Δημοσιεύσεις σχετικές με: ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2013

PANORAMA FRANCHISE 2015

Δημοσιεύθηκε στις 08/05/2015

Franchising Research 1999 - 2012

Δημοσιεύθηκε στις 17/05/2013

Franchising Research 1999 - 2012

Franchisees profile resesarch 2013

Δημοσιεύθηκε στις 10/04/2013

According to the results of the third consecutive survey conducted by the magazine FRANCHISE SUCCESS on the profile of the candidates franchisees during the third quarter of 2012, franchising is still considered a reliable alternative for entrepreneurship and self-employment of the majority of prospective investors.