Διεθνής Ανάπτυξη & Δίκτυα Franchise

Κατηγορία: Επέκταση ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό
Δημοσιεύτηκε: 31 Ιανουαρίου 2018
Διεθνής Ανάπτυξη & Δίκτυα Franchise

Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής ανάπτυξη αποκτά αυξανόμενα σημαντικό ρόλο στην εταιρική δράση ολοένα και περισσότερων ελληνικών αλυσίδων, που μετά την επιτυχημένη πορεία τους στο εσωτερικό, βάζουν πλώρη για νέες αγορές. Ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας από τα Βαλκάνια οι ελληνικές αλυσίδες έχουν πλέον αναπτυχθεί σε αρκετές χώρες της ΕΕ, καθώς και σε Μέση Ανατολή, Κίνα, ΗΠΑ κ.ά.

Συχνά, η επιθυμία για ανάπτυξη είναι η φυ­σική εξέλιξη μίας καλής ιδέας – ενός πετυ­χημένου concept, ώστε μια επιχείρηση να αποκτήσει νέο κοινό και να αντιμετωπίσει δημιουρ­γικές προκλήσεις. Και με τα εργαλεία που δίνουν οι νέες τεχνολογίες αυτό πλέον είναι πιο εφικτό από ποτέ. Οι καταναλωτές υποδέχονται με ενθουσια­σμό τα διεθνή franchise concepts, και παρά τις δια­φορές από χώρα σε χώρα και από κλάδο σε κλάδο, είναι σαφές ότι το κοινό επιθυμεί να έχει πρόσβα­ση σε προϊόντα και υπηρεσίες από όλο τον κόσμο. Ποιές είναι λοιπόν οι προκλήσεις που ενδέχεται να συναντήσει ένα brand που θέλει να δραστηριοποι­ηθεί σε διεθνές επίπεδο και ποιες οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη πορεία και ανάπτυξη;

Η έξοδος των επιχειρήσεων franchise σε ξένες αγορές γνωρίζει μεγάλη άνθιση, και είναι εμφα­νές ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας νέας «επα­νάστασης» καθοδηγούμενης από την παγκοσμι­οποίηση και την τεχνολογία. Η ανάπτυξη ενός δικτύου σε διεθνές επίπεδο δεν είναι πάντα εύ­κολη υπόθεση, αλλά με την πάροδο των χρόνων, γίνεται σαφές το γεγονός ότι ένα ισχυρό brand, με το κατάλληλο στρατηγικό πλάνο και μεθοδευμέ­νες κινήσεις μπορεί να εισχωρήσει σε διαφορετι­κές αγορές και να εδραιωθεί.

Σύμφωνα με την Franchise Times, στην ετήσια λί­στα των top 200 franchise concepts για το 2017 τα σκήπτρα κρατούν τα McDonald’s, με πάνω από 36.800 καταστήματα παγκοσμίως, και την πεντά­δα συμπληρώνουν τα 7-Eleven, τα KFC, τα Burg­er King και τα Subway. Με εξαίρεση τα δημοφι­λή αμερικάνικα convenience stores, φαίνεται πως ο χώρος της εστίασης αποτελεί σταθερά τον πιο κερδοφόρο κλάδο ανάπτυξης, γεγονός που ισχύει και για την Ελλάδα, καθώς παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ανοίγει τα φτερά της και στο εξωτερικό αποτελείται από concepts φαγητού και καφέ.

Συμμετέχουν οι αλυσίδες: ΓΡΗΓΟΡΗΣ, COFFEE ISLAND, CREPA CREPA, MIGATO, COFFEE BERRY, ESTRELLA, CAFÉ MÉ.