Αγορά Υπηρεσιών και Δίκτυα Franchise – Ticket com

Κατηγορία: Η Αγορά του Franchising
Δημοσιεύτηκε: 18 Φεβρουαρίου 2014

Τα δίκτυα Franchise οφείλουν να παρέχουν οποιαδήποτε μορφής στήριξη και προ πάντων, συνεχή εκπαίδευση. Ο ανταγωνισμός σε πολλούς κλάδους είναι μεγάλος και οφείλουμε να ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται γύρω μας και να αξιολογούμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση. Πρέπει να ξαναγνωρίσουμε τους πελάτες μας αλλά και το προσωπικό μας. Ο κόσμος γύρω μας έχει πάσης φύσης προβλήματα λόγω της περιόδου και ο καλύτερος τρόπος να τους προσεγγίσεις είναι η επικοινωνία και η προσωπική σχέση που αποκτάμε μαζί τους.

Αλεξάνδρα Αντύπα Δ/νουσα Σύμβουλος της Ticket com

F.S.: Ποιες τάσεις θεωρείτε κυρίαρχες ή θα προκύψουν το επόμενο χρονικό διάστημα στην αγορά παροχής υπηρεσιών;

A.A.: Λόγω των μεταρρυθμίσεων στην χώρα μας θα ευνοηθούν αρκετοί κλάδοι παροχής υπηρεσιών, όπως της Διαφήμισης, ο κλάδος της Υγείας, της Ιδιωτικής Ασφάλισης, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Ενέργεια, υπηρεσίες που ασχολούνται με το Περιβάλλον και τα Τρόφιμα.

F.S.: Ποιες κατηγορίες ευνοούνται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες;

A.A.: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με την παιδική ένδυση/ υπόδηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα τρόφιμα και τον τουρισμό είναι μερικές από αυτές.

F.S.: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για την επιτυχία σε κάθε επιμέρους κατηγορία (Αναφερθείτε στο δικό σας πεδίο δραστηριοτήτων).

A.A.: Η ιδία συμμέτοχη του Franchisee, η εξωστρέφεια του, η συνεχής εκπαίδευση και στήριξη που παρέχουμε, παράλληλα με το ζήλο και τον επαγγελματισμό που δείχνει κάποιος, είναι μερικά από τα προαπαιτούμενα της επιτυχίας του concept της Ticket com.

F.S.: Ποιο είναι το προφίλ των υποψήφιων franchisees και τι πρέπει να προσφέρει ένα δίκτυο franchise για μια επιτυχημένη συνεργασία;

A.A.: Ο υποψήφιος Franchisee αυτή την περίοδο πρέπει απαραίτητα να έχει καλή ψυχολογία, όρεξη για εργασία και πιστή στον εαυτό του. Τα δίκτυα Franchise οφείλουν να παρέχουν οποιαδήποτε μορφής στήριξη και προ πάντων, συνεχής εκπαίδευση. Ο ανταγωνισμός σε πολλούς κλάδους είναι μεγάλος και οφείλουμε να ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται γύρω μας και να αξιολογούμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση. Πρέπει να ξαναγνωρίσουμε τους πελάτες μας αλλά και το προσωπικό μας. Ο κόσμος γύρω μας έχει πάσης φύσης προβλήματα λόγο της περιόδου και ο καλύτερος τρόπος να τους προσεγγίσεις είναι η επικοινωνία και η προσωπική σχέση που αποκτάμε μαζί τους.

«Σημαντικό είναι ο ενδιαφερόμενος franchisee να του αρέσει ο χώρος των πωλήσεων, η επικοινωνία με τους πελάτες και η εξεύρεση λύσεων ως προς την πραγματική τους ανάγκη»

F.S.: Τι μπορεί να προσφέρει το franchising στις οικογενειακές επιχειρήσεις;

A.A.: Οι περισσότεροι Franchisee της Ticket com, ενώ ξεκίνησαν μόνοι τους στην αρχή, στην πορεία ένταξαν ένα ή και περισσότερα μελή της οικογενείας τους, ώστε να τους βοηθήσουν να αναπτυχτεί το concept σε περισσότερα σημεία διανομής διαφημιστικών αποδείξεων. Αυτή η βοήθεια συνετέλεσε και στην περαιτέρω αναγνωρισημότητα του concept, αλλά και στην αύξηση του τζίρου του franchisee, με αποτέλεσμα να υπάρξουν περισσότερα έσοδα αλλά και επαγγελματική αποκατάσταση του κάθε μέλους. Κάθε οικογένεια οφείλει να συζητά τα προβλήματα που τους μαστίζουν και να τα επιλύει, διότι έχει περάσει η εποχή του εύκολου χρήματος/δανειοδότηση. Η εποχή απαιτεί προνοητικότητα, διορατικότητα και ρίσκο, χωρίς ρίσκο δεν θα υπήρχαν επιχειρήσεις.

F.S.: Πώς διασφαλίζεται η εκπαίδευση και η αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης σε ένα δίκτυο υπηρεσιών;

A.A.: Η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής, τα πράγματα αλλάζουν καθημερινά και φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε τους Franchisee μας σε μηνιαία βάση για τις αλλαγές που προκύπτουν, η Ticket com μας παρέχει ενημέρωση από το δίκτυο των franchisee της ανά το κόσμο, για νέες τάσεις και μεθόδους προσέγγισης των καταναλωτών. Ο franchisee οφείλει από πλευράς του, στην περιοχή που δραστηριοποιείται να είναι ενεργός και να παρακολουθεί τις αλλαγές που προκύπτουν και να μας ενημερώνει ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να συζητάμε τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στην δουλεία μας, προς όφελος των πελατών μας.

F.S.: Τι είδους μοντέλα ανάπτυξης προσφέρονται (π.χ. multiunit, areadevelopment κ.λπ.)

A.A.: H Ticket com παγκοσμίως εφαρμόζει και τα 2 μοντέλα ανάπτυξης. Οι Franchisee μας δραστηριοποιούνται και στην περιοχή της αποκλειστικότητας τους αλλά μπορούν να επεκταθούν και σε νέες γειτονικές τους περιοχές, όπου δεν έχουμε παρουσία franchisee. Λόγο ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα με τουριστική κίνηση, το concept της διαφήμισης στο πίσω μέρος των αποδείξεων προσεγγίζει τους ξένους τουρίστες σε μεγάλο βαθμό. Στους Franchisee μας, δίνουμε την δυνατότητα να προσεγγίζουν υποψήφιους διαφημιζόμενους που επιθυμούν να διαφημιστούν είτε σε αποδείξεις καταστημάτων της περιοχής τους, είτε ακόμη και σε άλλες χώρες του δικτύου της Ticket com.

F.S.: Γιατί να επενδύσει κάποιος στην αγορά παροχής υπηρεσιών; Που θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του ο υποψήφιος franchisee και με ποια κριτήρια να επιλέξει την κατηγορία, το concept και την αλυσίδα;

A.A.: Σημαντικό είναι ο ενδιαφερόμενος franchisee να του αρέσει ο χώρος των πωλήσεων, η επικοινωνία με τους πελάτες και η εξεύρεση λύσεων ως προς την πραγματική τους ανάγκη. Όσο αφορά ποια κατηγορία να επιλέξει, εξαρτάται από την προϋπηρεσία που έχει, πρέπει να αποφασίσει με το τι θέλει να απασχοληθεί περισσότερο και όχι με το τι θα του αποφέρει περισσότερα χρήματα! Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή του Franchise, καλό είναι να εντοπίσει κάποιος την καινοτομία που παρέχει η κάθε επιχείρηση, τα πόσα έτη λειτουργεί, πόσοι franchisee την έχουν εμπιστευτεί, αλλά το κυριότερο αφού γίνει μέλος του δικτύου, να γνωρίζει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην επιχείρηση και στο brand name για το οποίο επέλεξε να συνεργαστεί.