Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το franchising έχει επηρεαστεί από την κρίση διεθνώς. Οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την οικονομία στο σύνολό της επηρέασαν και την ανάπτυξη του franchising. Καθώς μεγάλο ποσοστό εταιρειών franchise σχετίζονται άμεσα με την καταναλωτική συμπεριφορά, η μείωση της αγοραστικής ικανότητας του καταναλωτικού κοινού η οποία ήταν άμεσο επακόλουθο της οικονομικής ύφεσης και η θέση υψηλών στάνταρτ για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων υπήρξαν ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη του κλάδου του franchise. Δεδομένων των παραπάνω, η έκθεση της IHS Global Insight που έγινε για λογαριασμό του Διεθνούς Συνδέσμου Franchise, προβλέπει ότι θα υπάρξει επιτάχυνση της ανάπτυξης με franchising το 2012 ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί μια μέτρια ανάπτυξη στην απασχόληση και την οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ΑΕΠ που προέρχεται από τον τομέα του franchising θα έχει αύξηση κατά 4.8% το 2012 που σημαίνει 21$ περισσότερο. Η απόδοση που προβλέπεται από τον τομέα του franchising θα ακολουθήσει την αύξηση που υπήρξε και το 2011 και υπολογίζεται στο 5%. Αύξηση προβλέπεται και για την απασχόληση στον τομέα (2.1%) και στο κτίσιμο εγκαταστάσεων (1.9%).   

Βάση των στοιχείων της έρευνας, οι τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη σε όρους αποδοτικότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις είναι οι Υπηρεσίες, το Real Estate, η γρήγορη εστίαση.

Πιο αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προβλέψεις της IHS Global Insight στην Αναλυτική αναφορά για το franchise 2012.

Μετά από μια περίοδο ύφεσης στην παγκόσμια αγορά, το franchising μπορεί να δείξει σημάδια ανάκαμψης και να αποτελέσει την κατάλληλη επιλογή για προσωπική επιχειρηματική ανάπτυξη.

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας