Η έρευνα του ΙΟΒΕ για το Νοέμβριο του 2012 καταγράφει ήπια ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Μετά από ένα οκτάμηνο συνεχούς επιδείνωσης, κυρίως στην Ευρωζώνη, σημειώνεται καταρχάς βελτίωση στο κλίμα ενώ σε επίπεδο τομέων, αυτή εκπορεύεται από όλους εκτός των Κατασκευών στην ΕΕ και από τη Βιομηχανία και το Λιανεμπόριο στην Ευρωζώνη. Όσον αφορά τη ζήτηση, η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται στην Ευρωζώνη, ενώ αντίθετα στην ΕΕ ενισχύεται ελαφρά.

Και για την Ελλάδα ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται ανοδικά, φθάνοντας από τις 75,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα στις 79, επίπεδο που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 20 μηνών. Η ενίσχυσή του προέρχεται κυρίως από τις λιγότερο απαισιόδοξες προσδοκίες στο Λιανικό Εμπόριο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, με τις προσδοκίες στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες να παραμένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα και στις Κατασκευές να εξασθενούν.

Για το Λιανικό Εμπόριο συγκεκριμμένα ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών μετά από ένα δίμηνο πτώσης, τον Νοέμβριο κερδίζει ελαφρά έδαφος και διαμορφώνεται στις 56,2 μονάδες (από τις 51,1 μονάδες), σε λίγο κατώτερη επίδοση έναντι της αντίστοιχης περσινής (59,7 μονάδες). Ουσιαστικά όμως απλώς αποκλιμακώνονται σε μικρό βαθμό οι πολύ δυσμενείς εκτιμήσεις και προβλέψεις για τις πωλήσεις, τόσο τις τρέχουσες όσο και τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου, ίσως προεξοφλώντας κάποια κινητικότητα λόγω των εορτών.

Αναλυτικότερα, οι αρνητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίζονται, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται 11 μονάδες υψηλότερα, στις -63. Όμως και πάλι επτά στις 10 επιχειρήσεις (από 82%) αναφέρουν μειωμένες πωλήσεις και μόλις ένα 7-8% το τελευταίο δίμηνο δηλώνει το αντίθετο. Στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα, το σχετικό ισοζύγιο αποκλιμακώνεται στη +1 μονάδα υποδηλώνοντας μικρή ρευστοποίηση. Οι δυσμενείς προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόμενο τρίμηνο αμβλύνονται, με το σχετικό δείκτη να καταγράφει άνοδο 13 μονάδων, στις -50. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, ο αρνητικός δείκτης στις παραγγελίες προς προμηθευτές ενισχύεται περαιτέρω κινούμενος στις -59 μονάδες (από -54), ενώ ως προς τις την απασχόληση, οι δυσμενείς προβλέψεις δε διαφοροποιούνται από τον προηγούμενο μήνα (-37 μονάδες), με σταθερά καμία επιχείρηση από τις αρχές του έτους να μην αναμένει άνοδο. Τέλος, στις τιμές, ο σχετικός αποπληθωριστικός δείκτης αμβλύνεται ελαφρά στις -20 μονάδες (από -24), με το 27% των επιχειρήσεων να αναμένει νέα μείωση τιμών και το 7% να δηλώνει το αντίθετο. 

Οι εξελίξεις σε επιμέρους κλάδους του Λιανικού εμπορίου είναι οι εξής:

Περαιτέρω, ήπια πτώση σημειώνουν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός, με το σχετικό δείκτη να υποχωρεί για τρίτο διαδοχικό μήνα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στις 48,8 μονάδες (από 50,7 μονάδες). Η εξασθένηση των προσδοκιών οφείλεται στις δυσμενέστερες προβλέψεις των πωλήσεων (στις -67 από -63 μονάδες ο δείκτης) και τη μικρή διόγκωση των αποθεμάτων (+6 από +2 μονάδες ο δείκτης). Πάντως, στις τρέχουσες πωλήσεις, το σχετικό έντονα αρνητικό ισοζύγιο βελτιώνεται οριακά, στις -53 μονάδες. Εξάλλου, κατακόρυφη είναι η πτώση που σημειώνουν οι προβλέψεις παραγγελιών προς τους προμηθευτές (στις -55 μονάδες το ισοζύγιο), ενώ «βουτιά» 20 μονάδων καταγράφει και ο δείκτης της απασχόλησης του κλάδου (στις -24), καθώς καμία επιχείρηση δεν αναμένει άνοδο. Τέλος, σε σχέση με τις τιμές, ο σταθερά αρνητικός δείκτης (-39 μονάδες) υποδηλώνει συνέχιση των προσφορών με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων.

Επιδείνωση καταγράφεται και στις επιχειρηματικές προσδοκίες στα Υφάσματα – Ένδυση – Υπόδηση, όπου ο σχετικός δείκτης χάνει σχεδόν 4 μονάδες και διαμορφώνεται στις 50,8 μονάδες, επίδοση πάντως υψηλότερη από την αντίστοιχη περσινή (42,1 μονάδες). Η πτώση εκπορεύεται κυρίως από τη διόγκωση των αποθεμάτων, καθώς ο δείκτης είναι πια θετικός τον Νοέμβριο, στη +1 μονάδα. Αντίθετα, οι εξαιρετικά απαισιόδοξες εκτιμήσεις και προβλέψεις για τις πωλήσεις αμβλύνονται, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη διόρθωση των αποθεμάτων (στις -78 και -66 μονάδες, από -84 και -81 μονάδες αντίστοιχα). Μικρή βελτίωση καταγράφει και ο δείκτης των παραγγελιών προς προμηθευτές το επόμενο διάστημα, κινούμενος στις -73 μονάδες, ενώ και σε επίπεδο απασχόλησης, το 72%, (έναντι 85% τον Οκτώβριο) των επιχειρήσεων προβλέπει μείωσή της και μάλιστα 6% (από 4%) αναμένει ακόμα και άνοδο. Τέλος, στις τιμές, ένα 55% αναμένει μείωσή τους, ενώ σταθερά από τις αρχές του έτους, καμία επιχείρηση δεν αναμένει άνοδο τιμών.

Πίνακας 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο

  

 

 

Μέσος όρος

Λιανικό Εμπόριο

(1996-2006=100)

Min

Max

2001-2011

2007

2008

2009

2010

2011

50,8

Ιούλ-10

124,3

Μαι-07

92,9

120,8

102,5

80,4

59,2

58,9

2011

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

57,5

64,8

66,7

62,0

52,9

55,0

56,9

57,2

57,1

62,8

59,7

54,1

2012

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

56,0

52,7

51,9

52,4

58,2

58,2

62.7

67,5

58,4

51,1

56,2

 

                                     

Σημείωση: Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις και προβλέψεις για τις πωλήσεις και το ύψος των αποθεμάτων.

Πηγή: ΙΟΒΕ

Διάγραμμα 4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο

(1996-2006=100)

 

Πηγή: IOBE

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες κινούνται ανοδικά στα Είδη Οικιακού Εξοπλισμού, με το σχετικό δείκτη να κερδίζει 8 μονάδες και να διαμορφώνεται στις 69,3 μονάδες, στην καλύτερη επίδοση της τελευταίας τριετίας. Οι τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου βελτιώνονται σημαντικά, αν και παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (στις -46 μονάδες από -71 το ισοζύγιο), ενώ ανάλογη είναι η βελτίωση και στις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, όπου ο σχετικός δείκτης κερδίζει 20 μονάδες, φθάνοντας στις -14 μονάδες. Η επαναφορά του ισοζυγίου των αποθεμάτων σε θετικά επίπεδα (+9 από -9 μονάδες) μετά από ένα εξάμηνο αρνητικών επιδόσεων, υποσκελίζει ως ένα βαθμό τις παραπάνω θετικές μεταβολές. Από τα υπόλοιπα στοιχεία, μικρή βελτίωση καταγράφεται και στις αρνητικές προβλέψεις των παραγγελιών προς προμηθευτές το επόμενο τρίμηνο (-37 από -41 μονάδες το ισοζύγιο), ενώ ως προς την απασχόληση, ένα 52% αναμένει μείωση των θέσεων εργασίας και καμία επιχείρηση, σταθερά από τις αρχές του έτους, δεν αναμένει άνοδο. Τέλος, στις τιμές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες εξομαλύνονται περαιτέρω (-5 από -16 μονάδες ο σχετικός δείκτης).

Παραδόξως ανοδικά, στη λιγότερο δυσμενή επίδοση της τελευταίας τριετίας, κινείται και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Οχήματα – Ανταλλακτικά, διαμορφούμενος στις 70,2 μονάδες (από 58,7 μονάδες), ίσως λόγω της ολοκλήρωσης της απόσυρσης. Οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις των επιχειρήσεων κερδίζουν έδαφος, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -58 μονάδες, από τις -73 μονάδες τον περασμένο μήνα. Σημαντική βελτίωση όμως καταγράφουν και οι προβλεπόμενες πωλήσεις, με το σχετικό ισοζύγιο να σκαρφαλώνει στις -28 μονάδες (από -53), ενώ στα αποθέματα, ο δείκτης παραμένει αρνητικός (-3 από -8 μονάδες). Στις προβλέψεις των παραγγελιών προς προμηθευτές το επόμενο τρίμηνο σημειώνεται επίσης θετική μεταβολή (στις -55 από -66 μονάδες το ισοζύγιο), ενώ σε επίπεδο απασχόλησης, τα 3/5 των επιχειρήσεων (από 72%) αναμένουν νέες απώλειες θέσεων εργασίας. Τέλος, στις τιμές, οι προβλέψεις αποκλιμάκωσης παραμένουν, πτωτικές (-2 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο).

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήματα κατέρχονταιτον Νοέμβριο στη δυσμενέστερη επίδοση του έτους, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις 39,7 μονάδες (από 46,3), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη περσινή (47,7 μονάδες). Στα βασικά στοιχεία δραστηριότητας, όλες (97%) οι επιχειρήσεις εκτιμούν εκ νέου πτώση των τρεχουσών πωλήσεων, ενώ ομόφωνα όλες οι επιχειρήσεις αναμένουν μείωσή τους το επόμενο τρίμηνο. Ο δείκτης των αποθεμάτων διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού τα αποθέματα δεν ανανεώνονται (στις -30 από -38 μονάδες), ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, όλες ανεξαρτήτως οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις προβλέπουν μειωμένες παραγγελίες προς προμηθευτές. Το 1/5 εξ’ αυτών αναμένει πτώση και στις θέσεις εργασίας του κλάδου, χωρίς καμία να προβλέπει το αντίθετο, ενώ τέλος στις τιμές, ο σχετικός αποπληθωριστικός δείκτης αμβλύνεται κατά 10 μονάδες, στις -29, εξακολουθώντας όμως να εκφράζει τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης από ένα 32% των επιχειρήσεων (από 42%).

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: Νοέμβριος 2012 / Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Ελαφρά βελτιώνεται το Νοέμβριο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης αν και οι Έλληνες παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι. Παρομοίως και οι αρνητικές προβλέψεις των Ελλήνων καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες εξομαλύνονται ελαφρά σε σχέση με τον Οκτώβριο. Το 77% των καταναλωτών (από 80%) κρίνει ότι το επόμενο διάστημα η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί ελαφρά ή αισθητά, ενώ το 14% (από 11%) θεωρεί ότι θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη κινούνται στις -12,2 και -14,0 μονάδες.

Αντίθετα στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο, ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται οριακά χαμηλότερα, στις -77,0 μονάδες, με το ποσοστό των καταναλωτών που προβλέπουν αισθητή επιδείνωση να διευρύνεται στο 76% (από 73%) και ένα 7% να αναμένει εκ νέου ελαφρά βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώνονται στις -28,3 και -31,9 μονάδες.

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες, μετά την ιστορικά χαμηλή επίδοση του Οκτωβρίου, τον Νοέμβριο κερδίζει έδαφος και διαμορφώνεται στις -71,4 μονάδες (από -80,8), στη λιγότερο δυσμενή τιμή του έτους. Το 72% των ελληνικών νοικοκυριών δεν θεωρεί καθόλου πιθανή την αποταμίευση το επόμενο 12μηνο (από 81%), ενώ 11% (από 9%) τη θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανή. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη κινούνται στις –12,2 και -14,6 μονάδες.

Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 μήνες περιορίζεται τον Νοέμβριο ελαφρά, κινούμενος στις 81,0 μονάδες (από 83,6). Το ποσοστό των πολιτών που προβλέπει ότι η ανεργία θα αυξηθεί ελαφρά ή αισθητά παραμένει όμως στο 90%, ενώ μόλις 5% (από 2%) προβλέπει ελαφρά ή αισθητή μείωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη ενισχύονται στις +42,5 και +47,1 μονάδες.

Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ανακάμπτει, με το σχετικό δείκτη να κερδίζει σχεδόν 6 μονάδες, φθάνοντας στις -73,0. Πάντως το 82% (από 86%) των καταναλωτών προβλέπει ότι θα προβεί σε πολύ ή λίγο λιγότερες δαπάνες, και μόλις 2% δηλώνει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώνονται στις -24,2 και -25,1 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα.

Ο δείκτης πρόβλεψης των τιμών τους προσεχείς 12 μήνες χάνει άλλες 2 σχεδόν μονάδες και διαμορφώνεται στις 7 μονάδες τον Νοέμβριο, με το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν αύξηση τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό να φθάνει το 45%. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη περιορίζονται στις +25,5 και +25,9 μονάδες.

Στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» μειώνεται στο 46% (από 3/5), ενώ το ποσοστό εκείνων που αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους αυξάνεται στο 22% (από 15% τους τέσσερις προηγούμενους μήνες). Το 1/10 των καταναλωτών δηλώνει εκ νέου ότι αποταμιεύει λίγο ή πολύ, ενώ τέλος, το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι έχουν χρεωθεί αυξάνεται στο 21% (από 15%).

Πηγή: ΙΟΒΕ

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας