Teaser_faq[1]

Χωρίς καμία αμφιβολία οι δύο πιο συνηθισμένοι λόγοι  αποτυχίας που καλύπτουν πάνω από το 90% των περιπτώσεων  είναι η ανεπάρκεια στην χρηματοδότηση και η ανεπάρκεια στην τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων (ή ακόμα και η άγνοιά τους). Ας δούμε αυτά τα δύο σημαντικά θέματα μιας  επιχείρησης:

1. Χρηματοδότηση

Θα έχετε ακούσει ότι οι επιχειρήσεις δεν βάζουν στόχο να αποτύχουν αλλά αποτυγχάνουν να θέσουν σχέδια. Η σύνταξη ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου που εμπεριέχει και αναλυτική κατάσταση ταμειακών ροών  είναι ένα από τα καίρια σημεία για την επιτυχία σας. Ο franchisor θα μπορέσει να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε ένα σχέδιο, αλλά επίσης θα πρέπει να συνεργασθείτε με μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων franchise με εμπειρία και υποδομή. Όταν έχετε ολοκληρώσει το σχέδιο, τότε μόνο θα μπορείτε να προσδιορίσετε  πόσο κεφάλαιο και  χρηματοδότηση  θα χρειαστεί αρχικά και μεσοπρόθεσμα η επιχείρησή σας.

Μπορεί να έχετε υπόψη σας ένα franchise που δεν θα σας δώσει μία έτοιμη πελατειακή βάση ή σταθερό εισόδημα. Το σχέδιο σας θα πρέπει να δείχνει ακριβώς πότε περιμένετε να έχετε φτάσει στο επίπεδο του νεκρού σημείου, δηλαδή της πλήρης κάλυψης των δαπανών,  δηλαδή την χρονική στιγμή που το εισόδημά σας ξεπερνά τα συνήθη έξοδά σας.. Θα πρέπει να συνυπολογίσετε στον προϋπολογισμό σας και το κεφάλαιο που θα απαιτηθεί για την αρχική περίοδο. Η απαιτούμενη χρηματοδότησή σας θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να καλύψει: Α) το ποσό που θα καταβληθεί αρχικά για την αγορά του franchise και τη σύσταση της εταιρείας

Β) έξοδα εγκατάστασης, αδείας και αρχικού εξοπλισμού

Γ) αγορά εμπορευμάτων

Δ) κεφάλαιο κίνησης αρχικής περιόδου

Συνήθως τα κεφάλαια που διαθέτουμε δεν επαρκούν. Το ερώτημα λοιπόν είναι  πως καλύπτουμε το πρόσθετο κεφάλαιο;

(i) Δανεισμός Χρημάτων

Οι τράπεζες θέλουν να σας δανείσουν χρήματα. Είναι η καρδιά του επαγγέλματός τους. Αλλά ούτε κι εκείνες θα παρέμεναν «στην πιάτσα» εάν οι δανειστές δεν ξεπλήρωναν τα χρέη τους και για αυτό το λόγο χρειάζονται εγγυήσεις ότι θα τους επιστραφεί το ποσό που δανείζουν. Σε αυτό το σημείο το επιχειρησιακό σχέδιο είναι καίριο για να πείσει την τράπεζα ότι η επένδυσή σας είναι αποδοτική. Στην Ελλάδα ελάχιστες  τράπεζες θα σας δανείσουν χρήματα μόνο έναντι τις αναμενόμενης επιτυχίας της επιχείρησης (και εδώ η επιλογή ενός επιτυχημένου franchise  απλώς διευκολύνει). Είναι δεδομένο λοιπόν  ότι  θα θελήσουν σοβαρές προσωπικές εγγυήσεις και συνήθως με  την μορφή ακίνητης περιουσίας, δηλαδή της αξίας του σπιτιού σας. Η τράπεζα επίσης θα συνυπολογίσει την ικανότητά σας να ξεπληρώσετε το δάνειο πλέον των επιβαλλόμενων τόκων και ξανά, αυτό θα πρέπει να περιληφθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο σας.

(ii) Κέρδος

Τα κέρδη δεν θα σας βοηθήσουν όταν ξεκινάτε, αλλά μόνο όταν είστε επικερδής. Δεν μπορούν να σας καλύψουν την αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης αλλά θα σας βοηθήσουν να ξεπληρώσετε το δάνειο. Επαναλαμβάνουμε ότι σε αυτό το σημείο το επιχειρησιακό σας σχέδιο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πότε ακριβώς αναμένεται να γίνει κάτι τέτοιο.

Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που απέτυχαν,  δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους είτε λόγω αρχικού υπερδανεισμού, είτε λόγω υποεκτίμησης του απαιτούμενου διαθέσιμου κεφαλαίου κίνησης.

2. Φορολόγηση

Μία κοινά λανθασμένη ιδέα που έχουν πολλοί είναι ότι μία εταιρία είναι αφορολόγητη για το πρώτο έτος. Εάν έχετε κέρδος στο τέλος της πρώτης χρονιάς, θα χρωστάτε φόρο επί αυτού του κέρδους. Οπότε μπορεί να μην κάνετε πληρωμές για φορολογία την πρώτη χρονιά αλλά θα πρέπει να έχετε πληρώσει φόρο στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Μετά την πρώτη χρονιά μπορεί να πρέπει να πληρώσετε φόρο εισοδήματος προκαταβολικά για το επόμενο έτος κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους. Εάν δεν  έχετε βάλει χρήματα στην άκρη θα βρεθείτε σίγουρα σε δύσκολη θέση. Ξανά, προσπαθήστε και περιλάβετε τις ανάλογες προβλέψεις στο επιχειρηματικό σας σχέδιο. Επίσης ανά τριετία να έχετε μια πρόβλεψη για το φορολογικό «κλείσιμο» των χρήσεων , ένα ποσό ιδιαίτερα σημαντικό που μπορεί να υπερβαίνει και το 3% των συνολικών πωλήσεων.

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας