και ποιοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν;

Το franchise κερδίζει καθημερινά έδαφος ως μια ευέλικτη επιχειρηματική λύση με χαμηλό ρίσκο. Φαίνεται λοιπόν, ότι η λογική και οι κανόνες του franchise είναι κατανοητά σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τους υποψηφίους.
Η ΑΒ Βασιλόπουλος, βοηθά τους επιχειρηματίες να εξασφαλίσουν συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση, η οποία ξεκινά από τα πρώτα στάδια δημιουργίας ή μετασχηματισμού του καταστήματος και εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Στην πράξη, αποδεικνύεται ότι μέσα από τη διαρκή στήριξη και τη συνεργασία, οι νέες επιχειρήσεις τελικά «ανθίζουν», κερδίζοντας τη θέση τους στην αγορά.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ενέργειες που ενημερώνουν, εκπαιδεύουν, ενισχύουν και στηρίζουν έμπρακτα τους νέους επιχειρηματίες του χώρου, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, θα ήταν σίγουρα εξαιρετικά παραγωγικές για το franchise και θα κάλυπταν κενά που κάθε κλάδος ή μητρική εταιρεία, για τον οποιονδήποτε λόγο, αδυνατούν να καλύψουν.

Ποια ήταν η πλέον συνήθης ερώτηση εκ μέρους των υποψηφίων franchisees και ποια η δικής σας απάντηση;

Συνήθως οι υποψήφιοι συνεργάτες θέτουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το μέγεθος του ρίσκου μιας τέτοιας επένδυσης.
Η συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, περιορίζει πάρα πολύ αυτό το ρίσκο. Η ανάπτυξη του δικτύου μας μέσω συνεργασιών τύπου franchise σε περιοχές με γόνιμο έδαφος για μια καινούρια επένδυση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Με 78 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά τροφίμων και στηρίζοντας σε όλη μας τη διαδρομή με συνέπεια τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές, έχουμε σχεδιάσει και προτείνουμε αξιόπιστα επιχειρηματικά σχήματα, με προοπτικές ανάπτυξης για κάθε συνεργάτη.

Ποιες τάσεις θεωρείτε πως θα εμφανιστούν στην αγορά του franchising κατά το 2017;

Αν και οι εξελίξεις σε όλο το φάσμα του λιανεμπορίου υπήρξαν δυσμενείς τα τελευταία χρόνια, τα συστήματα franchise αναδεικνύονται ως το πλέον επιτυχημένο διεθνώς οργανωμένο μοντέλο ανάπτυξης δικτύων. Με δομή και λειτουργία που συναγωνίζεται αυτές των ώριμων επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις franchise αποδείχθηκαν ως αξιόπιστη επιλογή και αντιστάθηκαν στις πιέσεις του ανταγωνισμού. Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, στηρίζουμε άλλωστε κάθε πρακτική που εξελίσσεται, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει διέξοδο στη σύγχρονη ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τον δικό σας κλάδο;

Το 2017, φαίνεται πως θα χαρακτηριστεί από αναδιανομή του Retail. Οι συσχετισμοί ανάμεσα στις εταιρείες που απαρτίζουν τον κλάδο του εγχώριου λιανεμπορίου αλλάζουν καθημερινά και επηρεάζονται από τις κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, στο πλαίσιο αυτών των ανακατατάξεων να δοθούν ευκαιρίες ανάπτυξης σε μικρές και μεσαίες αγορές.

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise

AB ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. AB SHOP & GO ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.