Η ΑΒ Βασιλόπουλος και το WWF Ελλάς ξεκινούν μια πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, συνεργασία, με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διακίνηση  βιώσιμων αλιευμάτων στην ΑΒ. H συνεργασία αποτελείται από δύο φάσεις: η πρώτη φάση θα διαρκέσει 12 μήνες και αφορά στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των εισαγόμενων αλιευμάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος και τον σχεδιασμό της στρατηγικής. Εφόσον υπάρχει αποδοχή της στρατηγικής από την ΑΒ Βασιλόπουλος, η δεύτερη φάση θα αφορά στην εφαρμογή της.

«Η ΑΒ Βασιλόπουλος, αξιολογώντας το δίκτυο προμηθειών της, ξεκινά ένα πολύ σημαντικό ταξίδι προς την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των εισαγόμενων αλιευμάτων της, αλλά και την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων του πλανήτη, που αποτελεί και βασικό στόχο του WWF παγκοσμίως» δήλωσε ο Γιώργος Παξιμάδης, υπεύθυνος θαλάσσιου περιβάλλοντος του WWF Ελλάς.

Το δίκτυο προμηθειών εισαγόμενων αλιευμάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος θα αξιολογηθεί και θα κατηγοριοποιηθεί με τη συνεργασία του WWF Αμερικής, στη βάση των προτύπων του Marine Stewardship Council (MSC). Το MSC είναι ένας διεθνής οργανισμός πιστοποίησης, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητά αλιευτικών στόλων, με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων (FAO) για υπεύθυνη αλιεία.

«Η συνεργασία μας με το WWF έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα και είναι μία πρωτοβουλία απολύτως συνεπής  στη γενικότερη  δέσμευση του  Ομίλου Delhaize για βιώσιμα προϊόντα. Στόχος μας ήταν, είναι και παραμένει να προσφέρουμε εξαιρετική ποιότητα και ποικιλία, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα το μέλλον των επόμενων γενεών»  δήλωσε ο Διονύσης Διονυσόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας