Ολοκληρώθηκε η 2η δράση του προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ήταν μεγάλο όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) υποβλήθηκαν 23.045 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από € 3,75 δις (αιτούμενη επιχορήγηση μεγαλύτερη από € 1,56 δις υπερκαλύπτοντας 4 φορές περίπου τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος (€ 456 εκ.).

Από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέχρι το 2009) υποβλήθηκαν 14.508 προτάσεις. Από Νέες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά το 2010) υποβλήθηκαν 3.806 προτάσεις, ενώ κατατέθηκαν και 4.731 επενδυτικά σχέδια για Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Η κατανομή των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανά Περιφέρεια, καθώς και ο συνολικός  προϋπολογισμός τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

1.294

170.322.025,00 €

ΑΤΤΙΚΗ

6.093

694.553.861,00 €

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

652

97.336.749,00 €

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

1.311

176.912.275,00 €

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

483

60.239.861,00 €

ΗΠΕΙΡΟΣ

1.051

154.413.219,00 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1.635

215.011.381,00 €

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1.125

208.316.901,00 €

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3.573

1.032.753.168,00 €

ΚΡΗΤΗ

1.722

253.733.108,00 €

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.742

324.058.241,00 €

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1.266

194.342.703,00 €

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

1098

174.048.541,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

23.045

3.756.042.033,00 €

Σημειώνεται ότι το 20% ή 30% του προϋπολογισμού κάθε περιφέρειας -ανάλογα με την Περιφέρεια- θα διατεθεί σε Νέες & Υπό σύσταση επιχειρήσεις ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί σε Υφιστάμενες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική ενότητα στην οποία έχουν υποβάλει επενδυτική πρόταση.

Η κατανομή των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανά θεματική ενότητα καθώς και ο προϋπολογισμός τους, παρουσιάζονται παρακάτω - χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές από το Υπουργείο Ανάπτυξης πληροφορίες σχετικά με το διαχωρισμό των σχεδίων σε κατηγορίες επιχειρήσεων (Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (€)

Εμπόριο & Υπηρεσίες

860.582.161

77.030,27

Μεταποίηση

1.164.620.390

184.129,71

Τουρισμός

1.730.839.482

311.975.39

ΣΥΝΟΛΟ

3.756.042.033

-

Η TFC&CO, με πολύ δυναμική παρουσία στο εν λόγω πρόγραμμα, υπέβαλλε πλήθος επενδυτικών σχεδίων σε όλες τις θεματικές ενότητες και κατηγορίες επιχειρήσεων του προγράμματος, σε 5 Περιφέρειες της Χώρας.

Με όχημα:

  • την προσωπική και αποτελεσματική συνεργασία με τους επενδυτικούς φορείς
  • τη βαθιά γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα
  • την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη επιχειρήσεων
  • τη μεθοδικότητα και τον επαγγελματισμό που διακρίνει την εταιρεία τα 16 και πλέον χρόνια παρουσίας της στην αγορά

Εξασφάλισε την άρτια τεκμηρίωση των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων και την πληρότητα των επενδυτικών προτάσεων, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας