Δημοσιεύσεις σχετικές με: διεθνής αγορά

Excellent Greek Franchise concepts for Cyprus market

Δημοσιεύθηκε στις 17/04/2018

Excellent Greek Franchise concepts for Cyprus market

Tom Carvel - The father of franchising

Δημοσιεύθηκε στις 14/07/2014

As today was born Greek-American businessman Tom Carvel, the initiator of the ice cream machine.
1920’s -Created (possibly) the first soft ice cream machine. At first machines were sold to owners-didn’t understand them. Ended up “educating” them and charging royalty on sales (under the Carvel name). "Franchising” was extremely new during this time period. Success! 25 stores by 1950’s!...